SVIBOR - Projekt broj: 5-02-009

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-02-009


MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI


Glavni istraživač: NIKIĆ, GORAZD (33383)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Ekonomski institut, Zagreb (2)
Odjel/Zavod: Centar za istraživanje međunarodnih ekonomskih odnosa
Adresa: Trg J.F.Kennedya 7
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)214-990
teleFaks: 385 (0)235-165
E-mail: gorazd.nikic@ekist.eizg.hr

Sažetak: Svrha projekta je procjena intenziteta carinske i vancarinske Ť zaštite u Republici Hrvatskoj, strukturne implikacije zaštitne Ť politike /procjena efektivne carinske zaštite/ te implikacije Ť zaštitne politike za vodjenje industrijske politike, odnosno, Ť politike restrukturiranja. Tijekom istraživanja bilo je neophodno Ť najprije utvrditi visinu carinske i vancarinske zaštite za Ť pojedine sektore i djelatnosti proizvodnje robe i usluga. Na Ť temelju rezultata tih istraživanja pristupilo se je procjenama Ť utjecaja zaštitne politike i to: /a/ sa stajališta faze prerade, Ť /b/ konkurentnosti na medjunarodnom tržištu i /c/ tendencije. Ť Važan dio istraživanja odnosi se na procjenu efektivne carinske Ť zaštite. Budući da carina kojom se štite pojedine djelatnosti Ť utječe na troškovnu strukturu djelatnosti koje koriste u Ť proizvodnji proizvode zaštićenih proizvodjača, izuzetno je važno Ť procjeniti osjetljivost troškovne strukture pojedinih sektora na Ť promjene nominalnih carinskih stopa. Za te procjene koristio se Ť je medjusektorski model /input-output model/. U ovoj studiji Ť korišten je medjusektorski model koji je izradjen za Hrvatsku. U Ť tom dijelu istraživanja najprije je pomoću medjusektorskog Ť modela, utvrdjena uvozna zavisnost pojedinih sektora, a zatim je Ť za te sektore procjenjena efektivna carinska zaštita. U nastavku Ť istraživanja utvrdjuju se parametri za koncipiranje strukture Ť nominalne carinske zaštite koja bi bila u funkciji industrijske Ť odnosno razvojne politike te potreba smanjivanja visine ukupne Ť carinske i vancarinske zaštite.

Ključne riječi: Zaštitna politika, carina, efektivna carinska zaštita,tečaj, strukturna politika, medjusektorski model, reprodukcijski materijal, roba, usluge, liberalizacija.

Ciljevi istraživanja: Sadašnje znanje o karakteru, strukturi i razvojnim implikacijama zaštitne politike u Hrvatskoj je krajnje nezadovoljavajuće. Podaci o carinskoj, a posebno vancarinskoj zaštiti, bili su do nedavno nedostupni, pa su stoga bile i nemoguća opsežnija analitička istraživanja na tom području. Osim toga, zbog masivnog fizičkog ili vrijednosnog ograničavanja uvoza/robni režimi/ analize s područja zaštitne politike nailazile su i na ozbiljna metodološka ograničenja. Eliminiranje ovih ograničenja kao i poboljšan pristup informacijama s ovog područja omogućuju šire analize. U tom smislu javlja se niz važnih pitanja na koja za sada ne postoji praktički nikakav odgovor. Tako npr. ne postoji spoznaja u kojoj mjeri se sistem carinske i vancarinske zaštite kod nas razvija u skladu s razvojnom politikom a koliko je determiniran fiskalnim razlozima. U tom smislu nepoznato je kakva je efektivna carinska zaštita pojedinih grana i djelatnosti, te kako ona djeluje na razvoj industrijske strukture, odnosno, kako bi mogla djelovati u razvijenijem tržišnom ambijentu. Nadalje, ne postoje nikakve analitičke spoznaje o efektima smanjenja carinske i vancarinske zaštite na položaj pojedinih grana i djelatnosti u uvjetima prihvaćanja reciprociteta do kojeg mora doći u slučaju uključivanja Hrvatske u evropske integracijske procese. Cilj rada na ovom projektu bio je stoga stvoriti analitičku osnovicu za vodjenje aktivne zaštitne politike uskladjene s koncepcijom razvoja i restrukturiranja hrvatskog gospodarstva. Rezultati istraživanja efektivne carinske zaštite u Hrvatskoj sadržani su u rukopisi koji će kao knjiga biti objavljeni ove godine.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr