SVIBOR - Projekt broj: 4-05-026

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-05-026


BIOLOŠKA OSNOVICA I GOSPODARSKI EFEKTI UVOĐENJA MESNIH GOVEDA U INTENZIVNU POLJOPRIVREDU


Glavni istraživač: STIPIĆ, NIKOLA (44914)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 30.04.96.

Ukupno radova na projektu: 14
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Agronomski fakultet, Zagreb (178)
Odjel/Zavod: Zavod za opće stočarstvo
Adresa: Svetošimunska c.25, 41000 Zagreb, Croatia
Komunikacija
Telefon: 385 (041) 235-777

Sažetak: Istraživanja bioloških osnovica i gospodarskih učinaka uvođenja mesnih goveda u intenzivnu poljoprivredu, počela su u siječnju mjesecu 1991. na dva objekta. Na objektu Belje započeta istraživanja, uslijed rata, morala su biti prekinuta, dok su u drugom objektu (stanica Sljeme Agronomskog fakulteta) nastavljena prema datim uvjetima i planu rada na projektu. Istraživanja su provedena na križancima charolais pasmine sa našim autohtonim pasminama (istarski podolac, sivo govedo i simentalac), Proizvodna efikasnost krava i teladi ispitivana je prirastom u prvom slučaju do 6 mjesecu starosti odnosno od rođenja do kraja pašnog perioda. Tijekom druge godine istraživanja ispitivan je rast i prirast u sustavu krava tele. Istraživanje je provedeno na 30 teladi do jedne godine starosti u uvjetima brdsko-planinskog područja modificiranom Brody-jevom krivoljom rasta. Procijenjena je masa, prirast i intenzitet rasta u pojedinim vremenskim točkama. Osim toga proučavan je utjecaj sezone telenja na oblik krivulje rasta, te eksterijerne i tjelesne proporcije trupa na liniji klanja. U trećem pokusu postavljena su istraživanja utjecaja restriktivne zimske ishrane na uspješnost sustava krava tele. Istraživanja su provedena na 22 krave podijeljene u dvije grupe. Kroz navedeni period praćeni su troškovi organizacije i rada, proizvodni odnosno gospodarski učinci, a rezultati su u obradi.

Ključne riječi: Krava, tele, reprodukcija, meso, gospodarenje. privikavanje, rast, sisajuća stada.

Ciljevi istraživanja: Rad na istraživanju bioloških osnovica i gospodarskih efekata uvođenja mesnih goveda u intenzivnu poljoprivredu postavljen je s ciljem da se utvrde osnovni biološki čimbenici proizvodnje teladi za meso (utjecaj okoliša, stvarannje adekvatnog smještaja, efikasnost reprodukcije, proizvodna efikasnost, kvalitetno dobivanje teladi) i njihovi gospodarski efekti. Potreba je da se pronađu znanstvena rješenja za efikasne zahvate kojim bi se stvorila osnovica za adekvatnu tehnologiju proizvodnje mesa kod nas kako u planinskom tako i u ravničarskim rejonima sa intenzivnijom ratarskom proizvodnjom te uz to bi se ispitale mogućnosti i načini korištenja velike mase ratarskih nuzgrednih proizvoda znatne energetske vrijednosti.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: 4-99-040 Sistemi korištenja krme u marginalnim ekološkim područjima
    Naziv ustanove: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr