SVIBOR - Projekt broj: 4-04-144

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-04-144


POVEĆANJE STABILNOSTI I PROIZVODNJE NAJVAŽNIJIH ŠUMSKIH EKOSUSTAVA


Glavni istraživač: MATIĆ, SLAVKO (29636)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 35
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 16
Naziv ustanove: Šumarski fakultet, Zagreb (68)
Odjel/Zavod: Zavod za uzgajanje šuma
Adresa: Svetošimunska 25
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 21-82-88
teleFaks: 385 (0)1 21-86-16

Sažetak: Šumarska znanost Hrvatske i Europe je došla do zaključka da stabilni šumski ekosustavi s prirodnom strukturom imaju mogućnost maksimalne proizvodnje općekorisnih dobara (ekološko uporište) i neposrednih koristi (drvna masa). Istraživanja uzgojnih i ostalih zahvata u šumskim ekosustavima s ciljem formiranja takvih strukturnih osobina koje će osigurati stabilnost i produktivnost šumskih ekosustava predstavljaju temeljnu pretpostavku o kojoj ovise šume kao prirodni objekti i šumarstvo kao privredna djelatnost. Istraživanja bi obuhvatila naše najvrijednije šumske ekosustave koji se prostiru na području regularnih nizinskih šuma (šume hrasta lužnjaka), brdskih šuma (šume hrasta kitnjaka i bukve) i prebornih planinskih šuma (šume jele, bukve i smreke). Timskim radom definiralo bi se postojeće stanje šuma i odredili gospodarski zahvati s ciljem postizanja stabilnosti i produktivnosti naših šumskih ekosustava. U tu svrhu obradila bi se ova znanstvena područja: fitocenološka, pedološka, ekološka, uzgojna, uređajna, biometrijska i lovna. Sintezom dobijenih rezultata odredili bi se takvi zahvati u šumskim ekosustavima koji bi formirali strukturu sastojina kod koje bi bila omogućena stabilnost i maksimalna produktivnost.

Ključne riječi: Prirodne šume, struktura, stabilnost, produktivnost, uzgajanje šuma, regularne šume, preborne šume, njega, pomlađivanje.

Ciljevi istraživanja: Istražiti i odrediti one zahvate u šumskim ekosustavima koji će formirati takvu strukturu sastojine koja će biti garancija stabilnosti i proizvodnji kako općekorisnih dobara tako i biomase. Zbog nepovoljnih ekoloških promjena u zraku, vodi i tlu te neprimjerenih gospodarskih zahvata događaju se promjene u šumskim ekosustavima vidljive u smanjenju proizvodnje, stabilnosti i njihovom propadanju. Nekad stabilni i produktivni šumski ekosustavi izloženi takvim utjecajima pokazuju znakove nestabilnosti. To je vidljivo u svim zonama šumske vegetacije kako u nizinskim ekosustavima (šume hrasta lužnjaka) tako u brdskim šumama (šume hrasta kitnjaka i bukve) i gorskim šumama (šume bukve, jele i smreke). Potrebno je prije svega definirati stanje u kojem se nalaze naši najvažniji šumski ekosustavi te na osnovi toga odrediti način ili metodu zahvata koji bi doveli do takvih strukturnih osobina koje bi osigurale stabilnost, produktivnost i prirodno pomlađivanje svakog od njih. Za očekivati je da bi samo takvi šumski ekosustavi garantirali trajnu proizvodnju onih dobara koje svrstavamo u općekorisne funkcije šuma kao i proizvodnju drvne mase. Osim navedenog ovim putem bi se napravio jedan veliki korak koji bi išao u pravcu zaustavljanja danas vrlo intenzivnog sušenja i propadanja naših šuma.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: JP "Hrvatske šume"
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Šumarski institut Jastrebarsko
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10420 - Jastrebarsko, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Bibliografija radova istraživača Zavoda za istraživanja u šumarstvu Šumarskog fakulteta u Zagrebu za razdoblje 1986-1990.
  Tip proizvoda: Katalozi, adresari, popisi
  Autor(i): Đuro Rauš, Joso Vukelić

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 20.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr