SVIBOR - Projekt broj: 4-05-134

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-05-134


HIDROTERMIČKI OBRAĐENI BILJNI OSTACI U HRANIDBI PREŽIVAČA


Glavni istraživač: NOVOSELOVIĆ, ANTUN (33721)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 10
Naziv ustanove: Poljoprivredni institut, Osijek (73)
Odjel/Zavod: Odjel za hranidbu stoke i tehnologiju stočne hrane
Adresa: Tenjska cesta 144
Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)31 122 458
teleFaks: 385 (0)31 126 553

Sažetak: Na osnovu rezultata prethodnih istraživanja došlo se do Ť zaključkada se hidrotermičkim postupkom povećava probavljivost i Ť hranidbena vrijednost slame i kukuruzovine preko 100%, što Ť pružavelike mogućnosti za racionalniju hranidbu preživača Ť ipojeftinjenje proizvodnje ovih vrsta domaćih životinja. Uvođenjem hidrotermičkog postupka u tehnologiju Ť proizvodnjekvalitetne, jeftine i zdrave hrane konkretan je Ť doprinosunapređenju stočarske proizvodnje, a time i ukupnom Ť napretkupoljoprivrednih gospodarstava u nas. Kemijskim analizama utvrĆena je koncentracija sirovih Ť bjelan;evina, masti, vlakana i pepela u hidrotermi;ki obraĆenoj Ť sojinoj slami. UtvrĆena je vrlo visoka koncentracija sirovih Ť vlakana (53,81%) i niska koncentracija sirovih bjelan;evina Ť (3.45%). Metaboli;kim ispitivanjem utvrĆeni su koeficijenti Ť probavljivosti i op'a hranidbena vrijednost hidrotermi;ki Ť obraĆene sojine slame. Hidrotermi;kom obradom pove'ava se op'a Ť hranidbena vrijednost za 19.1%.BioloŠkim ispitivanjem Ť hidrotermi;ki obraĆene pŠeni'ne slame u obroku tovne junadi Ť utvrĆeni su hranidbeni u;inci na prirast i konverziju hrane kod Ť pokusnih životinja. Dodavanjem hidrotermi;ki obraĆene pŠeni;ne Ť slame u obrok tovne junadi ostvaren je prosje;ni dnevni prirast Ť od 1416 g i utroŠak hrane od 7.81 HJ/kg prirasta.

Ključne riječi: biljni ostaci, hidrotermički postupak, hranjive tvari, biološki pokus, koeficijent probavljivosti (in vivo, in vitro), hranidbena vrijednost,

Ciljevi istraživanja: Biljni ostaci kao što su pšenična, ječmena, zobena slama ikukuruzovina kod većine naših gospodarstava uglavnom ostaju nazemljištu gdje se zaoravaju ili pale, odnosno ne koriste sae nanajbolji mogući način. U Hrvatskoj na oko 900 000 ha, koliko se zasije svake godinenavedenim kulturama, proizvodnja slame i kukuruzovine iznosi oko5 000 000 t ili pretvoreno u hranidbene zobene jedinice (HJ) toiznosi oko 920 000 HJ. Ukoliko bi se od navedene proizvodnjeslame i kukuruzovine koristilo samo 10% oplemenjeno putem novetehnologije- hidrotermičke obrade bila bi to nova količinakvalitetne hrane za preživače s kojom bi se prizvelo oko 185 000uvjetnih grla (500 kg žive mase) godišnje. Na osnovu gospodarskih pokazatelja uvođenjem nove tehnologijepripreme stočne hrane učinila bi ser stočarska proizvodnjajeftinijom što je očekivani doprinos ovog istraživanja.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 19.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr