SVIBOR - Projekt broj: 4-07-017

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-07-017


MODELIRANJE I OPTIMALNO UPRAVLJANJE NESTACIONARNIH STANJA


Glavni istraživač: KURTANJEK, ŽELIMIR (24881)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 30.12.95.

Ukupno radova na projektu: 19
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 6
Naziv ustanove: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb (58)
Odjel/Zavod: Zavod za procesno inženjerstvo
Adresa: Pierottijeva 6, 41 000 Zagreb, CROATIA
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)41 418 230
E-mail: zkurt@mapbf.pbfrng.hr
Telefon: 385 (0)41 440 463

Sažetak: Projektom su obuhvaćena istraživanja mjerenja, matematičkog modeliranja i kompjutorskog upravljanja nestacionarnih procesa u procesnom (kemijskom, biokemijskom, prehrambenom) inženjerstvu. Iz kemijskog inženjerstva istražuju se nestacionarne pojave na površini metalnih katalizatora. Model reakcija je oksidacija CO na platini Pt kada dolazi do pojave graničnih ciklusa, površinskih valova i pseudokaotičnog vladanja. U biokemijskom inženjerstvu istražuju se nestacionarni matematički modeli biokemijskih reaktora i njihovo optimalno upravljanje. Matematički modeli zasnivaju se na metabolizmu mikroorganizama kao i modela s neuralnim mrežama. Ispituje se primjena on-line Kalmanovog algoritma za procjenu i upravljanje nemjerenih bioloških značajki. Iz područja prehrambenog inženjerstva provode se istraživanja matematičkih modela termofizičkih parametara, prijenosa topline i krioprotektorskog djelovanja za miofibilarne proteine srdele ( surimi ). Također se istražuje matematički model dinamike miješanja prahova i zrnatih materijala u različitim mehaničkim mješalicama koje imaju primjenu u kemijskoj, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.

Ključne riječi: matematičko modeliranje, optimalno upravljanje, procjena stanja i parametara, neuralne mreže, granični ciklus, oksidacija CO na Pt, fermentacija kvasca, termofizički parametri, entalpija, prijenos topline, diferencijalna termička analiza (DTA), smrzavanje, proteini ( surimi ), miješanje kruto/kruto

Ciljevi istraživanja: Cilj projekta je razvoj mjernih metoda, matematičkih i kompjutorskih modela i primjena teorije upravljanja dinamičkih sustava u procesnom inženjerstvu ( kemijskom, biokemijskom i prehrambenom inženjerstvu). Težište istraživanja je na ispitivanju dinamičkih svojstava nelinearnih sustava. Analiza nestacionarnog vladanja kemijskih katalitičkih sustava daje doprinos boljem razumjevanju katalitičke aktivnosti i mogućnosti unapređenja vođenja takovih procesa s boljom selektivnosti i produktivnosti koja se nebi mogla postići klasičnim upravljanjem stacionarnog stanja. Studija nestacionarnog vladanja bioreaktora ima fundamentalan znastveni značaj u biotehnologiji. Matematičko modeliranje intracelularnih stanja u svezi s procesima prijenosa količine gibanja i energije u abiotičkoj fazi bioreaktora omogućuje razvoj teorije upravljanja bioreaktora. Također je cilj istražiti primjenu umjetenih neuralnih mreža za procjenu stanja i regulaciju fermentacija. Cilj je ispitati različite strukture mreža i metode njihovih adaptacija na primjerima bioreaktora. Očekuje se primjena tih rezultata u industrijskoj proizvodnji pekarskog kvasca. Dio projekta je posvećen istraživanjima nestacionarnih temperaturnih odziva miofibilarnih proteina srdele (surimi) tijekom procesa smrzavanja. Namjera je da se analizom kvantificira krioprotektorsko djelovanje različith aditiva koji se primjenjuju u industrijskoj proizvodnji. Značajan cilj projekta je ispitivanje dinamike miješanja krutih faza, zrnaca i praškova. Tijekom procesa miješanja dolazi do vrlo složene interakcije između prijenosa količine gibanja i fizičkih i kemijskih osobina krutih čestica. Rezultati ovih studija imaju za cilj poboljšanje kvalitete proizvoda iz prehrambene i farmaceutske industrije.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Chemical Engineering Department, The University of Houston
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 77204-4792 - Houston, TEXAS, USA

 2. Naziv ustanove: Department of Bioresorce Engineering, Oregon State University
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 97331-3906 - Corvallis, OREGON, USA

 3. Naziv ustanove: Department of Biology and Biomedical Sciences, The University of Ulster at Coleraine
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: BT52 1SA - Coleraine, England/ N. Ireland

 4. Naziv ustanove: Food Refrigeration and Process Engineering Research Centre, University of Bristol
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: BS18 7DY - Langford/Bristol, England

 5. Naziv ustanove: Pliva/ Institut / Tvornica kvasca
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: PODRAVKA / Tvornica kvasca
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 48300 - Koprivnica, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Konstrukcija mjernog uređaja za diferencijalnu termičku analizu s on-line međusklopom za PC računalo i softwareom za određivanje entalpije
  Tip proizvoda: Instrumentacija
  Autor(i): Želimir Kurtanjek

 2. Naziv: Mjerni uređaj s međusklopom za PC računalo i software za impulsnu metodu s linijskim izvorom za određivanje koeficijenta toplinske vodljivosti prehrambenih proizvoda
  Tip proizvoda: Instrumentacija
  Autor(i): Želimir Kurtanjel

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr