SVIBOR - Projekt broj: 5-02-023

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-02-023


GOSPODARSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE NA PRIJELAZU 19. U 20 STOLJEĆE


Glavni istraživač: REĐEP, MILIVOJ (40550)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Fakultet organizacije i informatike, Varaždin (16)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)42 51-199

Sažetak: Projektom su istraživane i još se istražuju sve bitne značajke gospodarstva Varaždinske županije na prijelazu 19. u 20. stoljeće (demografske karakteristike, gospodarstvo - obrt i industrija, bankarstvo, promet, poljoprivredna proizvodnja, raspadanje starih i stvaranje novih gospodarskih i društvenih odnosa). To je vrijeme u kojem su se odigravali važni gospodarski i društveni procesi koji su imali bitan utjecaj na promjene u gospodarskom sustavu ovog područja a time i cjelokupne Hrvatske i Slavonije. Varaždinska županija bila je područje na kojem su se ovi procesi javljali u punom opsegu, sa svim problemima i posljedicama te je zato vrlo interesantno za istraživanje. Dosada utvrđene činjenice i daljnja istraživanja dovele su a dovoditi će i nadalje do novih spoznaja o gospodarstvu ove županije a time i o gospodarstvu čitave Hrvatske i Slavonije

Ključne riječi: Posjedovna struktura, ratarstvo, stočarstvo, vinogradarstvo, zemljorasterečenje, zajednička zemljišta, demografija, varaždinska županija, gospodarstvo, transformacija proizvodnih odnosa, prijelaz XIX u XX st., stanovništvo, obrt i industrija, bankarstvo i trgovina, promet, poljoprivreda, grad Varaždin

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja bio je da se istraže gospodarske prilike na području Varaždinske županije u drugoj polovici 19. i početkom 20. stoljeća, obzirom da su do sada bili istraženi samo neki fragmenti, predloženo je (i prihvaćeno) kompleksno istraživanje ove teme. Istraživaći su procijenili da bi takovo istraživanje predstavljalo značajan doprinos istraživanju gospodarske povijesti Hrvatske i Slavonije na prijelazu 19. u 20. st. Interes koji je doveo do istraživanja potvrđen je samim istraživanjem. Procesi koji su se događali koncem 19. st. imali su duboki utjecaj na gospodarske i društvene odnose kako u Varaždinskoj županiji tako i u cijeloj Hrvatskoj i Slavoniji. Svi ti procesi istraženi su i prezentirani u objavljenim radovima čime je postignuta svrha istraživanja ove teme.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.94
Informacije: svibor@znanost.hr