SVIBOR - Radovi u CC - projekt broj: 4-07-011

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi citirani u Current Contents na projektu 4-07-011


Broj radova citiranih u CC: 5
Broj ostalih radova: 27
Ukupno objavljenih radova: 32


Naslov: Odabir soja kvasca Saccharomyces cerevisiae za industrijsku primjenu

Autori:
Grba, Slobodan (14222)
Stehlik-Tomas, Vesna (44734)
Časopis: Prehrambeno-tehnol. biotehnol. rev,
ISSN: 0352-9193
Volumen: 29
Godina: 1991
Stranice: od 39 do 41
Broj referenci: 9
Jezik: hrvatski
Sažetak: U radu je testirano nekoliko sojeva kvasaca Saccharomyces cerevisiae izoliranih iz uzoraka suhog aktivnog kvasca inozemnih proizvođačai svježeg pekarskog kvasca. Izoliranim i odabranim sojevima kvasca S.cerevisiae nakon umnožavanja na tresilici u glukoznoj i melasnoj podlozi, određeni su prinosi biomase kvasaca, fermentacijska aktivnost i ploiditet prema koncentraciji DNA u kvaščevim stanicama. Kao kontrolni soj kvasca S.cerevisiae upotrebljen je diploidni soj pod oznakom D-7. Iako su svi ispitivani sojevi kvasaca imali dobar prirast biomase na glukoznoj i melasnoj podlozi, veću fermentacijsku aktivnost pokazali su sojevi kvasca izolirani iz uzoraka suhog aktivnog kvasca. Također je utvrđeno, određivnajem koncentracije DNA u biomasi kvasaca, da su većina izoliranih sojeva poliploidi (triploidi)

Naslov: Enhancement of biomass and fermentation activity of surplus brewers yeast in fed-batch process

Autori:
Strel, Biserka
Grba, Slobodan (14222)
Marić, Vlado
Časopis: Apll. Microbiol. Biotechnol
ISSN: 0175-7598
Volumen: 39
Godina: 1993
Stranice: od 53 do 57
Broj referenci: 18
Jezik: engleski

Naslov: Utjecaj temperature na nastajanje organskih kiselina u fermentaciji tijesta s Lactobacillus brevis, Saccharomyces uvarum i Candida krusei (u čistim i mješovitim kulturama)

Autori:
Grba, Slobodan (14222)
Stehlik-Tomas, Vesna (44734)
Šehović, Đurđica
Romac, Saša
Časopis: Prehrambeno-tehnol. biotehnol. rev,
Broj: 1
ISSN: 0352-9193
Volumen: 33
Godina: 1995
Stranice: od 43 do 46
Broj referenci: 13
Jezik: engleski
Sažetak: Istraženi su uvjeti fermentacije tijesta s bakterijom L.brevis u čistoj i mješovitim kulturama s kvascima S.uvarum i C.krusei radi proizvodnje optimalne količine mliječne i octene kiseline te drugih kiselina kojima se poboljšavaju svojstva tijesta. Navedene kiseline daju kruhu aromatičniji okus i produljuju mu trajnost te smanjuju mrvljenje i kvarenje. Utvrđeno je da je kiseljenjem tijesta s bakterijom L.brevis pri iskorištenju 200 (odnos tijesta i brašna x 100) nastala maksimalna količina mliječne kiseline kad se fermentacija odvijala pri 30-35 C (0,76 %). U tim uvjetima temperatura fermentacije nije utjecala na proizvodnju octene kiseline. Najveće koncentracije octene i mliječne kiseline dobivene su s mješovitom kulturom L.brevis i C.krusei pri 30 C (0,9 % mliječne kiseline i 0,2 % octene kiseline. Fermentacijom tijesta s mješovitom kulturom bakterije L.brevis i kvasca S.uvarum postignuti su najbolji rezultati proizvodnje organskih kiselina. Naime, kiseljenjem tijesta pri 25-35 C, uz mliječnu kiselinu (0,7 %) i octene kiseline (0,2 %), ustanovljene su koncentracije i-maslačne, valerijanske, i-valerijanske te neidenficiranih kiselina.

Naslov: Uzgoj kvasaca Candida tropicalis 212 i Candida utilis 49 u soku lucerne

Autori:
Mehak, Milena (51414)
Lončar, Linda
Matošić, Srećko (71284)
Grba, Slobodan (14222)
Časopis: Prehrambeno-tehnol. biotehnol. rev,
Broj: 1
ISSN: 0352-9193
Volumen: 32
Godina: 1994
Stranice: od 7 do 12
Broj referenci: 25
Jezik: engleski
Sažetak: Sok lucerne, otpadni proizvod pri obradi zelene biljne mase, ispitan je kao hranidbena podloga za uzgoj krmnih kvasaca iz roda Candida. Sastav je hranidbene podloge optimiran dodatkom melase, koja je mjesto vodom razrijeđena sokom lucerne. Oba ispitivana kvasca Candida tropicalis 212 i Candida utilis 49 pokazala su vrlo slične kinetičke zakonitosti rasta i asimilacije supstrata (u=0,228 1/h, Y x/s = 0,614 g/g). Da bi se postigla bolja ekonomičnost procesa uzgoja kvaščeve biomase, provedeni su i pokusi u toplinski nesteriliziranoj hranidbenoj podlozi. Hranidbena je podloga dezinficirana samo s otopinom natrij-hipoklorita (y = 2 g/L). Dobiveni rezultati upućuju na mogućnost relativno jednostavnog i ekonomičnog procesa proizvodnje kvaščeve biomase na mjestu dobivanja soka lucerne.

Naslov: Prehrambena tehnologija i biotehnologija u razvoju Hrvatske

Autori:
Grba, Slobodan (14222)
Lovrić, Tomislav
Marić, Vlado
Časopis: Prehrambeno-tehnol. biotehnol. rev,
Broj: 2-3
ISSN: 0352-9193
Volumen: 32
Godina: 1994
Stranice: od 53 do 59
Jezik: engleski
Sažetak: Neke su osnovne odrednice bile odlučujuće za shvačanje uloge prehrambene tehnologije i biotehnologije u Hrvatskoj. To su: opće tendencije u proizvodnji i prometu hrane, ljekova i biološki aktivnih supstancija u proizvodno-tehnološkom i prirodnom okruženju, te specifični uvjeti trenutka i opredjeljenja na kojima se zasniva razvoj Hrvatske u budućem razdoblju. Naime, očekuje se da će prehrambena tehnologija, a posebice biotehnologija čije razvojne funkcije u svjetskim razmjerima postaju sve značajnije, naći odgovarajuće mjesto u strategiji razvoja Hrvatske. Prerada poljoprivrednih proizvoda ima veliko značenje za cjelokupnu poljoprivrednu proizvodnju, za što veću valorizaciju tih proizvoda, za snabdjevanje pučanstva jeftinom hranom, ali bolje kakvoće te za izvoz specifičnih prehrambenih i biotehnoloških proizvoda. Da bi se to postiglo, mora se proizvoditi po sve strožijim normama, tj. suvremenom i racionalnom tehnologijom u proizvodnji i distribuciji. Usvojivši, iako u ponekim segmentima sa zakašnjenjem, tehnologije razvijenih zemalja u proizvodnji hrane i bioloških aktivnih pripravaka, Hrvatska ima priliku iskoristiti u znatno većoj mjeri nego prije prednosti koje joj daje geografski položaj, klimatski i agroekološki uvjeti te struktura gospodarstva u kojima poljoprivredno-prehrambeni sustav i turizam zauzimaju vrlo istaknuto mjesto. U Hrvatskoj, uz prijeko potrebnu interdisplicinarnu suradnju, postoji solidna intelektualna osnovica za ubrzani razvitak prehrambenog sustava i njegova uključenja u suvremene tijekove. Prema tome, vrlo je važna uloga znanstveno-nastavnih institucija, a posebno značenje u tome ima Prehrambeno-biotehnološki


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr