SVIBOR - Projekt broj: 4-05-170

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-05-170


BIOKEMIJSKI PARAMETRI U PROCJENI TOVNE SPOSOBNOSTI I PROIZVODNJE GOVEĐEG MESA


Glavni istraživač: KRIŽANOVIĆ, DUBRAVKA (23696)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.07.92. do 31.12.98.

Ukupno radova na projektu: 10
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zagreb (53)
Odjel/Zavod: Zavod za stočarstvo
Adresa: Heinzelova 55
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)041-290-224
teleFaks: 385 (0)034-214-697

Sažetak: Projektom je predviđeno da se prate težine i prirasti u 100 - Ť 120progeno testirane simentalske junadi.U krvi će se Ť određivatiaktivnost enzima glukoza-6-fosfat dehidrogenaze i Ť gamaglutamiltransferaze, te koncentracije glutationa, Ť hemoglobina,kalija, natrija i magnezija. Tijekom intenzivnog tova Ť krv će sevaditi četiri puta. Nakon klanja disekcijom rebranog Ť dijelautvrdit će se udio mišića, kostiju, loja i vezivnog Ť tkiva.Odredit će se kemijski sastav musculusa longissimusa Ť dorsi(bjelančevine, mast,pepeo, voda). Povezanost Ť istraženihbiokemijskih parametara s tovnim karakteristikama i Ť kvalitetommesa istražit će se varijaciono statističkim metodama.

Ključne riječi: Govedo, eritrociti, glutation, enzimi, kationi.

Ciljevi istraživanja: Cilj projekta je da se na osnovi varijacija biokemijskih sastojaka krvi simentalske junadi utvrdi, da li se te varijacije odražavaju na rast odnosno tovnu sposobnost goveda. Tijekom rasta i razvoja, životinje i unutar iste pasmine ne daju jednak proizvodni rezultat u jednakim uvjetima uzgoja. Fenotipske razlike u kombinaciji s biokemijskim parametrima krvi mogle bi pomoći da se u uzgoju goveda identificiraju životinje s boljim proizvodnim karakteristikama. Zbog toga smo se odlučili da u krvi goveda određujemo razinu glutationa (GSH) i aktivnost enzima glukoza-6-fosfat dehidrogenaze (GPDH) i gama-glutamiltransferaze (GGT). Sva tri parametra su bitna za normalno funkcioniranje eritrocita (E), koji se mogu promatrati kao jedinstveno tkivo i čija je osebujnost u tome što su stalno u pokretu te dotiču sva ostala tkiva opskrbljujući ih kisikom. Normalno funkcioniranje E omogućuje normalno funkcioniranje ostalih tkiva. Također je određivana koncentracija hemoglobina (Hb) i kationa K, Na i Mg. U dosad obavljenim istraživanjima na ograničenom broju životinja utvrdili smo, da koncentracija GSH signifikantno pada a koncentracija Hb signifikantno raste s napretkom tova. Aktivnost GPDH i GGT je signifikantno viša na kraju tova u odnosu na početak tova. U dobi životinja od godinu dana aktivnost ova dva enzima je pozitivno i signifikantno povezana s količinom bjelančevina u MLD. Koncentracija K i Na u E je signifikantno rasla tijekom tova. Koncentracija K u E u dobi životinja od godinu dana je vrlo signifikantno i negativno povezana s količinom bjelančevina u MLD.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: CENTAR ZA REPRODUKCIJU ŽIVOTINJA
    Tip ustanove: Other
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 29.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr