SVIBOR - Projekt broj: 5-02-004

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-02-004


STRATEGIJA RAZVITKA, EKONOMSKI SUVERENITET I TERITORIJALNI INTEGRITET REPUBLIKE HRVATSKE


Glavni istraživač: KULIĆ, SLAVKO (24541)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 21
Naziv ustanove: Ekonomski institut, Zagreb (2)
Odjel/Zavod: Centar za strateška istraživanja
Adresa: Trg J.F.Kennedya 7
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)235-700
teleFaks: 385 (0)235-165
E-mail: slavko.kulic@ekist.eizg.hr
Telefon: 385 (0)223-675

Sažetak: Ekonomski suverenitet kao rezultat strategije razvitka i teritorijalnog integriteta. Potreban stupanj autonomije: visok stupanj autentičnosti proizvodnje, su polazne premise ekonomskog suvereniteta i unutarnjeg integriteta kao kategorije i slobode, kao polazne osnovice u doprinošenju razvitka Hrvatske i ekonomskoj stabilnosti odnosa u Evropi. Strategija razvitka, kao način ostvarivanja demokratski odobrenih ciljeva, razvitka Hrvatske, treba da bude osnov u stvaranju i upravljanju i gospodarenju proizvodnim snagama Hrvatske, i pretpostavka unutarnjeg integriteta teritorijalnog, ekonomskog, političkog, pravnog, socijalnog i obrambenog. Strategija kao stroga i dijelaktička disciplina u funkciji makro i mikro odlučivanja, vrsta strategije, razina djelovanja itd. Odnos između državne strategije razvitka i poslovodne strategije (međuovisnost). Strategija kao znanost i vještina, kao teorija i praksa, kao stvaralačka i dinamička djelatnost, kao uvjet opstojanja subjekata i njihovog uključivanja u procese razvoja Evrope i svijeta, više sigurnost i izvjesnost za sve. Strategija se ne može osmišljavati bez koncepcije razvitka. To važi za političku i gospodarsku strategiju, za obrambenu, za stategiju razvitka trgovačkog društva, makroekonomski razvoj županija u RH za posljednja 3 desetljeća i tendencije dugoročnog razvoja.

Ključne riječi: strategija razvitka, ekonomski suverenitet, teritorijalni integritet, strategija kao znanstvena disciplina, upravljanje razvitkom, dijalektika političkog, gospodarskog, socijalnog razvitka

Ciljevi istraživanja: Da se filozofski i teorijski rasvjetli paradigma "strategija"kao uvjet opstanka i razvitka u svijetu interesa, svijetu državai svijetu oružja. Da se filozofski odredi paradigma strategije u misaono spoznajnom aparatu, stratega u prospekciji ishoda u smislu cjelovite spoznaje o tome što je to strategija, vojna strategija, a što je strategija razvotka RH, a što je u tome regionalni razvoj u RH. Da se pojmi komplementarnost sadržaja ove pardigme za makro stratege i mikro stratege u stvaranju novih vrijednosti i prisvajanju novonastalih vrijednosti i upotrebnih vrijednosti s aspekta socijalnog razvitka, ekonomskog i socijalnog suvereniteta Republike Hrvatske. Da se teorijski obradi strategija kao znanost i vještina i kao teorija i praksa u ostvarivanju postavljenih ciljeva razvitka; te da se pojmi strategija kao stvaralačka i dinamička djelatnost. Osnovno je da naša strategija poznaje i respektira ciljeve drugih strategija, posebno koncepcija razvitka RH, kao države nacije i građanskog pravnog društva i regionalnog razvitka u RH. Da se pojmi strategija kao dijalektička disciplina, odnos stratega u odnosu na strategiju i prospekciju ishoda općenito i kad je u pitanju Republika Hrvatska. Što se pomoću strategije razvitka Hrvatske doprinosi Europi i svijetu, a što RH ostvaruje za svoju samobitnost u svom egzistirajućem prostoru. Da se pojmi odnos između globalne strategije države i poslovodne (konkretne) strategije ekonomskih i socijalnih subjekata, te međuovisnost djelovanja istih na ekonomski suverenitet i unutrašnji integritet Republike Hrvatske. Rezultati istraživanja trebaju dati odgovore na međuovisnost između: - ekonomske strategije razvitka kao stvarne osnove razvitka, - političke strategije kao prve derivacije ekonomske - diplomatske strategije u funkciji onih prethodnih - te obrambena strategija Republike Hrvatske, u smislu stabilnosti odnosa na Balkanu, Sredozemlju, Evropi i svijetu.


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Obnova Hrvatskog građanskog društva - politička kontrola i državna uprava - zasade institucionalne analize str.133, (rukopis), Ekonomski institut Zagreb, 1993.
  Autor(i): Branko Babac (1093)

 2. Naziv: Regionalni aspekti efikasnosti poslovnih sredstava Hrvatske privrede 1990. godine, str. 213+123 (rukopis) Ekonomski institut Zagreb, 1993.
  Autor(i): Ivan Turčić(50696)

 3. Naziv: Strukturne karakteristike i efikasnost poslovanja Hrvatske industrije po regionalnim komorama 1990. godine , str. 248, (rukopis), Ekonomski institut Zagreb, 1993.
  Autor(i): Ivan Turčić (50696)

 4. Naziv: Osnove strategije, kao znanosti i vještine, kao teorijei prakse, str. 250. (rukopis), Ekonomski institut Zagreb, 1993.
  Autor(i): Slavko Kulić (24541)

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr