SVIBOR - Projekt broj: 4-99-013

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-99-013


INFORMACIJSKI SUSTAV U VETERINARSTVU HRVATSKE -


Glavni istraživač: TADIĆ, MARKO (48955)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 16
Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zagreb (53)
Odjel/Zavod: Zavod za društvene znanosti, Katedra za organizaciju i ekonomiku veterinarstva
Adresa: Heinzelova 55
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 2390-133
teleFaks: 385 (0)
E-mail:
teleFaks: 385 (0)1 214-697
Telefon: 385 (0)1 2390-133
Telefon: 385 (0)

Sažetak: Veterinarstvo u Hrvatskoj organizirano je u piramidnu hijerarhijsku strukturu i tvori osobiti društveni i poslovni sustav. Informatizacija veterinarstva u Hrvatskoj je u začetku. Pomanjkanje primjerenog i jedinstvenog informacijskog sustava ograničavajući je čimbenik razvitka veterinarstva i nesmetanog povezivanja veterinarstva u Hrvatskoj s veterinarstvom u Europskoj zajednici. Cilj predloženog istraživanja je da se na temelju stečenih spoznaja u tijeku prijašnjih istraživanja i na temelju rezultata istraživanja potreba i mogućnosti organiziranja jedinstvenog informacijskog sustava u veterinarstvu Hrvatske projektira INFORMACIJSKI SUSTAV U VETERINARSTVU HRVATSKE - "ISVET-H". Istraživanje će se temeljiti na sistemskoj analizi te na metodama; Business System Planning i System Development Method. Istraživanje će obuhvataiti ove faze izgradnje ISVET-H; 1. Definiranje informacijskog sustava; 2. Definiranje zahtjeva po pojedinim podsustavima; 3. Eksterni design odabranih podsustava.

Ključne riječi: Veterinarstvo, informacijski sistem, planiranje poslovnog sustava

Ciljevi istraživanja: Cilj predloženog istraživanja je da se na temelju stečenih spoznaja u tijeku prijašnjih istraživanja i na temelju rezultata istraživanja potreba i mogućnosti organiziranja jedinstvenog informacijskog sustava u veterinarstvu Hrvatske projektira; kompleksan, integralan, dinamičan, interdisciplinaran, i odlučivanju orijentiran, samoorganiziran i otvoren INFORMACIJSKI SUSTAV U VETERINARSTVU HRVATSKE - "ISVET-H".

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr