SVIBOR - Projekt broj: 5-02-012

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-02-012


MAKRO-EKONOMSKA POLITIKA STABILIZACIJE I RAZVOJA


Glavni istraživač: ZDUNIĆ, STJEPAN (54601)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 49
Naziv ustanove: Ekonomski institut, Zagreb (2)
Odjel/Zavod: Centar za makroekonomsku analizu i politiku
Adresa: Trg J. F. Kennedy-a 7
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1-2335-700
teleFaks: 385 (0)1-2335-165

Sažetak: Predmet istraživanja na projektu jeste politika stabilizacije i razvoja u uvjetima transformacije i tranzicije hrvatskog gospodarstva. Sadržaj istraživanja je slijedeći: a) politika restrukturiranja i privatizacije u razvojnoj strategiji (bankovni sistem, fiskalni sistem i politika, politika liberalizacije); b) bankovni sistem i monetarna politika u formiranju štednje i investicija; politika kamata i intervalutarnog tečaja; c) inflacija i pad ekonomskog rasta u uvjetima raspada bivšeg jugoslavenskog gospodarstva i rata; d) dugoročna strategija gospodarskog razvoja i projekcija osnovnih makroekonomskih varijabli (društveni proizvod, zaposlenost, izvoz i uvoz robe i usluga, bilanca plaćanja). Cilj projekta je pružiti analitičke studije nosiocima ekonomske politike u procesu utvrđivanja tekuće i srednjoročne razvojne politike.

Ključne riječi: makroekonomska politika, stabilizacija, razvoj, rast, monetarna i fiskalna politika, intervalutarni tečaj, platna bilanca, štednja

Ciljevi istraživanja: Cilj projekta je pružiti teoretske razrade i odgovarajuće obrade statističkih podataka kao i ostalih informacijskih izvora u obliku analitičkih studija nosiocima ekonomske politike za utvrđivanje politike stabilizacije i razvoja hrvatskoga gospodarstva. Temeljni uvjet za izgradnju tržišnog gospodarskog sustava jeste jasna makroekonomska politika stabilizacije i liberalizacije, koju provodi država. Zadatak ovog projekta je istraživati i pripomoći utvrđivanju te osnovne pretpostavke za uspješnost gospodarske preobrazbe, obnove i razvoja. Rezultati istraživanja jesu: prijedlozi i podloge za politiku privatizacije u gospodarskom razvitku; politika i teorija pretvorbe sistema proširene reprodukcije u financijsko tržište; politika i teorija tranzicije iz socijalističkog u tržišno gospodarstvo; povezanost fiskalne i monetarne politike u bivšem socijalističkom sustavu; fiskalna reforma u hrvatskom gospodarstvu; politika stabilizacije i liberalizacije hrvatskog gospodarstva; koncepcija i faze strategije gospodarskog razvoja Republike Hrvatske na srednji rok; projekcije rasta, formiranja i upotrebe društvenog proizvoda; mjesto bankarsko-monetarnog sustava u strategiji obnove proizvodnje i razvitka; utjecaj politike tečaja i vanjsko trgovinskog sustava na oblikovanje strukture i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; politika financiranja obrtnog kapitala u obnovi proizvodnje i razvoja; antiinflacijska politika i tekuća gospodarska kretanja (novčana masa, brzina optjecaja, štednja, inflacija i stopa rasta).

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 06.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr