SVIBOR - Projekt broj: 4-99-083

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-99-083


INTEGRALNA TEHNIKA BILJNE PROIZVODNJE


Glavni istraživač: ČULJAT, MILE (8543)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Poljoprivredni institut, Osijek (73)
Odjel/Zavod: Odjel za poljoprivrednu tehniku
Adresa: Ju-no predgrađe 17 , stan: Vijenac Kraljeve Sutjeske 9
Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (31) 126 553
Telefon: 385 (31) 172 320 (stan)
teleFaks: 385 (31) 126 553
Telefon: 385 (31) 164 855
teleFaks: 385 (31) 126 553

Sažetak: Rtarstvo je glavni i najveći korisnik poljoprivrednih strojeva. Nekritičnim uvođenjem stalno većih strojeva kako po snazi motora tako i po njihovoj tezini i visokom jednooperacijskome učinku poljoprivredno tlo je značajno oštećeno u razdoblju od 1968. godine do danas.Korištenjem integriranih agregata tlo je moguće bitno popraviti.U razdoblju od tri do pet godina uspostavlja se njegov prirodni ritam i intenzivni zivot korisne mikroflore makrofaune, a prinosi se ne ugrozavaju dapače rastu i priblizavaju se biološkom potencijalu pojedinih kultura i sorata... Projekat ITBP pokrenuo je niz promjena u biljnoj proizvodnji.Suvremenoj tehnici mala poduzeća su pretijesna. Jedan radnik suvremenom tehnikom moze obrađivati 200 do 500 ha obradive ratarske površine, jer integriranjem agregata raste produktivnost rada, uklanjaju se, odnosno bitno smanjuju vršna radna opterećenja.Smanjuje se sabijanje tla, pa ga treba manje rahliti.Zastupljenost oranja se smanjuje.Novom tehnološkom shemom obrade tla moguće je prepoloviti potrošnju goriva, a preciznom gnojidbom i preciznom aplikacijom pesticida opasnost od zagađenja donjih voda nitratima i drugim solima, te pesticidima je praktički isključena. Tlo se nakon višegodišnje reducirane obrade i primjene integralne tehnike priblizava svome prirodnome izvornome stanju. Njegov potencijal rodnosti ne opada, već se kontrolira, racionalno dohranjuje i učinkovito koristi. Prinosi ne samo da ne opadaju, već se priblizavaju biološkom potencijalu sorata. Pod utjecajem javnoga prikazivanja strojeva koji se uklapaju u kriterije ITBP - Integralne tehnike biljne proizvodnje već je uveden i proširen dio novih strojeva, odnosno integriranih agregata kojima se obavlja više agrotehničkih zahvata u jednom prohodu. Obzirom da je veliko neznanje i uslijed toga bojazan i oprez neophodno je rezultate istrazivanja obraditi u vidu udzbenika ili monografije.

Ključne riječi: Integralna tehnika biljne proizvodnje, sustav obrade tla, osnovna obrada tla, priprema sjetvenog sloja, konvencionalna obrada tla, konzervirajuća obrada, obrada tla rovilom s kratkim zubima, obrada tla rovilom za rahljenje uslojenosti tla, obrada tla bez rovila, radna operacija, sjetva, tijek radnih operacija, kombajn

Ciljevi istraživanja: Treba promijeniti uočene negativne pojave: - zastoj u rastu prinosa, unatoč uvođenju sve prinosnijih sorata i hibrida, - ulaže se stalno sve više kWh rada po jedinici površine i proizvoda, - tlo je sve sabijenije i umrtvljenije, nema gujavica (kišnih glista), - gnojidba se po dozi povećava, a izostaju očekivani učinci, - zaštita bilja u domeni aplikacije pesticida postaje opasna za rukovaoca sredstvima i strojem, a na njivama se vide ožegotine, - kombajni rasipaju preveliki dio uroda, - potrošnja goriva je umjesto 50 do 80 l/ha u području između 130 i 180 l/ha, - proizvodnja je sve skuplja; proizvodnost rada ne raste unatoč uvođenju stojeva stalno sve veće snage i učinka; broj radnika sene smanjuje, već dapače raste, Cilj istrazivanja je razjasniti uzroke zbog kojih su nastali uočeni problemi uratarskoj proizvodnji.Clj istraživanja po ovome projektu je razjašnjenje tehničkoga aspekta proisteklih zadataka. Pri tome smo pošli od slijedeće hipoteze: Najveći broj problema moguće je ukloniti uvođenjem suvremenih integriranih agregata, koji u jednom prohodu objedinjeno izvode više ranijih pojedinačnih agrotehničkih zahvata. Pače, cilj je objediniti sve agrotehničke zahvate koji se iz tehnološkoga aspekta mogu istovremeno izvesti u jedan prohod. Kod agrotehničkih zahvata koji se i nadalje moraju izvoditi pojedinačno, kao što su raspodjela mineralnih gnojiva, aplikacija pesticida, izravna sjetva, žetva treba iznaći postupke povećanja preciznosti rada i smanjenja gubitaka.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: Razvoj industrije poljoprivrednih strojeva u Republici Hrvatskoj
    Naziv ustanove: Poljoprivredni institut Osijek
    Grad: 31000 - Osijek, HrvatskaSURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Institut za poljoprivrednu tehniku Mađarske
    Tip ustanove: Državni institut
    Grad: Godolo, Mađarska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr