SVIBOR - Radovi - projekt broj: 4-07-011

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 4-07-011


Broj radova citiranih u CC: 5
Broj ostalih radova: 27
Ukupno objavljenih radova: 32


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj iona bakra i cinka na rast kvasca i specifičnu brzinu alkoholne fermentacije

  Autori:
  Grba, Slobodan (14222)
  Bezmalinović, Ivica
  Stehlik-Tomas, Vesna (44734)
  Vuković, Srđan
  Časopis: Kem. Ind.
  ISSN: 0022-9830
  Volumen: 41
  Godina: 1992
  Stranice: od 93 do 96
  Broj referenci: 8
  Sažetak: U radu je ispitivan utjecaj iona Cu i Zn na brzinu rasta i brzinu fermentacije kvasca Saccharomyces cerevisiae u anaerobnim isemiaerobnim dinamičkim uvjetima. Pokusi su izvođeni u termostatuili na rotacijskoj tresilici pri 150 o/min, u Erlenmeyertikvicama od 500 ml, pri pH podloge 4.5. Pri takvim uvjetimaodređene su optimalne koncentracije iona Cu i Zn u podlozi zarast radnog kvasca i specifičnu brzinu produkcije alkohola. Utvrđeno je da su optimalne koncentracije bakra u podlozi od0.0653 do 0.0953 mg/L u anaerobnoj, odnosno stresanojsemiaerobnoj kulturi. U anaerobnim uvjetima optimalnakoncentracija cinka u podlozi za rast i specifiččnu brzinufermentacije iznosi 0.390 mg/L. U semiaerobnim uvjetima dodatak cinka do koncentracije od 65.38 mg/L pospješuje rast ispecifičnu brzinu produkcije alkohola.

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Proizvodnja biomase kvasca u soku lucerne

  Autori:
  Mehak, Milena (51414)
  Matošić, Srećko (71284)
  Šušković, Jagoda
  Časopis: Krmiva
  ISSN: 0023-4850
  Volumen: 37
  Godina: 1995
  Stranice: od 59 do 64
  Broj referenci: 16
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Kemijski sastav soka lucerne, otpadnog proizvoda iz prerade biljke, čini ga interesantnim supstratom za kultivaciju mikroorganizama. Ćetiri vrste kvasca: Candida tropicalis 212, Candida utilis 49 Saccharomyces cerevisiae 70 i Saccharomyces diastaticus 63, uzgajane su u različito pripremljenom soku lucerne. Neobrađeni sok je za kultivaciju svih istraživanih vrsta (bolji pokazatelji uspješnosti procesa kultivacije) od djelomičnog deproteiniziranog soka lucerne. Znatno viši prirast suhe tvari biomase dobiven je, međutim, s kvascima iz roda Candida i to 16,93 g/L za C.tropicalis 212 i 15,73 g/L za C.utilis 49. Produktivnost procesa uzgoja dva navedena kvasca iznosila je 0,70 odnosno 0,65 g/Lh. Dobivena biomasa kvasca C.tropicalis 212 i C.utilis 49, s obzirom na koncentraciju bjelančevina odgovara i pogodna je za uporabu kao kao krmni kvasac.

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Vrednovanje soka iz prerade lucerne kao supsrata za uzgoj kvasca

  Autori:
  Mehak, Milena (51414)
  Matošić, Srećko (71284)
  Časopis: Krmiva
  ISSN: 0023-4850
  Volumen: 37
  Godina: 1995
  Stranice: od 23 do 29
  Broj referenci: 21
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Kemijski sastav soka lucerne, otpadnog proizvoda iz prerade biljke čini ga interesantnim supstratom za kultivaciju mikroorganizama. Maseni udio suhe tvari soka priređenog prešanjem lucerne varira od 5 % do 8,5 %, odnosno od 0,7 % do 1,4 % šećera i od 1 % do 4 5 bjelančevina ovisno o danu otkosa i sorte biljke. Sok priređen iz listova biljke sadrži, međutim od 20 % do 30 % više suhe tvari nego sok priređen iz cijele biljke. Prethodnom obradom cijele biljke ili samo listova parom ne mjenjaju se bitno koncentracije suhe tvari, bjelančevina i šećera u soku. Pri testiranju soka lucerne kao supstrat za uzgoj biomase mikroorganizama postignut je maksimalni prinos suhe tvari kvasca Candida tropicalis 212 20,3 g/L te produktivnost procesa 0,65 g/Lh. Rezultati uzgoja kvasca svrstavaju sok iz prerade odnosno prešanja lucerne u potencijalne supstrate za proizvodnju bjelančevina jednostaničnih organizama s primjenom u krmivima.

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Priprema starter kultura za pekarstvo

  Autori:
  Stehlik-Tomas, Vesna (44734)
  Grba, Slobodan (14222)
  Bezmalinović, Ivica
  Galić, Neira
  Časopis: Podravka
  Broj: 1
  ISSN: 0352-1753
  Volumen: 10
  Godina: 1993
  Stranice: od 31 do 34
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je istražen rast bakterija na djelomično hidroliziranom škrobu brašna s različitim dodacima u cilju optimizacije podloge za pripremu starter kulture za kisela tijesta. Djelomično hidroliziranom škrobu brašna dodane su hranjive soli i tvari rasta potrebne za stimulaciju rasta bakterija ia roda Lactobacillus i za proizvodnju metabolita. Pokusi su provedeni u anaerobnim uvjetima pri 30 C. Utvrđeno je da podloge obogaćene tvarima rasta i mineralnim tvarima povoljno utječu na proizvodnju mliječne kiseline, hlapljivih kiselina i specifičnu brzinu rasta bakterija. Najbolji prinos mliječne kiseline (9,8 g/L), hlapljivih kiselina (2,8 g/L) i specifična brzina rasta (0,3 1/h) postignuti su fermentacijom s oddabranom bakterijom Lactobacillus sp1, u podlozi obogaćenoj kalijevim i magnezijevim solima, površinski aktivnim tvarima, kalcij karbonatom i kazein hidrolizatom. Dobiveni rezultati ukazuju na mogućnost korištenja odabrane kulture Lactobacillus sp1 u pripremi startera za kisela tijesta u svrhu poboljšanja kvalitete pekarskih proizvoda.

 5. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Production of Yeast biomass in Alfalfa Juice

  Autori:
  Mehak, Milena (51414)
  Lončar, Linda
  Matošić, Srećko (71284)
  Naslov zbornika: Abstract book of Sixth European Congress on Biotechnology
  Jezik: engleski
  Mjesto: Firenze, Italia
  Godina: 1993
  Stranice: od 122 do 122
  Skup: Sixth European Congress on Biotechnology
  Održan: od 13.06.93 do 17.06.94

 6. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Incorporation of Chrome Ion Yeast Cells

  Autori:
  Grba, Slobodan (14222)
  Stehlik-Tomas, Vesna (44734)
  Franekić, Jasna
  Urednici
  Gros, Francois
  Mas, Robert
  Debias, Louis
  Naslov zbornika: 69 th Evant of the European Federation of Biotechnology
  Jezik: engleski
  Mjesto: Nica, Francuska
  Godina: 1995
  Stranice: od 67 do 67
  Skup: 7 th European Congress on Biotechnologie
  Održan: od 19.02.95 do 23.02.95

 7. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Ugradnja cinkovih iona u kvaščeve stanice i njihov utjecaj na kinetiku alkoholne fermentacije

  Autori:
  Stehlik-Tomas, Vesna (44734)
  Grba, Slobodan (14222)
  Alagić, Jasmina
  Urednici
  Grba, Slobodan (14222)
  Lovrić, Tomislav
  Tripalo, Branko
  Naslov zbornika: 2.Hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 96 do 96
  Skup: 2.hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista
  Održan: od 15.06.94 do 17.06.94
  Sažetak: Istraženi su postupci za proizvodnju kvaščeve biomase obogaćene cinkom te utjecaj cinkovih iona na kinetiku alkoholne fermentacije. U tu svrhu korišten je kvasac Saccharomyces cerevisiae koji je uzgajan u melasnom supstratu. Za ugradnju cinka u kvaščevu biomasu odabrani su: šaržni postupak s pritokom supstrata i šaržni postupak bez pritoka supstrata u semiaerobnim i anaerobnim uvjetima. Pri optimalnim uvjetima okoline utvrđeno je da je dodatak 0.150-0.200 g/L cink-sulfata u melasnu podlogu optimalan za rast kvasca S.cerevisiae u semiaerobnim uvjetima, dok je za proizvodnju etanola optimalan dodatak cink-sulfata od 0.250-0.300 g/L. Dodatak cink-sulfata u melasnu podlogu od 0.150 g/L optimalan je za rast kvasca S.cerevisiae u anaerobnim uvjetima a proizvodnja etanola pospješena je dodatkom cink-sulfata u melasnu podlogu u koncentracijama od 0.150-0.200 g/L. Također je utvrđeno da pritok melasnog supstrata ima značajan utjecaj na nakupljanje cinkovih iona u kvaščevu biomasu (0,65 mg/g s.tv.) dok se je kroz isto vrijeme (12 sati fermentacije) u kvaščeve stanice u semiaerobnim uvjetima ugradilo cinkovih iona 0,23 mg/g s.tv. kvasca, a u anaerobnim uvjetima 0,4 mg/g s.tv. kvasca, ako je u podlogu dodano 50 mg/L cink-sulfata.

 8. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Utjecaj temperature na nastajanje organskih kiselina tijekom fermentacije tijesta s L.brevis, S.uvarum, i C.krusei (u čistoj i mješovitim kulturama

  Autori:
  Grba, Slobodan (14222)
  Stehlik-Tomas, Vesna (44734)
  Šehović, Đurđica
  Romac, Saša
  Urednici
  Lovrić, Tomislav
  Tripalo, Branko
  Grba, Slobodan (14222)
  Naslov zbornika: 2. Hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 85 do 85
  Skup: 2.hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista
  Održan: od 15.06.94 do 17.06.94
  Sažetak: Istraženi su uvjeti fermentacije tijesta s bakterijom L.brevis i čistoj i mješovitim kulturama s kvscima S.uvarum i C.krusei u svrhu proizvodnje optimalnih količina mliječne, octene i drugih organskih kiselina kojima se poboljšavaju svojstva tijesta. Navedene kiseline daju kruhu aromatičniji okus i produljuju mu trajnost te smanjuju mrvljenje i kvarenje. Utvrđeno je da je kiseljenjem tijesta s bakterijom L.brevis pri iskorištenju 200 (odnos tijesta i brašna x 100) nastala maksimalna količina mliječne kiseline fermentacijom kod 30 i 35 C (0,7 %). U tim uvjetima temperatura fermentacije nije utjecala na proizvodnju octene kiseline. Najbolji prinosi octene i mliječne kiseline postignuti su kad su fermentacije provedene s mješovitom kulturom L.brevis i C.krusei pri 30 i 35 C (0,9 % mliječne kiseline i 0,2 % octene kiseline). Međutim, fermentacijom tijesta s mjepovitom kulturom bakterije L.brevis i kvasca S.uvarum postignuti su najbolji rezultati produkcije organskih kiselina. Naime, kiseljenjem tijesta pri 30 i 35 C, uz proizvedenu mliječnu kiselinu (0,7 %) i octenu kiselinu (0,25 %), utvrđene su koncentracije i-maslačne, valerijanske i i-valerijanske kiseline.
  Ključne riječi: sour dough, starter culture in baking production

 9. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Acculumulation of Selenium and Germanium in Saccharomyces cerevisiae Yeast

  Autori:
  Povijač-Geršić, Ljiljana (116644)
  Križanić, Janko (109931)
  Grba, Slobodan (14222)
  Naslov zbornika: Sixth European Congress on Biotechnology
  Jezik: engleski
  Mjesto: Firenze, Italia
  Godina: 1993
  Stranice: od MOO37 do MO037
  Skup: Sixth European Congress on Biotechnology
  Održan: od 13.06.93 do 17.06.93

 10. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Cultivation pH Value as a Regulator of Starch degradation efficiency by Amylolytic Yeast Candida ingeniosa

  Autori:
  Batić, Martin
  Raspor, P.
  Grba, Slobodan (14222)
  Adamič, J
  Naslov zbornika: Sixth European Congress on Biotechnology
  Jezik: engleski
  Mjesto: Firenze, Italia
  Godina: 1993
  Stranice: od TH299 do TH299
  Skup: Sixth European Congress on Biotechnology
  Održan: od 13.06.93 do 17.06.93

 11. Tip rada: Patent

  Naslov: Tehnološki postupak uzgoja pivskog kvasca Saccharomyces uvarum za pekarstvo

  Autori:
  Grba, Slobodan (14222)
  Bezmalinović, Ivica
  Ustanova prijave: CPZ Centar za patente Zagreb s.p.o.
  Datum prijave: 30.04.94
  Registarski broj prijave: P920067A
  Zemlje u kojima je zaštićen: Republika Hrvatska
  Sažetak: Izum se odnosi na tehnološki postupak uzgoja pivskog kvasca Saccharomyces uvarum za pekarstvo, odnosno kvasca Saccharomyces uvarum za pekarstvo, odnosno kvasca Saccharomyces uvarum P-1, gdje je kao referentni soj korišten proizvodni soj pekarskog kvasca Saccharomyces cerevisiae sa oznakom G-4. Tehnološki postupak umnožavanja je u pet generacija, gdje su procesi u prve dvije generacije vođeni šaržno (semiaerobno), a ostale tri šaržno s pritokom supstrata (aerobno). Optimizacija pokazatelja uzgoja u zadnjoj generaciji uzgoja traje 12-16 sati, gdje je pritok razrijeđene melase (20-25 % šećera) vođen kontinuirano tako da se u većem procesu umnožavanja kvasca odvija u eksponencijalnoj fazi rasta specifičnom brzinom rasta od 0,15 do 0.25 1/h, pri optimalnoj temperaturi od 25 do 30 C vrijednosti pH od 4,5-5,0 i što se vrijednost pH može podići na temperaturi od 35 C u stacionarnoj fazi (faza vrenja)

 12. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Priprema mješovitih starter-kultura za pekarstvo
  Fakultet: Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: STEHLIK-TOMAS VESNA
  Datum obrane: 03.05.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 152
  Sažetak: Cilj ovog rada bio je iznalaženje pogodne hranjive podloge za optimalno razmnožavanje i proizvodnju metabolita bakterija L.brevis i L.sanfrancisko. Sladni ekstrakt bio je osnovna podloga za komercijalni ozgoj odabranih bakterija. Tilekom istraživanja, osnovnoj podlozi (sladni ekstrakt) dodavane su različite tvari s ciljem povečanja brzine rasta bakterija i proizvodnje metabolita (mliječna i hlapljive kiseline). U cilju pronalaženja jednostavne hranjive podloge za proizvodnju starter-kultura u pekarstvu, ispitivana je podloga sastavljena od smjese brašna i vode (1%5). Dodatak sladnog ekstrakta ovoj podlozi osigurava postizanje boljih prinosa mliječne kiseline i hlapljivih kiselina. Podloga se koristila za pripravu mješovitih startera, t.j. bakterija i kvasaca. Utjecaj temperature i čvrstoće tijesta za priređivanje kiselih tijesta, odnosno proizvodnju organskih kiselina, ispitan je s čistim kulturama L.brevis i L.sanfrancisko, te mješovitim kulturama bakterija i kvasaca. Utvrđeno je da pri kiseljenju tijesta provedenom s mješovitom kulturom bakterije L.sanfrancisko i kvasca S.uvarum, kod čvrstoče tijesta 180 i 200 i temperature 30 i 35 C proizvedeno najviše mliječne kiseline, te drugih organskih kiselina (maslačna, izomaslačna, valerijanska).
  Ključne riječi: kiselo tijesto, starter-kulture u pekarstvu


 13. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Ugradnja selena i germanija u stanice kvasca Saccharomyces cerevisiae primjenom različitih procesa uzgoja
  Fakultet: Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: POVIJAČ-GERŠIĆ LJILJANA
  Datum obrane: 13.01.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 108
  Sažetak: Za ugradnju selena u kvaščevu biomasu odabran je šaržni postupak s pritokom supstrata i natrij selenita, u aerobnim uvjetima. U tu svrhu studiran je način pritoka supstrata (periodički odnosno kontinuirani). Uzgojem pri optimalnim uvjetima okoline (30 C i pH=5,0) ustanovljeno je da pritok melasnog supstrata i natrijevog selenita ima značajan utjecaj na uspješnost tehnološkog postupka i kvalitetu kvaščeve biomase obogaćene selenom. Pokazalo se da se kontinuiranim pritokom melasnog supstrata i natrijevog selenita dodanog u supstrat postiže bolji stupanj konverzije supstrata u kvaščevu biomasu (Yx/s=0,56) i zadovoljavajuća ugradnja selena u kvaščevu biomasu (Yse/x=0,40). Pri optimalnim uvjetima uzgoja proizvedena je kvaščeva biomasa s 2330 ug/g ugrađenog organski vezanog selena u kvaščevu biomasu. S druge strane za proivodnju kvaščeve biomase u koju je ugrađen organski vezan germanij odabran je šaržni postupak bez pritoka supstrata. Tijekom uzgoja pri temperaturi 28 C i pH=5,0 utvrđeno je da se germanij ugrađuje u kvaščevu biomasu najbolje pri anaerobnim uvjetima. Isto tako je utvrđeno da koncentracija šećera, količina inokuluma i koncentracija germanija u komini na početku uzgoja imaju značajan utjecaj na ugradnju germanija u kvaščevu biomasu. Proizvedeni produkt, kvasac obogaćen selenom i kvasac obogaćen germanijem, zadržava sve kvalitete prehrambenog kvasca kao živežne namirnice bogate B vitaminima i proteinima, te se mogu koristiti u farmaceutske svrhe.


 14. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Proizvodnja biomase kvasaca u soku lucerne
  Fakultet: Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: MEHAK MILENA
  Datum obrane: 23.11.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 123


 15. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ugradnja selena i germanija u stanice kvasca Saccharomyces cerevisiae primjenom različitih procesa uzgoja kvaščeve biomase
  Fakultet: Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: GRBA SLOBODAN
  Broj stranica: 108
  Autor: Povijač-Geršić Ljiljana
  Rad: Magisterij


 16. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Utjecaj pH na brzinu rasta i prinos biomase amilolitičkog kvasca Candida ingeniosa u škrobnoj podlozi
  Fakultet: Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: GRBA SLOBODAN
  Datum obrane: 26.11.92
  Broj stranica: 129
  Autor: Batić magistar Martin
  Rad: Magisterij


 17. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Proizvodnja biomase kvasaca u soku lucerne
  Fakultet: Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: MATOŠIĆ SREĆKO
  Datum obrane: 23.11.91
  Broj stranica: 123
  Autor: Mehak Milena
  Rad: Magisterij


 18. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Primjena odabranih starter kultura u pekarstvu
  Fakultet: Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: GRBA SLOBODAN
  Datum obrane: 12.07.95
  Broj stranica: 119
  Autor: Mandić Krunoslava
  Rad: Magisterij


 19. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Priprema starter kultura za kisela tijesta
  Fakultet: Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: GRBA SLOBODAN
  Datum obrane: 01.02.91
  Broj stranica: 48
  Autor: Galić dipl.inž. Neira
  Rad: Diplomski rad


 20. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Optimizacija podloge za uzgoj mješovitih starter kultura za pekarstvo
  Fakultet: Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: GRBA SLOBODAN
  Datum obrane: 05.10.93
  Broj stranica: 52
  Autor: Kljajić Tanja
  Rad: Diplomski rad


 21. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Utjecaj temperature i iskorištenja tijesta na nastajanje organskih kiselina fermentacijom s bakterijom Lactobacillus brevis i kvascima Saccharomyces uvarum i Candida krusei u čistoj i mješovitim kulturama
  Fakultet: Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: GRBA SLOBODAN
  Datum obrane: 25.01.94
  Broj stranica: 66
  Autor: Romac dipl.inž Saša
  Rad: Diplomski rad


 22. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Kinetika alkoholne fermentacije kvasca Saccharomyces cerevisiae u melasnoj podlozi uz dodatak cinkovih iona i njihova ugradnja u kvaščeve stanice
  Fakultet: Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: GRBA SLOBODAN
  Datum obrane: 24.02.94
  Broj stranica: 64
  Autor: Alagić dipl.inž Jasmina
  Rad: Diplomski rad


 23. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Kinetika fermentacije bakterije Lactobacillus brevis i kvasaca S.uvarum i C.krusei u čistoj i mješovitim kulturama
  Fakultet: Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: GRBA SLOBODAN
  Datum obrane: 06.07.94
  Broj stranica: 52
  Autor: Duk Dijana
  Rad: Diplomski rad


 24. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Kinetika alkoholne fermentacije i ugradnja cinkovih iona s različitim sojevima kvasca Saccharomyces cerevisiae
  Fakultet: Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: GRBA SLOBODAN
  Datum obrane: 22.12.94
  Broj stranica: 49
  Autor: Erčić Sandra
  Rad: Diplomski rad


 25. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Odabir podloge za pripravu starter kultura za pekartvo
  Fakultet: Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: GRBA SLOBODAN
  Datum obrane: 31.01.95
  Broj stranica: 50
  Autor: Grubeša Marija
  Rad: Diplomski rad


 26. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Priprema mješovitih starter-kultura za pekarstvo
  Fakultet: Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: GRBA SLOBODAN
  Datum obrane: 03.05.95
  Broj stranica: 152
  Autor: Stehlik-Tomas Vesna
  Rad: Doktorat


 27. Tip rada: Novi soj

  Naslov: Saccharomyces cerevisiae

  Autori:
  Grba, Slobodan (14222)
  Odobrila ustanova: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
  Depo ustanova: Program prehrane, Pogon KVASAC
  Datum odobrenja: 20.10.93
  Broj rješenja: 30/93


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr