SVIBOR - Projekt broj: 4-99-150

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-99-150


MAKRO - MENAGEMENT I MARKETING U POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM SUSTAVUSREDIŠNJE HRVATSKE


Glavni istraživač: KOLEGA, ANTE (21725)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.05.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 58
Naziv ustanove: Agronomski fakultet, Zagreb (178)
Odjel/Zavod: Zavod za marketing u poljoprivredi Instituta za ekonomiku poljoprivrede Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Adresa: Svetošimunska 25
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1/2335-077/5109
teleFaks: 385 (0)1/2335-777/5124

Sažetak: Poljoprivreda je jedna od ključnih grana razvoja Središnje hrvatske regije, Like i Gorskog Kotara. Management i marketing kao suvremene funkcije u poslovanju budućeg poljporivredno-prehrambenog sustava mogu postati pokretači razvoja. Pomoću primjene modernih načela upravljanja i tržništva prije bi se krenulo u prestruktuiranje vlasištva, proizvodnje i potrošnje u skladu s razvojem domaćeg i svjetskog tržišta.

Ključne riječi: poljoprivreda, prehrambena industrija, upravljanje, tržništvo, srednjehrvatska regija

Ciljevi istraživanja: Cilj predložnog istraživanja je povećnje proizvodnje poljoprivredno-prehrambenih roba regije središje Hrvatske, Like i Gorskog Kotara prema ambijentalnim uvjetima poljoprivredne proizvodnje za potrebe regionalnog, hrvatskog i svjetskog tržišta pomoću modernih načela upravljanja (managementa) i tržništva (marketinga). Posebni ciljevi istraživanja: 1. Promjena strukture poljprivredno-prehrambene proizvodnje regije 2. Povećanje učinkovitosti i racionalnosti poljoprivredno-prehrambene proizvodnje u regiji 3. Istraživanje nabavnog i prodajnog tržišta poljoprivredno-prehrambenog sustava regije 4. Prestruktuiranje oblika vlasništva, poduzetništva i upravljanja poljoprivredno-prehrambenim sustavom i stvaranje institucionalnih uvjeta tržne infrastrukture u regiji 5. Povećanje izvoza poljoprivrdnih proizvoda Očekivani doprinos istraživanja povećanje poljoprivredno-prehrambene proizvodnje regije, poboljšanje učinkovitosti i racionalnosti poslovanja (produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti), povećanje zaposlenosti i nacionalnog dohotka po stanovniku u središnjoj Hrvatskoj, uključujći Liku i Gorski Kotar.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 4-99-(145-153) Managament i Marketing poljoprivredno-prehrambenog sustava
  Naziv ustanove: Prehrambeno-biotehnički fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: 4-99-131 Ekonomika proizvodnje i socio-ekonomska reprodukcija poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj
  Naziv ustanove: Zavod za ekonomiku poljoprivrede i agrarnu sociologiju Instituta za ekonomiku poljoprivrede Agronomski falkultet, Zagreb
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv projekta: 401-056 Hrvatska banka biljnih gena
  Naziv ustanove: Agronomski fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv projekta: 4-05-038 Nasljeđivanje i mijenjanje odnosa i sastava tkiva u svinja
  Naziv ustanove: Agronomski fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Prehrambeno - biotehnološki fakultet
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 06.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr