SVIBOR - Radovi - projekt broj: 4-07-058

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 4-07-058


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 14
Ukupno objavljenih radova: 14


 1. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Utjecaj niskih temperatura na reološka svojstva nekih vrsta hrane
  Fakultet: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zagreb
  Mentor: HEGEDUŠIĆ VESNA
  Datum obrane: 26.11.92
  Broj stranica: 86
  Autor: Bušić Dinka
  Rad: Diplomski rad


 2. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Termofizička svojstva čokolade
  Fakultet: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zagreb
  Mentor: HEGEDUŠIĆ VESNA
  Datum obrane: 19.12.91
  Broj stranica: 60
  Autor: Šimunović Ljubica
  Rad: Diplomski rad


 3. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Termofizička svojstva glicerola, jaja i otopina nekih šećera
  Fakultet: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zagreb
  Mentor: HEGEDUŠIĆ VESNA
  Datum obrane: 25.02.93
  Broj stranica: 58
  Autor: Dadić Marija
  Rad: Diplomski rad


 4. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Reološka svojstva desertnih krema
  Fakultet: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zagreb
  Mentor: HEGEDUŠIĆ VESNA
  Datum obrane: 21.12.92
  Broj stranica: 117
  Autor: Štefan Roberta
  Rad: Diplomski rad


 5. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Temperature faznih promjena desertnih krema
  Fakultet: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zagreb
  Mentor: HEGEDUŠIĆ VESNA
  Datum obrane: 26.02.93
  Broj stranica: 45
  Autor: Tkalec Dijana
  Rad: Diplomski rad


 6. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Termofizička i prehrambena svojstva niskoenergetskih desertnih krema
  Fakultet: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zagreb
  Mentor: HEGEDUŠIĆ VESNA
  Datum obrane: 30.01.95
  Broj stranica: 46
  Autor: Rod Danica
  Rad: Diplomski rad


 7. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Termofizička svojstva modelnih sladolednih smjesa
  Fakultet: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zagreb
  Mentor: HEGEDUŠIĆ VESNA
  Datum obrane: 30.06.94
  Broj stranica: 52
  Autor: Ivančević Tatjana
  Rad: Diplomski rad


 8. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Utjecaj smrzavanja i skladištenja na kemijski sastav i senzorske karakteristike desertnih krema
  Fakultet: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zagreb
  Mentor: HEGEDUŠIĆ VESNA
  Datum obrane: 28.02.94
  Broj stranica: 71
  Autor: Sušec Ksenija
  Rad: Diplomski rad


 9. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Termofizička svojstva svježih i smrznutih desertnih krema
  Fakultet: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zagreb
  Mentor: HEGEDUŠIĆ VESNA
  Datum obrane: 05.07.95
  Broj stranica: 54
  Autor: Rimac Suzana
  Rad: Diplomski rad


 10. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Temperature faznih prijelaza polutekućih tijesta
  Fakultet: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zagreb
  Mentor: HEGEDUŠIĆ VESNA
  Datum obrane: 26.06.91
  Broj stranica: 46
  Autor: Knežević Mira
  Rad: Diplomski rad


 11. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Reološka svojstva mliječnih krema pri niskim temperaturama
  Fakultet: Prehrambeno-tehnološki Osijek
  Mentor: PILIŽOTA VLASTA
  Datum obrane: 09.12.92
  Broj stranica: 51
  Autor: Ćosić Brankica
  Rad: Diplomski rad


 12. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Određivanje reoloških svojstava desertnih krema tijekom hlađenja i zamrzavanja
  Fakultet: Prehrambeno-tehnološki Osijek
  Mentor: PILIŽOTA VLASTA
  Datum obrane: 23.06.93
  Broj stranica: 58
  Autor: Komlenac Tatjana
  Rad: Diplomski rad


 13. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Utjecaj hidrokoloida na reološka svojstva smjesa za sladoled i mliječnih krema
  Fakultet: Prehrambeno-tehnološki Osijek
  Mentor: PILIŽOTA VLASTA
  Datum obrane: 12.10.94
  Broj stranica: 70
  Autor: Koceva Daliborka
  Rad: Diplomski rad


 14. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Proučavanje promjena reoloških svojstava smjesa hidrokoloida i škrobova pri niskim temperaturama
  Fakultet: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zagreb
  Mentor: PILIŽOTA VLASTA
  Datum obrane: 20.05.94
  Broj stranica: 135
  Autor: Šubarić magistar Drago
  Rad: MagisterijMZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr