SVIBOR - Projekt broj: 4-07-108

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-07-108


BIORAZGRADNJA TOKSIČNIH ORGANSKIH SPOJEVA U INDUSTRIJSKIM OTPADNIM VODAMA


Glavni istraživač: GLANSER-ŠOLJAN, MARGARETA (13471)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 30.04.94.

Ukupno radova na projektu: 42
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb (58)
Odjel/Zavod: Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo Laboratorij za obradu otpadnih voda i otpadnih materijala
Adresa: Pierottijeva 6, 41 000 Zagreb, Hrvatska
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)418 230

Sažetak: Provedena su istraživanja biorazgradnje toksičnih organskih spojeva u otpadnim vodama podrijetlom iz kemijske industrije korištenjem selektiranih mješovitih kultura bakterija i kvasaca. Ispitivane su tri grupe otpadnih voda: prva grupa otpadnih voda koje sadrže spojeve struktura: fenoli, naftaleni, antraceni i naftalensulfonske kiseline. Druga grupa sa spojevima struktura poliaromatskih ugljikovodika, cijanida, tiocijanata i lignosulfonata i treća grupa bile su otpadne vode opterećene visokom koncentracijom dušika i fosfora. Izdvojeni su i definirani pojedinačni sojevi mikroorganizama i priređene su mješovite mikrobne kulture bakterija i kvasaca koje imaju visoki enzimni potencijal za biorazgradnju navedenih spojeva. Tijekom biorazgradnje navedenih spojeva u otpadnim vodama odvijao se i proces detoksikacije i simultane nitrifikacije i denitrifikacije. U laboratorijskim uvjetima definirani su parametri biorazgradnje koristeći definirane supstrate kao i originalne otpadne vode. Za industrijski pokus bila je priređena veća količina biomase kao "starter kulture", a koja je bila primijenjena za obradu otpadnih voda iz proizvodnje fenola, koksa i antibiotika, kao i za uklanjanje dušika iz gradskih otpadnih voda. Na bazi tih rezultata istražena i primijenjena je nova tehnologija za obradu gradskih i industrijskih otpadnih voda pod nazivom "Tehnologija injektiranja". Ta tehnologija je primijenjena za obradu otpadnih voda iz proizvodnje fenola i koksa.

Ključne riječi: Biorazgradnja, Selektirane mješovite kulture, Starter kulture, Detoksifikacija, Simultana nitrifikacija i denitrifikacija

Ciljevi istraživanja: Ciljevi i očekivani rezultati: Postignute laboratorijske rezultate biorazgradnje otpadnih voda iz industrije i gradova Republike Hrvatske, kroz tzv. "Tehnologiju injektiranja" provjeriti u pogonskom mjerilu. Postignuti rezultati u laboratoriju i na uređajima za obradu otpadnih voda grada i industrije da daju takvu kvalitetu pročišćene vode koja odgovara europskim standardima o kvaliteti pročišćene vode.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: SCHUFFL & FORSTHUBER CONSULTING, Consulting Engineers
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 5020 - Salzburg, Austria

 2. Naziv ustanove: BAYER - AG WU Umweltschutz
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 5090 - Leverkusen, Njemačka


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Tehnologija injektiranja mikroorganizama za obradu otpadnih voda iz proizvodnje fenola (INA-OKI Zagreb)
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Margareta Glancer-Šoljan, Siniša Ban

 2. Naziv: Tehnologija injektiranja mikroorganizama za obradu otpadnih voda iz proizvodnje koksa - koksara Bakar
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Margareta Glancer-Šoljan, Siniša Ban

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 02.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr