SVIBOR - Projekt broj: 4-04-178

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-04-178


BONSAI KULTIVACIJA POGODNIH PRIMJERAKA IZ PRIRODE


Glavni istraživač: VRGOČ, PETAR (193504)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.09.92. do 01.09.95.

Ukupno radova na projektu: 4
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb (183)
Odjel/Zavod: Znanstvenoistraživačka jedinica
Adresa: Demetrova 1
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)51 78 15 67
Telefon: 385 (0)51 78 10 97
Telefon: 385 (0)w1 859 546
Telefon: 385 (0)
Telefon: 385 (0)51 781 567

Sažetak: Prve rezultate bonsai kultivacije primjeraka prikupljenih iz prirode, u Hrvatskoj, donosi Vrgoč (1992) u svom magistarskom radu. Rad prikazuje dvogodišnju rekultivaciju austrijskog crnog bora (Pinus nigra ssp. austriaca (Hoess) Vid.), crnog jasena (Fraxinus ornus Mill.) i bijeloga graba (Carpinus orientalis Mill.). Primjerci svih vrsta prikupljani su iz prirode i rekultivirani u posudama. Temeljna ideja sadašnjih istraživanja je oblikovanje pogodnih primjeraka u njihovom prirodnom staništu i to prije prenošenja istih primjeraka u posude. i to sve s namjerom da se skrati vrijeme proizvodnje bonsai primjeraka te da se iskoristi krš kao izvrstan izvor vrlo pogodnih primjeraka (ujedno je to i originalan način iskorišćivanja nekih lokaliteta krša u Hrvatskoj). Pristupi tretmanu inicijalno oblikovanog drveća, odmah po prikupljanju u posude, odnose se na uvjete hladnih staklenika, privremene posude sa grijanjem, otopina vitamina B1 kao stimulator regeneracije korjena, svođenje transpiracije na minimum.

Ključne riječi: bonsai i krš kao izvor pogodnih primjeraka, oblikovanje drveća prije prikupljanja, mediteranske vrste drveća

Ciljevi istraživanja: 1. Istraživanjem utvrditi optimalan način kultivacije (oblikovati prije ili poslije prenošenja primjeraka iz prirode u posude) u prirodi pronađenih primjeraka naših vrsta drveća i grmlja, a da bi se proizveli bonsai primjerci visoke vrijednosti glede: A) identiteta bonsaija kao proizvoda ornamentalne hortikulture Japana, B) originalne dekorativnosti proizvedenih primjeraka koja dolazi uz morfološke značajke vrsta našeg podneblja, a koje vrste još nisu viđene u bonsai kulturi. Istraživane će biti sljedeće vrste: Pinus nigra ssp. austriaca (Hoess) Vid., Fraxinus rotundifolia Mill. i Carpinus orientalis Mill. na primjercima kojih su već postignuti neki rezultati. 2. Publiciranjem postignutih rezultata, izložbama proizvedenih primjeraka uz odgovarajuća predavanja: A) promicati bonsai kulturu u našem podneblju kao i prezentirati neke autohtone vrste drveća Hrvatske u širim okvirima bonsai kulture, B) otvoriti interesantnu mogućnost gospodarenja šumama nekih užih lokaliteta koji su do sada smatrani šumskim površinama bez komercijalnog značenja glede iskorišćivanja šuma. 3. Ujedno će se, barem početno, doći do rezultata koji će biti polazište u istraživanjima nekih fizioloških (endokrinoloških) procesa i morfološke diferencijacije biljnih tkiva, uz pitanje da li pripadnici ispitivanih populacija pripadaju posve izdiferenciranom ekotipu.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr