SVIBOR - Projekt broj: 4-05-101

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-05-101


GENETSKE OSNOVICE ZA POVEĆANJE PROIZVODNJE GOVEĐEG MESA


Glavni istraživač: KARADJOLE, IVO (20162)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 17
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zagreb (53)
Odjel/Zavod: Zavod za stočarstvo
Adresa: Heinzelova 55
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)01-2390-220
teleFaks: 385 (0)034-214-697

Sažetak: Simentalska pasmina goveda u Hrvatskoj je dvojnih proizvodnih sposobnosti (meso-mlijeko). Ona je glede brojnosti najzastupljenija u zemlji (oko 75%). Uzgojni rad se provodi više od 80 godina, a posebice organizirano nakon 1974. i 1991., kada su napisani Uzgojni programi. Dosadašnji rezultati uzgojnog rada su značajni, ali da bi u budućnosti genetski napredak bio što veći, prvenstveno u proizvodnji kvalitetnog mesa, važno je provesti niz istraživanja koja će biti osnovica za primjenu suvremenih uzgojnih metoda, prvenstveno kod procjene uzgojne vrijednosti bikova za bitna ekonomsko-proizvodnja obilježja. Cilj naših istraživanja je na reprezentativnom broju životinja, držanih u kontroliranim uvjetima, utvrditi izmjeritelje za fenotipske i genetske parametre koji određuju tovnu sposobnost, količinu i sastav mesa simentalskog goveda u Hrvatskoj. U tu svrhu istraženo je ukupno 34 obilježja kod 548 junadi-sinova od 47 bikova. Detaljna obrada rezultata je obavljena za 326 junadi koji su sinovi od 29 bikova iz progenog testa na meso.Pri tome su primjenjeni suvremeni programi obrade podataka (Harvey, 1987). Izračunate vrijednosti za fenotipske i genetske odlike bitnih obilježja poslužiti će svrsishodnijoj provedbi uzgojnog rada, a također kod primjene određenih tehnologija za ekonomičnu proizvodnju kvalitetnog goveđeg-junećeg mesa.

Ključne riječi: Simentalsko govedo, proizvodnja mesa, heritabilitet, genetske i fenotipske korelacije, uzgoj

Ciljevi istraživanja: Simentalska pasmina goveda je najzastupljenija u Hrvatskoj (oko 75%). Sustavni uzgojni rad traje već preko 80 godina. Ta pasmina dvojnih proizvodnih svojstava - meso i mlijeko - osnovica je govedarske proizvodnje u zemlji. Rezultati uzgojnog rada, posebice u cilju povećanja količine i kakvoće mesa su značajni, ali ipak manji od realno mogućih. Razloga tome ima više a jedan karakteristika za pojedine osobine koje određuju tovnu sposobnost, količinu i sastav mesa simentalske populacije u Hrvatskoj. U svezi s navedenim cilj istraživanja je utvrditi fenotipske i genetske karakteristike bitnih osobina simentalca u Hrvatskoj. Ta su istraživanja nužno potrebna da bi se mogli polučiti veći učinci u uzgojnom radu, a također radi primjene tehnologija koje će omogućiti povoljnije proizvodne učinke.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: 4-05-170 BIOKEMIJSKI PARAMETRI U PROCJENI TOVNE SPOSOBNOSTI I PROIZVODNJE GOVEĐEG MESA
    Naziv ustanove: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Centar za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske
    Tip ustanove: Other
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr