SVIBOR - Projekt broj: 5-02-003

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-02-003


RAST PROIZVODNOSTI U ISTOČNOJ I ZAPADNOJ EVROPI


Glavni istraživač: PULJIĆ, ANTE (101996)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 12
Naziv ustanove: Ekonomski institut, Zagreb (2)
Odjel/Zavod: CENTAR ZA EKONOMSKI RAZVOJ
Adresa: TRG J.F. KENNEDY 7
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)235-700
teleFaks: 385 (0)235-165

Sažetak: U ovom se projektu istražuju zakonitosti rasta globalne proizvodnosti faktora i učinci strukturnih promjena na rast te proizvodnosti u Republici Hrvatskoj. Pored toga, vrši se i usporedba strukture rasta globalne proizvodnostifaktora i promjena u strukturi privrede sa ztemljama istočne i zapadne Europe.

Ključne riječi: globalna faktorska proizvodnost, rast proizvodnosti, pristranost mjera proizvodnosti, tehnološki napredak, strukturne promjene

Ciljevi istraživanja: (1) Prikupiti neophodne podatke za analizu globalne proizvodnosti faktora, i statističke izvore metodološki prilagoditi tako da se minimiziraju ograničenja pri interpretiranju i usporedbi dobivenih rezultata. (2) Ocijeniti strukturu i otkriti odrednice ubrzavanja i usporavanja rasta globalne proizvodnosti faktora. Odrednice dovesti u čvrstu vezu s institucionalnim okvirima u kojima se rast globalne proizvodnosti odvija. Posebice utvrditi zakonitosti po kojima su promjene u strukturi zapošljavanja, strukturi kapitala i strukturi proizvodnje utjecale na kretanje globalne proizvodnosti. Izvršiti projekciju kretanja globalne proizvodnosti. (3) Izvršiti usporedbu dobivenih retzultata za Republiku Hrvatsku s rezultatima za druge zemlje. (4) Osposobiti mlađe i ostale kadrove da u analizi globalne proizvodnosti budu potpuno ravnopravni kadrovima u najnaprednijim zemljama. U osnovi su ostvarene sve četiri grupe ciljeva. RezultAti istraživanja pokazuju da se Republika Hrvatska do početka rata nalazila na razini razvijenosti koja je karakteristična za razvijenije srednje razvijene zemlje. Naime, privredni rast i rast globalne proizvodnosti u Republici Hrvatskoj ne zaostaje za rastom istočnoeuropskih i zapadnoeuropskih zemalja. Što više, struktura privrede Republike Hrvatske sličnija je strukturi privreda zapadnoeuropskih nego istočnoeuropskih zemalja. Sve to govori da se u mirnodopskim uvjetima privreda Republike Hrvatske relativno lako može uključiti u zapadnoeuropske i istočnoeuropske ekonomske tokove.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: LINK
    Naziv ustanove: University of Toronto and United Nations

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr