SVIBOR - Projekt broj: 4-05-171

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-05-171


GENETSKI I FENOTIPSKI PARAMETRI OSOBINA PLODNOSTI I RASTA SVINJA


Glavni istraživač: BALENOVIĆ, TOMISLAV (1771)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.10.92. do 01.10.97.

Ukupno radova na projektu: 11
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zagreb (53)
Odjel/Zavod: Zavod za stočarstvo
Adresa: Heinzelova 55
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) O1 2390 222
teleFaks: 385 (0) 01 214 697

Sažetak: Plodnost nazimica i krmača koja se očituje u broju oprasene a posebno odbijene prasadi po plotkinji promjenljiv je unutar vrste i unutar pasmine svinja a razlikuje se i s obzirom na uzastopnost prasenja legla. Utjecaji oba roditelja, djelovanje okoliša, postupci sa životinjama kao i hranjenja, vrlo su značajni u očitovanju osobina plodnosti i preživljavanja svinja a također i interakcija između tih činilaca. Osobina rasta je difinirana kao uzajamno povezano povećanje mase tijela u ograničenim razdobljima vremena. Krivulja rasta u svojoj prvoj fazi, fazi samoubrzanja, pokazuje kontinuirano rastući dio u kojem se produkt formira, dok druga faza, faza samozadržavanja pokazuje usporavanje procesa toliko koliko produkti procesa akumuliraju. U populacijama svinja, gdje je pasminski sastav uglavnom ujednačen a spol životinja ravnomjerno zastupljen, vrlo je važno znati potencijalne mogućnosti rasta svinja u svim stadijima života.

Ključne riječi: Nerast, nazimica, tovljenik, prase, leglo prasadi, prasenje, odbiće, odgoj, uzgoj, heritabilitet, genetičke i fenotipske korelacije, rast svinja

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je utvrditi odlike osobina plodnosti, preživljavanja (sa strukturom gubitaka tijekom proizvodnih procesa) te brzinu rasta svinja. Istražuje se: pasmina, red legala, dob nazimica i krmača pri prvom pripustu i prasenju, utjecaj godišnje dobi u proživljavanju prasadi, utjecaj oba roditelja na veličinu legla, konstituciju i vitalnost prasadi, intenzitet rasta pri različitoj dobi svinja, utjecaj načina držanja, utjecaj okoliša. Istražuje se očitovanje rasta i utroška hrane u prasadi i to u dobi u kojoj su završeni najveći gubici odojaka tj. od odbića pa do oko 12 tjedana starosti. Istražuje se očitovanje rasta, utroška hrane u završnoj fazi rasta svinja tj. do rasplodne upotrebe. Potrebno je istražiti i kakvoću svinja s obzirom na mesnatost na liniji klanja kao i utvrditi mesnatost nazimica i nerastića u provjeri kao jedan od inih kriterija za odabiranje svinja za rasplodnu upotrebu.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: FG (YU) CRO 933 Monitoring of swine pathology II.
    Naziv ustanove: Deputy administrator, Veterinary services, US Department of Agriculture
    Grad: 96464 - Washington,D.C., USA

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr