SVIBOR - Projekt broj: 4-99-148

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-99-148


MAKRO - RAZVOJ BIOTEHNIČKE OSNOVE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE


Glavni istraživač: LOVRIĆ, TOMISLAV (57356)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb (58)
Odjel/Zavod: Zavod za procesno inženjerstvo
Adresa: Pierottijeva 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (41) 440-089
teleFaks: 385 (41) 418-230

Sažetak: Biotehnička funkcija i njezin razvoj predstavljaju polazište i ključnu pretpostavku razvoja cjelokupnog poljoprivredno-prehrambenog sustava. Stoga se ovaj projekt, koji je koncipiran kao sastavni dio makroprojekta "Management i marketing poljoprivredno-prehrambenog sustava", bavi proučavanjem trendova u odgovarajućoj suvremenoj tehnologiji, uključujući biotehnologiju i sve relevantne discipline, kako bi se na osnovi ekspertnih procjena tih trendova i rezultata istraživanja izradile projekcije razvoja sustava u svim pripadajućim segmentima. Pri tome je neophodno bilo uvažiti i rezultate postignute u okviru specifičnih istraživačkih projekata s obzirom na širinu biotehničke oblasti. Osim toga dopunskim projektom "Hrana i prehrana u ratnim i poslijeratnim uvjetima" prvotna tematska dispozicija je djelomično izmjenjena jer su u realizaciji projekta morala biti ponuđena i rješenja aktualnih problema u ovoj oblasti.

Ključne riječi: razvoj, poljoprivreda, hrana, prehrambena tehnologija, biotehnologija, oplemenjivanje, zaštita okoliša, kontrola kvalitete

Ciljevi istraživanja: Složenost poljoprivredno-prehrambenog sustava nameće potrebu usklađivanje svih tehnoloških, biotehnoloških i theničkih čimbenika kako bi se postigla kvaliteta proizvoda prema svjetskim normama i što veća učinkovitost proizvodnih procesa kao jedan od primarnih zadataka (ciljeva) ovog projekta. Usporedno s time i kao podloga tome zahtjevu jesu što veće korištenje prirodnih potencijala i uvođenje i unapređenih i novih tehnologija u svim područjima - segmentima proizvodnje hrane, njezinom prometu i upotrebi, općenito u što većoj valorizaciji poljoprivrednih proizvoda, uz odgovarajuću zaštitu potrošaća i okoline. Projektom su obuhvaćeni pojedini segmenti primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda, bilo u hranu ili u druge proizvode, posebno tehnologije proizvoda visokog stupnja finalizacije uključujući kontrolu kakvoće. Rezultati istraživanja će omogućiti brži razvoj cjelokupnog prehrambenog sustava u novonastalim gospodarskim i vlasničkim uvjetima i njegovo uključivanje u međunarodne tržišne tokove prilagodbom odgovarajućih tehnologija normama svjetskog tržišta i elaboriranjem svih relevantnih čimbenika za harmonizaciju dobre proizvodne prakse (GMP - koncepcija), i ocjene kakvoće na osnovi procjene rizika i kontrole kritičnih točaka u proizvodnji (HACCP - koncepcija).

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr