SVIBOR - Projekt broj: 4-05-169

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-05-169


RAZVOJ EMBRIOTRANSFERA U DOMAĆIH ŽIVOTINJA


Glavni istraživač: ROBIĆ, ZVONIMIR (41191)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 30.04.92. do 30.04.97.

Ukupno radova na projektu: 5
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Agronomski fakultet, Zagreb (178)
Odjel/Zavod: Zavod za opće stočarstvo
Adresa: Svetošimunska c.25,
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (041) 235-777

Sažetak: Demografska eksplozija, s kojom je suočen svijet, zahtijeva maksimalno aktiviranje svih mogučih resursa bitnih za ljudsku egzistenciju. U tom sklopu, animalni proizvodi predstavljaju značajan elemenat ljudskog opstanka. Aktiviranje životinjskih resursa, na zadovoljavajući stupanj, zahtjeva razvijanje odgovarajućih tehnoloških procesa, zasnovanih na intenzifikaciji stočarske proizvodnje. Sadašnja (klasična) dostignuća stočarske znanosti nisu dostatna za razvoj proizvodnje koja bi mogla pratiti rast čovječanstva. Stoga je neminovno pribjegavanje u takova područja kao što su genetski inžinjering i očuvanje već stečenih genetskih potencijala. Za ulazak u ova područja je neophodno pronači najbolje puteve. Jedan od najznačajnijih puteva je embrio transfer u domaćih životinja koji predstavlja prvu fazu za ulazak u područje genetskog inžinjeringa i formiranja banke gena na osnovu primjene kriobioloških metoda. Predložena projektna djelatnost se zasniva na vlastitim saznanjima, sa područja embriotransfera i kriobiologije, stečenim u okviru djelatnosti YU USA projekta BIOTEHNIČKE METODE INTENZIFIKACIJE OVČARSKE PROIZVODNJE - EMBRIOTRANSFER U OVACA JFP-685.

Ključne riječi: embrio transfer, kriobiološke metode, razmnožavanje, embriji, smrznuti embriji, progesteron, sinhronizacija, superovulacija.

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj istraživanja se sastoji u nastojanju da se korištenjem i razvojem embriotransfera stvaraju osnove, za uključivanje visoko vrijednih tehnologija u proces intenziviranja stočarske proizvodnje i za zaštitu ugročenih pasmina domaćih životinja.. Prezentirani rezultati su slijed istraživalačke djelatnosti zasnovane na znanstvenoj suradnji s Institutom za reprodukciju domaših životinja ministarstva poljoprivrede USA iz Beltsvillea Marylend koja se odvijala u okviru YU - USA projekta "Biotehnočke metode unapređenja ovčarske proizvodnje" podprojekt "Embriotransfer u ovaca". Tom prilikom je uspješno izvršeno presađivanje embrija ovaca kao i njihovo zamrzavanje (prvi puta na području Republike Hrvatske kao i bivše Jugoslavije). Kao sastavni dio ove istračivalaške djelatnosti sprovodimo i endokrinološka istraživanja te smo tom prilikom dali endokrinološku potvrdu o pojavi i trajanju sezonske anestrije u ovaca na području Republike Hrvatske.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr