SVIBOR - Projekt broj: 4-05-027

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-05-027


GENETSKI POLIMORFIZMI I ZBIRKE GENA PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA U HRVATSKOJ


Glavni istraživač: CAPUT, PAVO (59632)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.04.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 17
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Agronomski fakultet, Zagreb (178)
Odjel/Zavod: Zavod za specijalno stočarstvo
Adresa: Svetošimunska 25
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 23 35 777-2047
teleFaks: 385 (0)23 35 777-2043
E-mail: posavi@magr.agr.hr

Sažetak: Za uspješan uzgoj i selekciju domaćih životinja potrebno je poznavati genetsku strukturu pasmina i genotipova. Provedbom uzgojnih programa protežiraju se određene životinje, linije i rodovi. Prijeti opasnost pojave inbreedinga i genetskog drifta, te gubitka nekih gena. Osobito je to izraženo u malim populacijama ugroženih pasmina (istarsko govedo, buša, ruda ovca, i dr.). Praćenje genetske strukture po pasminama obavlja se indirektinim metodama analiza frekvencije gena pojedinih polimorfnih lokusa i krvnih grupa. Predloženim projektom istražuje se u petogodišnjem razdoblju genetska struktura pasmina goveda i ugroženih pasmina ovaca u Hrvatskoj. To je neposredan doprinos poznavanju pasminske čistoće, stupnja srodstva i rodbinstva, te bogatstva gena u populacijama aktivnih i autohtonih (ugroženih) pasmina. Rezultati istraživanja koriste se kao podloga za formiranje genskih zbirki ugroženih pasmina- buše, istarskog goveda, rude i pramenke, pfeifer svinje i drugih. Do sada su istraženi polimorfizmi proteina krvi i mlijeka u istarskog goveda, slavonsko-srijemskog podolca i simentalca. Formirane su jezgre (nucleus) zbirki gena "in situ" za istrasko govedo, slavonsko-srijemskog podolca i turopolske svinje.

Ključne riječi: genotip, zbirke gena, biokemijski polimorfizam, TF,HB,PA,AMY,CA,ŕ,á,k-CN,á-LG

Ciljevi istraživanja: Ustanoviti aktualno stanje genskih polimorfizama proteina krvi(transferina, hemoglobina, postalbumina, posttransferina) ukljčujući i enzime (amilaza, karboanhidraza) te proteina mlijeka (ŕ-, á-, i k-kazeina te á-laktoglobulina) u pasmina i značajnih feno (geno) -tipova goveda u Hrvatskoj. Ovime će se pouzdano definirati aktualna genetska struktura, odnosno pasminska čistoća. Ustanovljivanjem sadašnje frekvencije gena moći će se spoznati stupanj srodnosti između pasmina, opravdanost definicija pojedinih pasmina i ugroženost nekih gena zbog samplinga. Praktičnu proizvodnu korist u kraćem vremenu pružit će spoznaje povezanosti pojedinih tipova i frekvencija proteina s proizvodnim karakteristikama goveda. Ovo će obogatiti sadržaj pri izboru bikovskih majki i očeva u okviru provedbe nacionalnog uzgojnog programa. Nekim pasminama goveda prijeti iščeznuće. To su autohtone, nisko-produktivne pasmine. Njihova zaštita ima genetsko (očuvanje prirodne varijabilnosti), fiziološko, etnografsko, etičko, proizvodno i drugo značenje. U okviru projekta sustavno će se raditi na zaštiti "ex situ" i "in situ". Konkretni oblici su osnivanje nucleus stada u autohtonom okolišu, te zamrzavanje sjemena i zametaka. Prioritet u osnivanju "zbirki gena"imaju: istarsko govedo, slavonsko-srijemski podolac, turopoljska svinja, crna slavonska (Pfeifer) svinja, kokoš Hrvatica i druge pasmine. Ovaj projekt je potaknuo interes javnog mijenja za zaštitu ugroženih životinjskih vrsta, odnosno pasmine u Hrvatskoj. Tako je u osnivanju Zaklada za zaštitu ugroženih životinjskih vrsta (Speciei Antique Croatice - SACRO). Ovaj program predmijeva uz zaštitu vrsta stoke i zaštitu autohtonih pasmina pasa (ovčar, gonič, tornjak, hrt).


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 4-05-025 Učinak proteinskog genotipa na mlijeko: količina, mast, protein, kazein
  Naziv ustanove: Zavod za mljekarstvo Agronomskog fakulteta
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Pro Specie Rara
  Tip ustanove: Neprofitna
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 9000 - St. Gallen, Schweiz

 2. Naziv ustanove: Food and Agriculture Organization (FAO)
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 00100 - Roma, Italia

 3. Naziv ustanove: Global Animal Genetic Data Bank (EAAP/FAO)
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 3000 - Hannover, Germany

 4. Naziv ustanove: SAVE-Zaštita poljoprivrednih raznolikosti Europe, Safeguard for Agricultural Varieties in Europe
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 9000 - St. Gallen, Schweiz

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr