SVIBOR - Projekt broj: 5-02-008

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-02-008


ORGANIZACIJSKI UVJETI INFORMACIJSKIH SUSTAVA INDUSTRIJSKIH ORGANIZACIJA


Glavni istraživač: JUŠIĆ, BOŽO (19635)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.96.

Ukupno radova na projektu: 38
Naziv ustanove: Ekonomski institut, Zagreb (2)
Odjel/Zavod: Centar za istraživanje ljudskih potencijala
Adresa: Trg J.F.Kennedya 7
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)235-700
teleFaks: 385 (0)235-165
E-mail: bozo.jusic@ejist.eizg.hr

Sažetak: Porast neizvjesnosti, promjenljivosti i složenosti Ť organizacijskog okružja potiće i otvara nove mogućnosti evolucije Ť organizacije. (a) Prvi problem koji iz toga proizlazi je Ť utvrđivanje činilaca prilagodbe modela organizacije prema Ť homomorfnom modelu njene organizacijske okoline, odnosno Ť upravljanja njenom evolucijom prema evoluciji okružja. Rješenje Ť je u tome da se kao alternativni oblik hijerarhijskom Ť organiziranju prihvati stratifikacija (redoslijed općenitosti) Ť zadataka. Ovo načelo umrežavanja pokazuje se u neprekinutosti Ť evolucije Żorganskog® oblika saobraćanja informacija kao prvotnog Ť oblika organiziranja ljudi. ŻMehanistički® shvaćena Ť organizacija, zauzima kratkotrajno vrijeme u povijesti Ť organizacije, koja je u svrhu redukcije složenosti okoline svoju Ť strukturu svela na Żorganizaciju bez ljudi®. To shvaćanje je Ť pripremilo industrijsku revoluciju, ali s informacijskom epohom Ť gubi na značenju. (b) Drugi osnovni problem je: utvrđivanje Ť činilaca i upravljanje činiocima koji omogučavaju i potiću Ť samostvaralačku evolucije organizacije. Zbog otvorenosti mrežnog Ť sustava informacijama (posebno kvalitativnim) dolazi do Ť relativne neuravnoteženosti sustava. Ona uz veću prilagodljivost Ť okružju potiće samoobnavljanje organizacije, a time i evoluciju Ť koja polazi iz unutarnjih izvora. Ovaj proces se tumači pravcima Ť noogeneze, posebno teorijom neuravnoteženih sustava i teorijom Ť determinističkog kaosa. Uspješna organizacija se danas odvija kao Ť stalno uravnoteživanje deduktivne programatske strategije Ť (birokratske organizacije), i induktivne strategije Ť samoobnavljanja podešavanjem zadaći današnje adhokkratske Ť organizacije.

Ključne riječi: matrična organizacija, projektna organizacija, organizacijska kultura, evolucija, obnavljanje, programatske promjene, svrstavanje prema zadatku, samoorganizacija, upravljanje promjenama, informacijski sustavi, komunikacijski sustavi.

Ciljevi istraživanja: Određivanje modela industrijske organizacije kojije suglasan potrebama informacijskog sustava u složenom, neizvjesnom i promjenljivom okružju. Zato treba: (a) prijeći disciplinarna ograničenja koja se očituju u uskom instrumentalnom tumačenju mrežne organizacije i pojma Żmanagementa promjena® kao i isključivosti Żracionalnog® pristupa programatskim strategijama, (b) pokazati da je razvitak znanosti o organizaciji dio ukupne noogeneze, međuzavisnih područja društvenih znanosti, prirodnih znanosti i njihove tehničke primjene. Kao opći okvir poslužila su dva pristupa evoluciji. 1991/1992 težište je bilo na aktivnoj i pasivnoj prilagodbi organizacije evoluciji njenog okružja. 1992/1994 težište je na određivanju unutarnjih činilaca evolucije organizacije koji omogučavaju i potiću širenje vrela inovativnih doprinosa njenom obnavljanju. Ovim su suprotstavljeni pristupi evoluciji, strukturalistički pristup programatskim strategijama obnavljanja i pristup kulturnog i sociopsihološkog poimanja organizacije kao sustava ljudskog djelovanja iz koga proizlazi strategija samoobnavljanja podešavanjem zadaći. Trebalo je pokazati kako ih povezuje organizacija: stalan proces Żsamouravnoteženja® između navedenih suprotnosti. 1994/1995 određena su obilje÷ja informacijskog sustava koji proizlazi iz odrednica utvrđenih u prethodnim fazama istraživanja. Doprinosi: Znanstvenom interdisciplinarnom sintezom osnovnih tijekova evolucije dosadašnjih saznanja doprinijelo se znanosti o organizaciji i upravljanju organizacijom. Doprinos u primjeni rezultata istraživanja je u operacionalizaciji svršnih funkcija, u uvjetima koatičnog okru÷žja strategija i tektika obnavljanja organizacija. To ima poseban značaj za našu zemlju zbog prijelaza na tržno gospodarstvo.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Čateks
  Grad: Čakovec, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Ikomot
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Instrumentarija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Ledo
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: MTC
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Dalekovod
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 03.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr