SVIBOR - Projekt broj: 4-05-079

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-05-079


SUVREMENI POSTUPCI U OPLEMENJIVANJU GOVEDA, KONJA I OVACA


Glavni istraživač: KNEŽEVIĆ, IVAN (71771)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 38
Naziv ustanove: Poljoprivredni fakultet, Osijek (79)
Odjel/Zavod: Poljoprivredni fakultet Osijek Zavod za stočarstvo
Adresa: ŠetaliŠte K.F.Šepera 6, 54 000 OSIJEK, tel. 054 24-483
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 54 24-483
teleFaks: 385 (0) 54 24-744

Sažetak: Primjena BLUP metode u ocjeni bikova Holstein-Friesian pasmine pokazala je prednost u odnosu na CC metodu. Pri ocjeni uzgojne vrijednosti bikova BLUP metodom vrlo je značajna mogućnost eliminiranja glavnih sistematskih utjecaja okoline. Sistematski utjecaji na proizvodnost prvotelki ocjenjeni su s 36% za količinu mlijeka, 37% za količinu masti i 23% za postotak mliječne masti. pokazao se boljim u odnosu na model s genetskim grupama. Križanjem krava simentalske pasmine s bikovima crvene Holstein-Friesian pasmine povećana je količina mlijeka u laktaciji za 637 kg i količina mliječne masti za 24 kg. Vrijednost heritabiliteta za lipicansku pasminu varirala je od 0,49 do 0,80 za visinu grebena, 0,31 do 0,68 za opseg prsa i 0,25 do 0,58 za opseg cjevanice. Za ocjenu uzgojne vrijednosti obzirom na tjelesne mjere primijenjen je BLUP model. Križanja u ovčarstvu su pokazala da je primjenom ove metode moguće povećati dnevne priraste za 14 do 19%.

Ključne riječi: govedo, konj, ovca, genetski parametri, uzgojna vrijednost, BLUP metoda, križanje

Ciljevi istraživanja: Ova istraživanja imaju za cilj pronalaženje odgovarajućeg modela BLUP metode koji osigurava visoku točnost ocjene uzgojne vrijednosti goveda. Utvr:eni rezultati poslužili su u izradi novih prijedloga pravilnika za ocjenjivanje bikova i krava. Kvantitativna genetska analiza morfoloških i reproduktivnih svojstava različitih populacija konja omogućila je utvr:ivanje razlika izme:u genetskih grupa i izbor pravca njihova oplemenjivanja. Križanja u govedarstvu i ovčarstvu ukazala su na mogućnost povećanja proizvodnje mesa i mlijeka primjenom ove metode.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Agronomski fakultet-Zagreb

  2. Naziv ustanove: Biotehniška fakulteta-Ljubljana-Slovenija

  3. Naziv ustanove: Poljoprivredni centar Hrvatske-Stočarski selekcijski centar u Zagrebu

  4. Naziv ustanove: ski centar u Zagrebu

  5. Naziv ustanove: d.d. Ratarstvo-stočarstvo IPK Osijek

  6. Naziv ustanove: d.d. Stočarstvo PIK Belje

  7. Naziv ustanove: d.d. PIK Đakovo - Centar za selekciju konja

  8. Naziv ustanove: d.d. Ratarstvo-stočarstvo - Slatina

  9. Naziv ustanove: PZ "Napredak" - Županja

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 18.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr