SVIBOR - Projekt broj: 4-99-166

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-99-166


VREDNOVANJE KRAJOBRAZA SA SMJERNICAMA ZA UREĆENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA KAO OSNOVE ZA USKLAĆIVANJE I USMJERAVANJE PROSTORNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE


Glavni istraživač: SOŠIĆ, LIDO (9195)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 47
Naziv ustanove: Agronomski fakultet, Zagreb (178)
Odjel/Zavod: Zavod za ukrasno bilje i pejzažnu arhitekturu
Adresa: Svetošimunska cesta 25
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1-2335077/4002
teleFaks: 385 (0)1-215-300
E-mail: BANICIC@AGR.MAGR.HR

Sažetak: Turizam kao naročito markantan fenomen u procesima velike društvene i ekonomske transformacije našeg doba, svakako je najdiskutabilnija aktivnost na obalama Mediterana, koja se širi nezadrživim trendom, zauzimajući teren na ekstenzivan način s naglašenim linearnim razvojem duž morske obale, utječući tako na nasljednu prostornu organizaciju proizvodnje i klasične krajobrazne vrijednosti mediteranskog ambijenta. Optimalno planiranje u osjetljivom prostoru mediteranske regije može se ostvariti isključivo ukoliko se svestrano obavi spoznaja budžeta vrijednosti morske obale i to pomoću odgovarajućih planerskih postupaka koji otkrivaju značajke tog krajobraznog prostora, njegov sadržaj i zakonitosti, te njegova moguća vrijednostna usmjerenja, koja trebaju biti u skladu s različitim društvenim interesima, a što treba biti ostvareno putem svakog oblika planiranja prostornog razvoja. Postupci koji će se primijeniti za utvrđivanje vrijednosti u procesima procesnog razvoja trebaju priskrbiti mogućnost za jedan eksplicitan, jasan i ponovljiv planerski rad kao pravi informativni demokratski proces. Primjena računarske tehnike omogućuje izradu i korištenje prostornih informacijskih sustava u obliku prostorno-planerskog instrumentarija kojim se brzo, jeftino i efikasno mogu realizirati suvremeni metodološki postupci planiranja prostornog razvoja na ekološkim osnovama.

Ključne riječi: Vrednovanje krajolika,uređenje i zaštita okoliša, razvoj turizma, zaštita okoline Mediterana.

Ciljevi istraživanja: Cilj ovog rada je usmjeren u proučavanje cjelokupnog budžetavrijednosti morske obale, kako njenog sadašnjeg stanja, tako injenih potencijalnih razvojnih mogućnosti odnosno mogućihposljedica koje bi prouzročile realizacije danas važećihprostornih planova. Rezultati ovog rada trebaju biti osnovica zaformuliranje smjernica prostornog uređenja morske obale i podlogaza provjeru uspješnosti alternativnih mogućnosti ekološkiusklađenog koncepta turističkog razvoja. Doprinos rada je u novoj orijentaciji kod ekološki usklađenogprocesa prostornog planiranja s racionalnim korištenjem prostora,gdje se utvrđuju podloge za selektivni pristup zauzimanja morskeobale putem zaštitnog planiranja, koje djeluje korektivno sciljem usmjeravanja novih oblika korištenja u prostoru, tako daoni budu djelotvorni, a da istovremeno očuvaju krajobraz iligeneriraju nove prostorne vrijednosti. Rezultati razvojno istraživačkog projekta daju podlogu zaformuliranje osnovnih smjernica skladnog gospodarskog razvojakoji se temelji na premisi da sigurno odnosno postojanopoboljšanje u općoj ljudskoj dobrobiti ne može proizići samo iznastojanja za razvojem, u koliko ta strategija i gospodarenjaprostorom nije utemeljena na ekološkim i kulturnim osnovama,usprkos bilo kakovoj mogućnosti kratkoročne ekonomske dobiti.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Gradski zavod za zaštitu i obnovu spomenika kulture i prirode
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: DrŽavna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: DrŽavna uprava za zaštitu okoliša
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Zavod za prostorno planiranje
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 031 - Osijek, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Ministarstvo prostornog uređenja,graditeljstva i stanovanja,
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Inštitut za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 17.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr