SVIBOR - Projekt broj: 4-05-102

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-05-102


MOGUĆNOSTI PRESTRUKTURIRANJA PERADARSTVA REPUBLIKE HRVATSKE


Glavni istraživač: TADIĆ, VERA (48944)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.06.91. do 01.06.93.

Ukupno radova na projektu: 15
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zagreb (53)
Odjel/Zavod: Centar za peradarstvo Ekonomski odjel
Adresa: Heinzelova 55
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 23-21-67
teleFaks: 385 (0)41 23-20-36

Sažetak: Peradarstvo u Republici Hrvatskoj nije strukturirano na način da se ravnopravno uključi u međunarodnu utakmicu s razvijenim peradarstvima zapadne Europe, SAD, Kanade. Vertikalno i horizontalno je nedovoljno integrirano. Tradicionalni oblik proizvodnje i potrošnje mesa peradi i jaja ne omogućuje razvitak peradarstva Hrvatske u funkciji izvoznih mogućnosti Republike. Istraživanjem mogućnosti i oblika prestrukturiranja peradarstva Hrvatske utvrdit će se najoptimalniji model strukture proizvodnje mesa peradi i jaja za potrošnju na domaćem tržištu i konkurentan izvoz na tržišta razvijenih zemalja, prvenstveno EEZ-a. Kvantificirat će se poredbene prednosti peradarstva Hrvatske koje bi Republika mogla iskoristiti za uključivanje u jedinstveno tržište EEZ-a poslije 1.1.1993. godine.

Ključne riječi: Peradarstvo, prestrukturiranje, strategija razvoja

Ciljevi istraživanja: Cilj predloženog istraživanja je: 1.analizirati dugoročne trendove u razvitku peradarstva Hrvatske te proizvodnje pojedinih peradarskih proizvoda; 2.komparativnom analizom ocijeniti postignutu razinu razvijenosti peradarstva a osobito s gledišta novih tehnologija držanja, ishrane, zdravstvene zaštite peradi; 3.definirati i istražiti kvantitativne i kvalitativne poredbene prednosti Hrvatske za proizvode peradarstva; 4.utvrditi postojeće kapacitete za peradarsku proizvodnju; 5.istražiti stupanj horizontalne i vertikalne integracije u peradarstvu te odnose suradnje krupnih farmi i privatnih gospodarstava (kooperacijska proizvodnja); 6.istražiti tendencije i promjene potrošnje peradarskih proizvoda; 7.istražiti kvantitativne, kvalitativne i regionalne promjene na svjetskom tržeštu peradarskih proizvoda; 9.analizirati predviđene promjene u proizvodnji, potrošnji, izvozu i uvozu mesa peradi i jaja u EEZ i poslije 01.01.1993. osobito s gledišta hogijenskih i zdravstvenih zahtjeva, zaštite okoliša i dobrobiti peradi u uzgoju i proizvodnji. Rezultati ovog istraživanja pomogli bi peradarstvu Hrvatske da se optimalno prestrukturiramo i ekonomski profitabilno pripremi za ulazak u EEZ odnosno međunarodnu utakmicu s razvijenim peradarstvima.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr