SVIBOR - Projekt broj: 4-05-025

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-05-025


UČINAK PROTEINSKOG GENOTIPA NA MLIJEKO : KOLIČINA, MAST, PROTEIN, KAZEIN


Glavni istraživač: LUKAČ-HAVRANEK, JASMINA (74232)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.02.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 13
Naziv ustanove: Agronomski fakultet, Zagreb (178)
Odjel/Zavod: Zavod za mljekarstvo
Adresa: Svetošimunska 25
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 233-50-77 /2108
teleFaks: 385 (0)1 215-300
E-mail: icurik@srce.hr
E-mail: aneven@srce.hr
Telefon: 385 (0)1 233-50-77/2108
teleFaks: 385 (0)1 215-300

Sažetak: U poljoprivredno najrazvijenijim državama, količina proteina predstavlja najvrijedniju komponentu mlijeka. Nažalost, Hrvatska nije slijedila svoje susjede (poljoprivredno razvijene države Europe) i svoje mlijeko vrednuje na osnovi količine mlijeka i sadržaja mliječne masti. Međutim, vrijednost proteina nije samo kvantitativna već i kvalitativna pa su u zadnjem desetljeću istraživanja o polimorfnosti proteina mljeka u mnogim državama pobudila veliki interes. Pronađen je utjecaj određenih genetskih varijanti na proizvodne i tehnološke osobine mlijeka, a rezultati nisu jednoznačni. S povoljnijim preradbenim sposobnostima i večim randmanom u proizvodnji sira ističe se genetska varijanta k- kazein B i á-laktoglobulin B, ali treba istaknuti da postoje i drugačiji rezultati. U mnogim istraživanjima utvđena je i povezanost genetskih varijanti proteina mlijeka s proizvodnjom mlijeka i njegovih sastojaka, a kako se rezultati razlikuju od populacije do populacije konačan stav o ovoj povezanosti nije još definiran. Neka objašnjenja dozvoljavaju različite utjecaje istih genetskih varijanti, smatrajući te utjecaje svojstvom određene populacije. Našim istraživanjem željeli smo ispitati utjecaj polimorfnosti proteina mlijeka za najznačajnije pasminame goveda u Hrvatskoj te utvrditi da li i kako se ekonomski mogu iskoristiti ovi utjecaji.

Ključne riječi: polimorfizam proteina mlijeka, genetski polimorfizam, izoelektričko fokusiranje, simentalac, govedo, mlijeko, kazein, laktoglobulin, mliječna proizvodna svojstva,

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj našeg istraživanja je procjeniti utjecaj polimorfnosti najznačajnijih proteina mlijeka u goveda i istražiti, da li je moguće iskoristiti taj utjecaj za poboljšanje proizvodnje mlijeka i mlijeka kao konzumnog proizvoda i osnovne sirovine u mliječno prerađivačkoj industriji. Da bi ostvarili cilj potrebno je; - iscrpno proučiti istraživanja drugih autora, - ispitati frekvenciju gena i genotipova za gen lokuse proteina mlijeka kod značajnih pasmina goveda u Hrvatskoj, - utvrditi utjecaj gena i genotipova proteina mlijeka na mliječna proizvodna svojstva i sastav mlijeka u naših pasmina, - proučiti povezanost polimorfizma proteina mlijeka s čimbenicima koji su u korelaciji s mliječno proizvodnim svojstvima i sastavom mlijeka.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 4-05-027 Genetski polimorfizmi i zbirka gena pasmina domaćih životinja u Hrvatskoj
  Naziv ustanove: Agronomski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za specijalno stočarstvo
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Laboratory of Dairy Science, Institute of Food Science Swiss Federal Institute of Technology, prof. dr. Z. Puhan
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 8092 - Zurich, Swiss

 2. Naziv ustanove: Instituto Lattiero Caseario e di Biotechnologie Agro-Alimentari di Thiene
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 36016 - Thiene, Italia

 3. Naziv ustanove: Imunološki zavod, d.d. Rockfellerova 2
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr