SVIBOR - Projekt broj: 4-07-034

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-07-034


BIOSINTEZA I SVOJSTVA MIKROBNIH HIDROLITIČKIH ENZIMA


Glavni istraživač: MARKOVIĆ, IVAN (5244)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 30
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Pliva - Istraživački institut, Zagreb (60)
Odjel/Zavod: Biosinteza i biotehnologija
Adresa: Prilaz baruna Filipovića 25
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 18-15-98
teleFaks: 385 (0)1 18-16-06
teleFaks: 385 (0)1 57-66-90

Sažetak: Među hidrolitičkim enzimima koji razgrađuju biopolimere najviše se istražuju amilaze, proteinaze i celulaze (b-glukanaze) iz rodova Bacillus, Aspergillus i dr. Međutim, znanja koja se odnose na biosintezu hidrolitičkih enzima, njihovu izolaciju i problematiku stabilnosti pod različitim uvjetima još uvijek su nedovoljna s obzirom na svekoliki znanstveni interes na ovom području. Isto tako nisu dovoljno istraženi mehanizmi djelovanja enzima pri razgradnji kompleksnih supstrata. U predloženim istraživanjima nastojat će se ostvariti do sada nepoznata znanja o biosintezi i svojstvima a-amilaze, proteinaze, b-glukanaze iz sojeva Bacillus subtilis, Aspergillus niger, Polyporus sp. i Clostridium histolyticum. Istraživanja će biti usmjerena na utjecaj izvora ugljika i dušika na biosintezu a-amilaze, proteinaze i b-glukanaze te na njihov međusobni omjer pri uzgoju proizvodnih sojeva. Radit će se na izolaciji enzima iz komine i stabilizaciji enzimskih koktela (a-amilaze, proteinaza i b-glukanaza). Istražit će se fizikalno-biokemijska svojstva enzimskih koktela, a modernim metodama razdvojiti i analizirati aktivne komponente enzimskih pripravaka. S pripravcima enzima istraživat će se kinetika i mehanizmi razgradnje kompleksnih prirodnih supstrata (ječam, kukuruz). Stečena znanja bit će značajan temelj za moderno i efikasno korištenje ugljikohidrata, alternativnih izvora energije i prehrambenih sirovina.

Ključne riječi: a-amilaza, proteinaza, b-glukanaza, colagenaza, Aspergillus niger, Bacillus suptilis, Polyporus sp., Clostridium histolyticum

Ciljevi istraživanja: Predloženim istraživanjem nastojati će se postići detaljnija i do sada nepoznata znanja o biosintezi, svojstvima i djelotvornosti kod primjene a-amilaze, proteinaze i b-glukanaze dobivenih pri uzgoju sojeva Bacillus subtilis, Aspergilus niger, Poliporus sp. i Clostridium histolyticum. Istraživanja će obuhvatiti slijedeće problematike: a) Utjecaj izvora ugljika i dušika na biosintezu a-amilaze, proteinaze i b-glukanaze pri uzgoju sojeva Bacillus subtilis. b) Izolacija i ugušćivanje enzima iz komine. c) Stabilnost enzimskih koktela (a-amilaza, proteinaza i b-glukanaza) i proučavanje fizikalno-biokemijskih i kinetičkih karakteristika. d) Razdvajanje i analiza aktivnih komponenata enzimskih pripravaka. e) Razgradnja kompleksnih prirodnih supstrata (ječam, kukuruz) s pripravcima enzima; studij reakcija u heterogenim sustavima, pripravljanje krutih oblika enzima te utjecaj hidrolitičkih enzima na prirast pri hranidbi životinja. Rezultati istraživanja biti će objavljeni na domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima te u znanstvenim časopisima.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr