SVIBOR - Projekt broj: 5-02-124

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-02-124


SUDJELOVANJE ZAPOSLENIH U UPRAVLJANJU PODUZEĆEM


Glavni istraživač: BORAS, IVAN (127126)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 6
Naziv ustanove: Ekonomski fakultet, Osijek (10)
Odjel/Zavod: Zavod za ekonomska istraživanja
Adresa: Stjepana Radića 17
Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)54 27-265
Telefon: 385 (0)31 23-543

Sažetak: U razvijenim zemljama tržišne ekonomije do našeg su vremena razvijeni i praktično realizirani različiti oblici sudjelovanja radnika i ostalih zaposlenih u odlučivanju i upravljanju poduzećima. U nekima od tih zemalja ti modeli participacije su posebno razvijeni i efikasniji. Radikalna reformska orijentacija na tržišnu ekonomiju kod nas, koja podrazumijeva i reviziju vlasničkih odnosa nad sredstvima za proizvodnju i poduzetništvo - a time i neproduktivnog sistema samoupravljanja - upadljivo aktuelizira i naš interes za različite oblike participacije zaposlenih u upravljanju poduzećem. Napuštanje sistema samoupravljanja kao društvene i gospodarske kategorije i njegova zamjena primjerenim oblicima participacije zaposlenih u skladu sa stvarnim potrebama i mogućnostima gospodarskog razvitka postaje neodgodivi imperativ vremena. Inspiracija već dostignutom razinom suodlučivanja i drugih oblika participacije zaposlenih pri tome je od posebno interesa.

Ključne riječi: participacija, suodlučivanje, gospodarstvo, samoupravljanje, kodifikacija

Ciljevi istraživanja: Iz navedenog stanja izvodi se i cilj istraživanja. Naime, radikalna izmjena vlasničkog odnosa i tržišna orijentacija gospodarskog sustava nosi u sebi imperativ zamjene neproduktivnog samoupravljanja različitim oblicima participacije zaposlenih u upravljanju poduzećem. Taj imperativ proizlazi i iz integracionih procesa ekonomija na europskoj razini gdje se i sada intenzivno vrši proces usklađivanja različitih modela participacije zaposlenih. Zato i europska gospodarska aspiracija nalaže neophodno istraživanje karakterističnih modela (kao npr. Mitbetimmung SR Njemačke) i traganje za optimalnim modelima i dimenzijama participacije zaposlenih u privredi. Prema tome, cilj istraživanja je eksplikacija nejuspješnijih modela suodlučivanja u najproduktivnijim gospodarstvima europskih (i svjetskih) razmjera i artikulacija modela prikladnog za različite poduzetničke oblike našeg gospodarstva. Takvim ciljem uvjetovana je i odgovarajuća artikulacija i metodologija istraživanja.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 30.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr