SVIBOR - Projekt broj: 4-05-015

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-05-015


UTJECAJ ENERGIJE OBROKA I GENETSKE OSNOVE NA ENERGETSKI STATUS KRAVA


Glavni istraživač: UREMOVIĆ, ZVONIMIR (43860)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 4
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Agronomski fakultet, Zagreb (178)
Odjel/Zavod: Zavod za specijalno stočarstvo
Adresa: Svetošimunska 25
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 1 2335 777/2043

Sažetak: Visokomliječne krave su sklone pojavi metaboličkih i zdravstvenih poremećaja poslije telenja, uslijed proizvodnje veće količine energije u mlijeku od količine primljene hranom prije i nakon telenja. U prvom dijelu istraživanja je ustanovljen najpovoljniji način hranidbe, koji može poslužiti kao osnovica nove tehnologije proizvodnje mlijeka i čijom primjenom se može bolje iskoristiti genetski kapacitet za mliječnost i postići veći profit u proizvodnji mlijeka. Utjecaj obroka različite razine i koncentracije energije u pripremnoj fazi laktacije na rezultate proizvodnje mlijeka i zdravstveno stanje krava, je ocjenjen analizom sastojaka krvi glukoza, slobodne masne kiseline, kolesterol, aktivnost AST-a. U drugom dijelu istraživanja, analizom parametara krvi u ranoj dobi junica, koji utječu na stanje i intenzitet metabolizma je ustanovljena povezanost s proizvodnim sposobnostima istih životinja poslije telenja. Očekivani rezultati će omogućiti ranije predviđanje proizvodnih sposobnosti junica i na taj način uvođenje novih kriterija u selekciju visokomliječnih pasmina goveda.

Ključne riječi: proizvodnja mlijeka, krave, junica, suhostaj, rana laktacija, razina energije, kompletni obroci, tjelesna masa, glukoza, albumini, globulini, kolesterol, SMK, AST, hormon rasta, tiroksin, inzulin.

Ciljevi istraživanja: Istraživanja u okviru projekta trebaju dati doprinos formiranjunovih i učinkovitijih tehnologija u proizvodnji mlijeka i metodau selekciji goveda. Zbog toga je cilj istraživanja bio: 1. da se ustanovi najpovoljnija razina energije u obrocima zavisokomliječne Holstein-friesian (HF) krave u pripremnoj fazilaktacije (suhostaj i 90 dana rane laktacije) i da se na tajnačin omogući učinkovitije iskorištavanje proizvodnih kapacitetaza mliječnost HF krava. 2. da se ustanovi mogućnost ranijeg predviđanja stanjametabolizma i proizvodnih sposobnosti junica poslije telenja,određivanjem jačine povezanosti sa sadržajem sastojaka krvi(glukoze, slobodnih masnih kiselina-SMK, kolesterola, aktivnostGOT-a, hormona rasta, tiroksina, inzulina), određenih u različitim stadijima razvoja junica. Istraživanja u projektu su trebala doprinijeti pronalaženjuodgovarajućeg načina hranidbe krava u razdoblju formiranjaproizvodnog kapaciteta za mliječnost i pronalaženju obroka sodgovarajućom razinom energije, čijom primjenom se može smanjitiučestalost metaboličkih i zdravstvenih poremećaja krava upuerperiju. Bolje metaboličko i zdravstveno stanje je trebalorezultirati boljom plodnosti krava i učinkovitijimiskorištavanjem nasljednom osnovom određenog kapaciteta za mliječnost. Utvrđivanje povezanosti metabolizma preko sastojaka krvi u ranojdobi junica i poslije telenja, s njihovim sposobnostima, omogućitće uvođenje novih fizioloških kriterija u selekciju goveda i ranije predviđanje proizvodnih sposobnosti junica.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: VUPIK Vukovar
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 56230 - Vukovar, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Mljekara "Pionir" Županja
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Županja, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Nova tehnologija visoke proizvodnje mlijeka.
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Zvonimir Uremović, Marija Uremović

 2. Naziv: m

 3. Naziv: Nova metoda predviđanja proizvodnih sposobnosti junica
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Prof.dr. Zvonimir Uremović, Prof.dr. Marija Uremović

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 19.04.93
Informacije: svibor@znanost.hr