SVIBOR - Projekt broj: 4-07-058

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-07-058


PROUČAVANJE FIZIČKIH I TERMOFIZIČKIH SVOJSTAVA HRANE


Glavni istraživač: LOVRIĆ, TOMISLAV (57356)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.03.91. do 01.03.95.

Ukupno radova na projektu: 14
Naziv ustanove: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb (58)
Odjel/Zavod: Zavod za procesno inženjerstvo
Adresa: Pierottijeva 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (41) 440-089
teleFaks: 385 (41) 418-230

Sažetak: Ispitivanjima su obuhvaćena pojedina fizička i termofizička svojstva /temperature i topline faznih prijelaza, entalpija, difuzivnost, toplinska vodljivost/, a posebno povezanost faznih prijelaza i pojava u određenom temperaturnom području s promjenom reoloških svojstava kod različitih vrsta tekuće, polutekuće i kašaste hrane, te modelnih sistema. Svrha ovih istraživanja je utvrđivanjepotrebnih parametara za matematičku interpretaciju procesa, projektiranja uređaja i unapređenje tehnoloških procesa i kvalitete proizvoda odnosno razvoj novih proizvoda prehrambene industrije. Ispitivanja će prvenstveno biti usmjerena na postizanje "freeze flow" svojstava pri temperaturama smrzavanja i nižim, varija- cijama sastava proizvoda odnosno određenom prethodnom tehnološkom obradom.

Ključne riječi: termofizička svojstva, reološka svojstva, "freeze flow" svojstva, diferencijalna termička analiza, niske temperature, redox potencijal, otopine ugljikohidrata, desertne kreme, sir, jogurt, koncentrat rajčice, juhe, umaci,polutekuće tijesta, hidrokoloid, diferencijalna motridbena kalorimetrija

Ciljevi istraživanja: Cilj predloženih ispitivanja je dobivanje uvida u ponašanje i svojstva pojedinih prehrambenih proizvoda i analognih modelnih sistema za vrijeme odvijanja različitih tehnoloških procesa, te određivanje optimalnih uvjeta njihovog skladištenja. Očekuje se da se utvrdi međusobna zavisnost kemijskog sastava, reoloških i termofizičkih svojstava /posebno temperatura faznih prijelaza/ modelnih i realnih sistema na temelju koje bi se njihov sastav prilagođavao traženim fizičkim i kemijski karakteristikama. Te karakteristike određuju hranu tkzv. "freeze flow" svojstava tj. hranu koja posjeduje prikladna reološka i mehanička svojstva kod niskih temperatura /ne dolazi do kristalizacije/ i odmah je spremna za konzumiranje. Postizanje "freeze flow" svojstava hrane trebalo bi se provesti dodavanjem pojedinih pomoćnih sirovina kao što su hidrofilni koloidi, soli, emulgatori i drugo.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr