SVIBOR - Projekt broj: 4-99-114

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-99-114


DRUŠTVENO EKONOMSKE PROMJENE U POLJOPRIVREDI I SELU DALMACIJE


Glavni istraživač: DEFILIPPIS, JOSIP (9046)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split (91)
Odjel/Zavod: Zavod za ekonomiku poljoprivrede i socilogiju sela
Adresa: Put Duilova 11
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)21 355 266, 355 582
teleFaks: 385 (0)21 554 616

Sažetak: Selo i poljoprivreda preživljavaju krupne promjene koje se odražavaju na naš cjelokupan društveni i gospodarski razvoj. U seoskoj sredini te se promjene odigravaju na tri međusobno povezane razine: - selu, kao naselju i seoskom prostoru, unutar kojeg seosko stanovništvo organizira svoj cjelokupan život, - domaćinstvu kao osnovnoj društvenoj jezgri,unutar koje se odvijaju sve demografske, socijalne i ekonomske promjene, te - obiteljskom gospodarstvu, kao proizvodno-ekonomske jedinice domaćinstva, ali i značajne grane nacionalnog gospodarstva. Kako seoski prostor čini preko 80% našeg ukupnog teritorija na kojem živi preko polovine našeg ukupnog stanovništva, a poljoprivreda predstavlja vrlo značajnu gospodarstvenu djelatnost, to je vrlo važno sve promjene u toj sredini znanstveno utvrditi i objasniti kako bi se mogle sagledati njihove posljedice. Rezultati ovih istraživanja trebali bi poslužiti kao znanstvena podloga na kojoj bi se temeljila razvojna politika prema selu i poljoprivredi.

Ključne riječi: selo, seosko stanovništvo, seosko domaćinstvo, poljoprivreda, obiteljsko gospodarstvo, poljoprivredna proizvodnja, robnost proizvoda, prihodi domaćinstva, razvoj.

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj istraživanja je spoznati kompleks društveno- -ekonomskih promjena u poljoprivredi i u selu, utvrditi i pratiti promjene kao i čimbenike koji ih izazivaju. Zbog izuzetne složenosti problematike potrebno je istraživanja stukturirati na nekoliko međusobno povezanih razina. U tom slučaju je i glavni cilj istraživanja podijeljen na nakoliko istraživačkih dionica: 1. seosko naselje: demografski razvoj, socio-ekonomska obilježja i promjene, gospodarska i infrastrukturna obilježja, 2. seosko domaćinstvo: demografska, biosocijalna, ekonomska obilježja i promjene, 3. proizvodno ekonmska obilježja obiteljskog gospodarstva: površina, stoka, radna snaga, sredstva, proizvodnja (prinosi i struktura), namjena proizvodnje (naturalnost-robnost), investicije, prohodi s gospodarstva, 4. reprodukcija seoskog domaćinstva i obiteljskog gospodarstva: demografska i socijalna reprodukcija domaćinstva i ekonomska reprodukcija gospodarstva, 5. seoska omladina: profesionalna usmjerenost - očekivanje, odnos prema gospodarstvu, omladina i selo.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr