SVIBOR - Projekt broj: 5-02-104

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-02-104


INTEGRALNA KOMPETITIVNOST HRVATSKE NA EVROPSKOM PRIVREDNOM PROSTORU


Glavni istraživač: NOBILO, MARIO (94155)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 173
Naziv ustanove: Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb (17)
Odjel/Zavod: Program europskih integracija
Adresa: Ul. Lj. F. Vukotinovića 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 45 54 522
teleFaks: 385 (01) 44 40 59
E-mail: visnja@mairmo.irmo.hr

Sažetak: Integracijski proces u Europi jedan je od najrelevantnijih čimbenika koji utječu na položaj i razvoj Hrvatske u međunarodnom okruženju. Dovršenje jedinstvenog tržišta, razvoj Europske unije te stvaranje Europskog gospodarskog prostora nameću potrebu za brzim prilagodbama zemalja ne-članica. U cilju jačanja integralne kompetitivnosti na europskom tržištu, za Hrvatsku je od presudnog značaja praćenje politika i mjera koje se provode u Europskoj uniji, poznavanje implikacija tih promjena za zemlje ne-članice te proučavanje iskustava i iznalaženje alternativnih modela i strategije nastupa u odnosu na integriranu Europu. Projekt je interdisciplinarnog karaktera te obuhvaća gospodarske, pravne i političke aspekte prilagodbi, komunikacijsku infrastrukturu, kulturnu i obrazovnu dimenziju itd. Pored istraživačkog rada, projekt uključuje izgradnju infrastrukture (uspostavljanje Europskog dokumentacijskog centra i diseminaciju informacija putem glasila) te obrazovne aktivnosti. Istraživački rad sastoji se od parcijalnih istraživanja (podprojekta) koji obuhvaćaju slijedeća tematska područja: (1) razvojni procesi unutar najznačajnijih europskih integracija (teorijske analize, globalni aspekti, nosioci integriranja); (2) europske integracije i treće zemlje (politike prema zemljama ne-članicama, posebice prema zemljama Srednje i Istočne Europe, te Mediterana, iskustva i strategije prilagodbi); (3) položaj i prioritetna područja prilagodbi Hrvatske u odnosu na Europsku uniju (institucionalne veze, pravci strukturnih prilagodbi, strategija nastupa, perspektive).

Ključne riječi: Strukturne prilagodbe, europske integracije, Europska zajednica / Europska unija, jedinstveno europsko tržište, zajedničke politike EZ, pravo Europske zajednice, ekonomska i monetarna unija - EMU, PHARE, Europska zona slobodne trgovine - EFTA, Europski gospodarski prostor

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj znanstveno-istraživačkog projekta sastoji se u definiranju osnovnih pravaca prilagodbi gospodarstva Hrvatske i društva u cjelini promjenama koje su u tijeku u zapadnoeuropskim integracijama, a koje proizlaze iz privrednih, političkih, pravnih, tehnoloških, informacijsko-komunikacijskih, kulturnih i drugih razvojnih procesa. Te bi prilagodbe trebale voditi unapređenju integralne kompetitivnosti Hrvatske na europskom gospodarskom prostoru. Istraživanje je stoga usmjereno na praćenje i analizu promjena koje proizlaze iz europskih integracijskih procesa, praćenje i analizu stanja u zemljama ne-članicama, te definiranje strategije i prioritetnih pravaca prilagodbi gospodarstva i društva Hrvatske europskom razvojnom procesu. U skladu s tim, doprinos projekta sastoji se u slijedećem: - znanstveni doprinos, kroz interdisciplinarno praćenje europskih razvojnih trendova, politika EU i definiranje znanstveno utemeljenog opredjeljenja u izboru prioritetnih pravaca prilagodbi hrvatske privrede i društva uvjetima koje nalaže integrirana Europa; - doprinos stvaranju infrastrukture u Republici Hrvatskoj za daljnji znanstveno-istraživački rad na europskim istraživanjima, što podrazumijeva osnivanje, razvoj i unapređivanje funkcija Europskog dokumentacijskog centra, povezivanje s bazama podataka EU i stalni protok informacija prema krajnjim korisnicima; - doprinos stvaranju novih visokoškolskih obrazovnih potencijala kroz jačanje međunarodne suradnje s centrima europskih studija u EU, te organizaciju seminara i workshopova koji bi vodili razvoju europskih studija u Hrvatskoj.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Transformation Process of the Economies of Central and Eastern European Countries and Their Adjustment to the European Communities
  Naziv ustanove: Open Society Foundation
  Grad: New York, USA

 2. Naziv projekta: The Position and Economic Adjustment of Croatia
  Naziv ustanove: Central European University
  Grad: Prague, Czech Republic

 3. Naziv projekta: Euroscope
  Naziv ustanove: Hrvatska gospodarska komora HGK
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv projekta: European Union and Transition in Central Europe
  Naziv ustanove: Ministarstvo znanosti i tehnologije RH
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv projekta: Strategija razvoja gospodarskih odnosa s inozemstvom
  Naziv ustanove: Vlada RH
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv projekta: JEP-1977-91 Pilot project - Preparation of the JEP on the introduction of European Studies at the University of Zagreb
  Naziv ustanove: TEMPUS Office
  Grad: Brussels, Belgium


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: European Institute of Public Administration- EIPA
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Maastricht, Netherlands

 2. Naziv ustanove: College of Europe
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Bruges, Belgium

 3. Naziv ustanove: Centre International de formation europenne - CIFE
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Nice, France

 4. Naziv ustanove: European University Institute
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Florence, Italy

 5. Naziv ustanove: Interdisciplinary Institute for Urban and Regional Studies, University of Economics and Business Administration
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Beč, Austrija

 6. Naziv ustanove: Informacion Y Desarollo
  Tip ustanove: Neprofitna
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Bilbao, Španjolska

 7. Naziv ustanove: University of Glasgow
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Glasgow, United Kingdom

 8. Naziv ustanove: University of Ostersund, Department of Geography and Topographic science
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Ostersund, Sweden

 9. Naziv ustanove: Commission of the European Communities, DG for Information, Communication and Culture
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Brussels, Belgium

 10. Naziv ustanove: Office for Official Publications of the European Communities
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Luxembourg, Luxembourg

 11. Naziv ustanove: Ekonomski institut Zagreb - EIZ
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 12. Naziv ustanove: Zavod za ekonomska istraživanja Sveučilišta u Osijeku
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska

 13. Naziv ustanove: Državni zavod za mjeriteljstvo
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 14. Naziv ustanove: Državni zavod za makroekonomske analize i prognoze
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 15. Naziv ustanove: Central European University
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Prague, Czech Republic

 16. Naziv ustanove: Council of Europe
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Strasbourg, France

 17. Naziv ustanove: Centar za marketing istraživanja - CEMA
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 18. Naziv ustanove: Centre for European Social Research, University College Cork
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Cork, Irska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Europska unija i Hrvatska - putevi povezivanja i suradnje
  Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal
  Autor(i): Višnja Samardžija

 2. Naziv: EUROSCOPE, Bilten Europskog dokumentacijskog centra i glasilo projekta
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Višnja Samardžija (urednica), Nevenka Čučković, Tamara Ćapeta, Sanja Maleković, Zrinjka Peruško Čulek, Petar Strpić, Marta Vrbetić

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr