SVIBOR - Projekt broj: 4-05-104

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-05-104


IZGRADNJA OPLEMENJENE OVCE MESNOG I MLIJEČNOG TIPA ZA POTREBE HRVATSKE


Glavni istraživač: MIKULEC, KREŠIMIR (31105)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.98.

Ukupno radova na projektu: 22
Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zagreb (53)
Odjel/Zavod: Zavod za stočarstvo
Adresa: Heinzelova 55
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)01 2390 221
teleFaks: 385 (0)01 214 697
E-mail: MIKULEC¦MAVEF.VEF.HR

Sažetak: Svrha rada je da se provjeri mogućnost izgradnje mesno-vunskog i mliječno mesnog tipa ovce za potrebe Republike Hrvatske kao i da se sagledaju kapaciteti njihove proizvodnje. Istraživanje ima primjenjeni karakter jer bi se tipovi postupno i planski širili u zemaljski uzgoj gdje bi se analiziralo njihovo funkcioniranje s obzirom na različite veličine populacija i uvjete držanja. Rad bi se odvijao u dva buduća repro-centra (Gospić za mesno-vunski tip i Poreč za mliječno-mesni tip), a kao meliorator pasmine koristile bi se virtemberška, sardinijska i istočno-frizijska pasmina. Kod mesno-vunskog tipa križanje bi se baziralo na pramenki i ovnovima virtemberške pasmine, a u završnoj fazi unijeli bi se geni neke od pasmina visoke plodnosti. Za mliječno-mesni tip osnovu bi činili križanci istarske ovce i sardinijskih ovnova koji bi se križali s istočno-frizijskom pasminom. Tijek genetske izgradnje oba tipa analizirao bi se po skupinama križanaca kod kojih će se pratiti očitovanje morfoloških, fizioloških i biokemijskih pokazatelja koji mogu ukazati na uspješnost odredjenog stupnja oplemenjivanja.

Ključne riječi: Ovca,oplemenjivanje,meso,mlijeko,vuna.

Ciljevi istraživanja: Stanje u ovčarstvu Republike Hrvatske nameće potrebu njegovogplanskog unapređenja. Time bi se ostvarilo povećanje broja ovacaali i ostvarila izgradnja domaće ovce veće proizvodnosti tezadovoljile potrebe tržišta za ovčarskim proizvodima. Rad nagenetskoj izgradnji tipova odvijao bi se u dva pravca: stvaranjedomaće oplemenjene ovce mesno-vunskog tipa (u kontinentalnomdijelu Republike Hrvatske) i stvaranje domaće oplemenjene ovcemliječno-mesnog tipa (u primorsko-otočnom dijelu RepublikeHrvatske). Kao meliorator pasmine koristile bi se virtemberška,sardinijska i istočno-frizijska pasmina. Svrha rada je da seprovjeri mogućnost izgradnje navedena dva tipa, kao i da sesagledaju kapaciteti njihove proizvodnje. Istraživanje imaprimjenjeni karakter jer bi se tipovi postupno i planski širili uzemaljski uzgoj gdje bi se analiziralo njihovo funkcioniranje sobzirom na različite veličine populacija i uvjete držanja. Na tajnačin bi se sustavno poboljšavala nasljedna osnova za povećanuproizvodnju mesa, vune i mlijeka, a privatnim uzgajivačimadistribuirao kvalitetan pasminski materijal. To je pretpostavkaza ostvarenje ekonomski stimulativnog dohotka u ovčarstvu, a timei većeg zanimanja stočara za ovaj vid proizvodnje. Ujednoosigurala bi se bolja podmirenost tržišta ovčarskim proizvodimatražene kvalitete, ujednačenost njihove cijene te postiglopostupno napuštanje njihova uvoza.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Agronomski fakultet Zavod za mljekarstvo
    Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 01.08.95
Informacije: svibor@znanost.hr