SVIBOR - Projekt broj: 4-99-119

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-99-119


BIOTEHNIČKE MOGUĆNOSTI SMANJENJA EMISIJA ŠTETNIH TVARI U OKOLINI


Glavni istraživač: FILIPAN, TUGOMIR (11873)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 96
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb (17)
Odjel/Zavod: Resursna ekonomija i zaštita okoliša
Adresa: Lj. F. Vukotinovića 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (41) 454-522
teleFaks: 385 (41) 444-059
E-mail: filipan@mairmo.irmo.hr

Sažetak: Poznato je da mnoge znanstvene i stručne institucije i pojedinci širom svijeta pa i u nas istražuju mogućnosti za smanjenje zagađivanja prirodnih ekosistema. Iz bogate svjetske literature iz tog područja vidljivo je da zbog tehnogene kontaminacije ekosistema dolazi do štetnih učinaka na biološke i biokemijske reakcije u kopnenim i vodenim eko-sistemima. Nepoznavanje prirodnih sustava, nemar prema nepoželjnim popratnim pojavama tehnologije posebno prema zagađivanju, nekontrolirane emisije iz stacionarnih i mobilnih izvora upotreba kemijskih sredstava u poljoprivredi, šumarstvu, kontaminacija voda, najočitiji su i najčešći negativni izrazi transformacije odnosa čovjeka prema svojoj okolini. Iz svih tih razloga neophodno je potrebno poticati razvoj endogenih znanosti i tehnologije na svim područjima u vezi s biloškim izvorima na zemlji i prirodnom okolinom. Razmjena iskustva stečenih istraživanjima, naročito između zemalja sličnih ekoloških i bioklimatskih uvjeta mogu imati izrazitih prednosti. Da spomenemo, problem degradacije i plodnosti tla, zaslužuje veću pažnju u nas, i predstavlja perspektivno područje istraživanja svih znanstvenih disciplina koje se bave proučavanjem tla kao komponente agroekosistema. Naša istraživanja podredili smo - poboljšanju kvalitete degradiranih tala primjenom specijalnih prirodnih supstrata, SPS-a, - zaštiti i pročiščavanju podzemnih voda primjenom domaćih prirodnih minerala - zeolita, te sintetskim ionskim izmjenjivačima.

Ključne riječi: SPS - specijalni prirodni supstrat (Agrarvital), fertilizacija, neutralizacija, kalcifikacija, mikrobiološka fiksacija, simulacija rasta, denitrifikacija.

Ciljevi istraživanja: Ekološko pitanje koje u zadnje vrijeme izaziva najveću pažnju je kontaminacija tla i vode dušičnim spojevima pa smo naša istraživanja podredili tim problemima. Cilj nam je ispitati efikasnost primjene prirodnih vapnenih materijala, te specijalnih prirodnih supstrata (SPS-a) na silikatno-karbonatnoj osnovi na fertilizacijsku i neutralizacijsku vrijednost tretiranih kiselih tala. Osnovni ciljevi istraživanja su: 1.utvrditi fertilizacijsku i neutralizacijsku vrijednost nekih prirodnih supstrata na bazi mekanog litotamnijskog vapnenca, dolomita i tufa (zeolita) u podizanju plodnosti kiselih tala, 2.istražiti utjecaj ovih materijala prvenstveno na neka kemijska svojstva tla, tj. na intenzitet i dinamiku ovih promjena, 3.istražiti utjecaj tipa i doze ovih materijala na prinos važnijih oraničnih kultura i donijeti zaključke o njihovoj primjeni u praksi. Kako je uslijed kiselih kiša, te intenzivne poljoprivredne proizvodnje, odnosno intenzivne gnojidbe s lako topivim dušičnim spojevima, podzemna voda (voda za piće) kontaminirana s visokim sadržajem nitrata, promatran je utjecaj SPS-a na smanjenje NO3- u podzemnoj vodi. Cilj nam je pripremiti takvo sredstvo za gnojidbu koje će imati za 50% manje lako topivih nitrata u gnojidbi. Primjenom prirodnih zeolita u smjesi SPS izvršena je ionska izmjena NH4+ iona i apsorbcija NO3-. Rezultati naših istraživanja objavljeni su u mnogim studijama i referatima koji su iznjeti na međunarodnim skupovima (vidi prilog Bibliografije).


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Untersuchung der Wirksamkeit Spezieller Natrlicher Supstrate (AGRARVITAL - SPS 30), Biosol und Dolomit beim verhindern der Waldbodengradierung in Tirol (™sterreich)
  Naziv ustanove: Forstliche Bundesversuchsanstalt Wien, Institut fr Forst”kologie
  Grad: Beč, Austrija


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Fakultet kemijskog inžinjerstva i tehnologije, Zavod za analitičku kemiju
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Agronomski fakultet, Zavod za opću proizvodnju bilja
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Prehrambeno biotehnološki fakultet, Zavod za mikrobiologiju
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: C.I.H.E.A.M., Instituto agronomico Mediterraneo de Zaragoza
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Zaragoza, Španjolska

 6. Naziv ustanove: Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneennes, Institut Agronomique Mediterraneen de Montpellier
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Montpellier, Francuska

 7. Naziv ustanove: Forstliche Bundesversuchanstalt Wien, Institut fr Standortskunde
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Beč, Austrija


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Tehnologija za proizvodnju specijalnih prirodnih supstrata
  Tip proizvoda: Tehnologija
  Autor(i): Tugomir Filipan

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr