SVIBOR - Projekt broj: 4-99-145

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-99-145


MANAGEMENT I PODUZETNIŠTVO


Glavni istraživač: VAJIĆ, IVAN (75106)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 110
Naziv ustanove: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb (58)
Odjel/Zavod: Centar za management PBF-a Zagreb
Adresa: Pierottijeva 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 4551-181
Telefon: 385 (0)1 440-051
teleFaks: 385 (0)1 449-701

Sažetak: Projekt "Management i poduzetništvo" obuhvaća istraživanje ukupnosti ekonomskih, tehničko-tehnoloških, biotehničkih, socijalnih, političkih i ekoloških elemenata i sveza među njima, čime je utvrđen i okvir samog projekta. Unapređivanjem teorijske osnovice poduzetništva (analizom vlastite empirije i iskustava razvijenih zemalja), te njenim implementiranjem (kroz istraživačke i edukativne procese) doprinosi se stvaranju povoljne poduzetničke klime i okruženja. Osobito se to odnosi na razinu državne administracije, koja bitno utječe na poduzetničke uspjehe, ali i na mala i srednja privatna poduzeća, kao i privatizirana te javna poduzeća. Cilj projekta jest da se na spoznajnoj i empirijskoj razini istraživanja i implementacije poduzetništva u hrvatsko gospodarstvo stvori kritična masa saznanja koja omogućava: 1. oblikovanje suvremene upravljačke koncepcije, strategije i politike razvitka hrvatskog gospodarstva na razini cjeline, na razini županija, odnosno na razini gospodarskih subjekata; 2. implementaciju definiranih rješenja u hrvatsku gospodarsku politiku, uz definiranje nužnih kontrolnih točaka sustava monitoringa; 3. stalno istraživanje promjenljivih uvjeta okruženja, bitnih za oblikovanje ciljeva, zadataka i poslovnog instrumentarija gospodarskih subjekata. Temeljni cilj istraživanja je postavljen u smislu definiranja koncepcije, strategije i politike razvitka poduzetništva i menedžmenta u Republici Hrvatskoj, odnosno razvijanja aplikativnih rješenja/programa ulaganja na razini malih i srednjih poduzeća, te bivših društvenih poduzeća u procesu pretvorbe i privatizacije. Rješenja su na općenitijoj razini od osobite koristi za zemlje u tranziciji. Kao sastavni dio projekta na razini idejnih rješenja te biznis-planova priređeno je 1000 programa ulaganja (napose za mala i srednja poduzeća), a prema kriterijima Svjetske banke. Najuspješniji među programima promovirani su i u knjizi "Entrepreneurship for European Countries in Transition including 150 Highly Profitable Businesses", u izdanju glasovitog Irwina.

Ključne riječi: biznis-plan, financije, informacijska tehnologija, inovacije, javna poduzeća, kvaliteta, ljudski resursi, mala i srednja poduzeća, marketing, organizacija, patenti, planiranje, poduzetništvo, porezi, privatizacija, programi ulaganja, poslovne informacije, računovodstvo, upravljanje, zemlje u tranziciji

Ciljevi istraživanja: Cilj projekta jest da se na spoznajnoj i empirijskoj razini istraživanja i implementacije poduzetništva u hrvatsko gospodarstvo stvori takva kritična masa saznanja, što bi omogućila (1) oblikovanje suvremene upravljačke koncepcije, strategije i politike razvitka hrvatskog gospodarstva, na razini cjeline, na razini županija, odnosno na razini gospodarskih subjekata; (2) implementaciju definiranih rješenja u hrvatsku gospodarsku politiku, uz definiranje nužnih kontrolnih točaka sustavnog monitoringa; (3) stalno istraživanje promjenljivih uvjeta okruženja, bitnih za oblikovanje ciljeva, zadataka i poslovnog instrumentarija gospodarskih subjekata. Poseban je doprinos izrada tisuću programa ulaganja, prezentiranih prema jedinstvenoj i transparentnoj metodologiji Svjetske banke. Izložena su i konkretna institucionalna rješenja, kojima bi se posredovao transfer kapitala namijenjenog restrukturiranju, odnosno strukturnom prilagođavanju hrvatskog gospodarstva.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: La gestione dell' impresa piccola e media
  Naziv ustanove: Ente Regionale per la Valorizzazione Economica del Territorio (ERVET), S.p.a., Regione Emilia-Romagna, 41022 Bologna, Via Morgagni, 6, Italia
  Grad: 41 022 - Bologna, Italija

 2. Naziv projekta: The Small-Business Management
  Naziv ustanove: Babson College, Babson Park, Massachussetts 02157, USA
  Grad: Wellesley, USA


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: The Adizes Institute
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Santa Monica, USA

 2. Naziv ustanove: Jinssen College
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Tokyo, Japan

 3. Naziv ustanove: PD-LD, Inc.
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Princeton, USA

 4. Naziv ustanove: Small Business Administration of the United States
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Washington D.C., USA

 5. Naziv ustanove: Ente Regionale per la Valorizzazione Economica del Territorio (ERVET)
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 41 022 - Bologna, Italija

 6. Naziv ustanove: Central & Eastern European Privatization Network (CEEPN)
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Budapest, Hungary

 7. Naziv ustanove: Small Business Center at Durham Business School
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Durham, United Kingdom

 8. Naziv ustanove: Small Business Research Institute
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Bruxelles, Belgium

 9. Naziv ustanove: JETRO
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Wienna, Austria

 10. Naziv ustanove: New Jersey Small Business Development Center (NJSDBC)
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Newark, USA

 11. Naziv ustanove: Small Business Research Centre
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Cambridge, United Kingdom

 12. Naziv ustanove: International Council for Small Business
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Steinbach/TS, Germany

 13. Naziv ustanove: V„xj” University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Vaxjo, Sweden

 14. Naziv ustanove: European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: London, United Kingdom

 15. Naziv ustanove: UNDP, Division for Private Sector
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: New York, USA

 16. Naziv ustanove: The University of Economics, Department of Small Business Management
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Wienna, Austria

 17. Naziv ustanove: University Robert Schumann
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Strasbourg, France

 18. Naziv ustanove: European Council for Small Business
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Strasbourg, France

 19. Naziv ustanove: Swiss Institute for Small Business, Hochcshule St. Gallen
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: St. Gallen, Switzerland

 20. Naziv ustanove: The World Bank
  Tip ustanove: Other
  Grad: New York, USA

 21. Naziv ustanove: Universitat Autonoma de Barcelona, Department d' Economia d' Impresa
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Barcelona, Spain

 22. Naziv ustanove: EIM Small Business Research Institute
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Zoetermeer, Netherlands

 23. Naziv ustanove: International Council for Small Business, University of Central Florida
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Orlando, USA

 24. Naziv ustanove: Ekonomski fakultet, Zagreb
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 25. Naziv ustanove: Ekonomski institut, Zagreb
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 26. Naziv ustanove: Babson College, Babson Park, Massachussetts
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Massachussetts, USA


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: 1.000 programa ulaganja za mala i srednja poduzeća te obrtništvo
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): 296

 2. Naziv: 3 patenta, prijavljena kod Državnog zavoda za patente
  Tip proizvoda: Katalozi, adresari, popisi
  Autor(i): 3

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr