SVIBOR - Projekt broj: 5-02-144

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-02-144


DIONIČARSTVO U GOSPODARSTVU SLAVONIJE I BARANJE


Glavni istraživač: NOVAK, BRANKO (74026)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Ekonomski fakultet, Osijek (10)
Odjel/Zavod: Zavod za ekonomska istraživanja
Adresa: S. Radića 17
Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)54 23-543
teleFaks: 385 (0)54 27-265

Sažetak: Istraživanje "Dioničarstvo u gospodarstvu Slavonije i Baranje" prati nastajanje, razvoj i probleme financiranja dioničkih društava na području regije. U istraživanje se uključilo i tzv. radničko dioničarstvo. Ovakvo istraživanje daje elemente za ocjenu potrebnih institucionalnih i ekonomsko-političkih mjera u cilju prevencije i korekcije nepoželjnih pojava te stimulacije pozitivnih pojava. Posebna pažnja se poklanja činiocima koji su u svezi s vrednovanjem običnih dionica dioničkih društava (činioci vezani za tvrtku i činioci vezani za tržište kapitala). Utvrđivanje ovih činilaca i ocjena njihovog značenja osnova je za definiranje potrebnih informacija za njihovo vrednovanje te time i unapređenje efikasnosti i institucija tržišta kapitala. Rad u kasnijim fazama treba kao rezultat dati i algoritam s informatičkom podrškom za vrednovanje dionica i procjenu vrijednosti poduzeća.

Ključne riječi: dionička društva, radničko dioničarstvo, vrednovanje običnih dionica, rizici vezani za tvrtku, rizici vezani za tržište

Ciljevi istraživanja: Istraživački rezultati projekta "Dioničarstvo u gospodarstvu Slavonije i Baranje" doprinijeti će razumjevanju procesa nastajanja i funkcioniranja dioničkih društava u gospodarstvu Republike Hrvatske s posebnim naglaskom na dionička društva u regiji Slavonije i Baranje. Obzirom na mogućnost pretvorbe dijela društvenog kapitala u dionička društva čiji bi dioničari bili sami radnici, istražuju se, između ostalog, rezultati te efikasnost društava u kojima se pojavljuje tzv. radničko dioničarstvo. Takvo istraživanje je nužno i zato što o radničkom dioničarstvu postoje u razvijenim tržišnim privredama gotovo oprečna mišljenja. Ovo istraživanje moglo bi dati osnovu za ocjenu potrebnih institucionalnih i ekonomsko-političkih mjera koje bi ovaj oblik dioničarstva mogle poticati ukoliko za to postoje empirijski potvrđena opravdanja. Rezultati istraživanja trebali bi u ranim fazama pružiti uvid u proces nastajanja i funkcioniranja dioničkih društava na području Slavonije i Baranje, te slabosti na području institucija primarnog i sekundarnog tržišta kapitala koje otežavaju razvoj ovog oblika organiziranja. Time bi se došlo do saznanja koja bi mogla biti osnova za potrebnu prevenciju i/ili korekciju nepoželjnih pojava. Na temelju tih saznanja mogli bi se dati prijedlozi rješenja za potrebne institucionalne promjene i mjere ekonomske politike. Funkcioniranje dioničkih društava, uz djelovanje činilaca tržišta kapitala, sažima se i odražava na vrijednost njihovih običnih dionica. Zato je nužno ove činioce sustavno istraživati. Utvrđivanjem značenja činilaca koji djeluju na vrijednost običnih dionica stvara se osnova za definiranje informacijskih zahtjeva kod vrednovanja običnih dionica, te osnova za realnu procjenu i optimalnu kompoziciju portfelja vrijednosnih papira na strani potencijalnih investitora u vrijednosne papire. Na području vrednovanja običnih dionica u kasnijim fazama treba izraditi algoritam postupka vrednovanja, te na temelju toga pripremiti odgovarajuću informatičku podršku (baze podataka i interaktivni softwerski paket).

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 19.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr