SVIBOR - Projekt broj: 5-02-006

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-02-006


SISTEM POTICANJA MOTIVACIJE ZA RAD


Glavni istraživač: MARUŠIĆ, SVETISLAV (79671)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 26
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 11
Naziv ustanove: Ekonomski institut, Zagreb (2)
Odjel/Zavod: Centar za istraživanje ljudskih potencijala
Adresa: Trg J.F.Kennedya 7
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)235-700
Telefon: 385 (0)214-990
teleFaks: 385 (0)235-165
E-mail: sveto.marusic@ekist.hr

Sažetak: Projekt ima zadatak da (a) testira teze o utjecaju ekstrinzičnih i intrinzičnih motiva na proizvodnost rada, (b) izradi instrumenta za ispitivanje faktora motivacije, zadovoljstva na radu, uspješnosti i dr, te Potsjetnik za intervju sa radnicima. Do sada je, dovršeno anketiranje 1210 radnika u 12 poduzeća u Hrvatskoj (namjerni kvotni uzorak sa izborom u dvije etape), kompjutorska obrada, 6 manjih projekata za pojedine grane industrije, kao i završni tekst rezultata. Glavni nalazi su: (a) motivacija se sastoji od ekstrinzičnih i intrinzičnih faktora, od kojih su ekstrinzični visoko rangirani, (b) među prvih 8 faktora po rangu samo su 20 postotnih poena, što znači da se ne može motivirati radnike samo jednim faktorom (plaćom!), (2) Prosječna proizvodnost poduzeća postiže se zadovoljavanjem ekstrinzičnih motiva, a natprosječna ekstrinzičnih i ekstrinzičnih, (d) zbog toga što kasnimo u razvoju (rat, prijelaz na tržišnu privredu), valja paralelno raditi na zadovoljavanju ekstrinzičnih i intrinzičnih motivacionih faktora. Plan za motiviranje sadrži: razradu sustava plaća, obogaćivanje i proširivanje radnog mjesta, obrazovanje rukovoditelja, razrada psihologije međuljudskih odnosa (vanjski faktori), te permanentnog obrazovanja, napredovanja, profesionalnog razvoja, identifikacije s firmom zaposlenja, sudjelovanje u radu i rukovođenju firme, formiranje sustava upravljanja i razvoja ljudskih potencijala kao sustava strateškog managementa firme. U posljednjoj godini održat će se stručno savjetovanje i publicirati 2 knjige.

Ključne riječi: proizvodnost, teorije motivacije, hijerarhija potreba, zadovoljstvo na radu, faktori motivacije, sustav poticanja motivacije, plaće i beneficije, međuljudski odnosi, management, fleksibilna organizacija, proširenja posla, sudjelovanje, permanentno obrazovanje, napredovanje, profesionalni razvoj.

Ciljevi istraživanja: Formuliranje najpogodnijih aplikabilnih motivacijskih programa za pojedine regije, grane proizvodnje, i veličine poduzeća, glavni je cilj istraživanja. Žele se testirati dvije hipoteze (a) Motivacija se sastoji iz mnogo međuzavisnih faktora, rangiranih od fizičkih do onih ispunjavanja sposobnosti, podijeljenih u dvije grupe. Vanjski faktori (plaće, uvjeti rada, međuljudski odnosi, rukovođenje i dr.) moraju se ispuniti da se osigura prosječna produktivnost. Unutrašnji faktori (ispunjavanje sposobnosti, obrazovanje, napredovanje, sudjelovanje i dr.) iniciraju se tek onda kad se zadovolje vanjski, a mogu pridonijeti nadprosječnoj produktivnosti. (b) Rangovi motiva mijenjaju se s vremenom, pod utjecajem tehnologije, političko-ekonomskih prilika i razvoja, te zavisno od tipa firme, veličine, i regije u kojoj radi. Očekivani doprinos je u izgradnji sustava motiviranja zaposlenih, (materijalnog i nematerijalnog), za pojedine tipove poduzeća, razine zaposlenosti, a zbog više proizvodnosti i zadovoljstva na radu zaposlenih. Ovo znači: razrada novog sustava plaća, obogaćivanje i proširivanje radnog mjesta, obrazovanje rukovoditelja, razrada psihologije međuljudskih odnosa (vanjski faktori), te permanentnog obrazovanja, napredovanja, profesionalnog razvoja identifikacije s firmom zaposlenja, sudjelovanje u radu i rukovođenju firme, formiranje sustava upravljanja i razvoja ljudskih potencijala kao sustava strateškog managementa firme.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr