SVIBOR - Projekt broj: 5-02-145

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-02-145


MODELIRANJE POSLOVNOG ODLUČIVANJA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA


Glavni istraživač: MELER, MARCEL (30380)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Ekonomski fakultet, Osijek (10)
Odjel/Zavod: Zavod za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta Osijek
Adresa: S. Radića 17, Gajev trg 7
Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)54 23-543
teleFaks: 385 (0)54 27-265

Sažetak: Društvene djelatnosti Republike Hrvatske moraju svoje ponašanje znakovito izmijeniti u pravcu uvažavanja tržišnih načela i djelovanja ekonomskih zakonitosti. Zbog toga se subjektima društvenih djelatnosti imperativno nameće potreba vođenja adekvatne poslovne politike koja se istovremeno mora temeljiti i na adekvatnom, znanstveno utemeljnom poslovnom odlučivanju, a što bi u konačnici trebalo rezultirati potpunijim zadovoljenjem potreba korisnika njihovih usluga, te alimentiranjem znakovitijeg dijela njihovog dohotka izravno na tržišu. Istraživanjem su se ustanovila načela funkcioniranja marketinga u pojedinim segmentima društvenih djelatnosti, postavili temelji informatičke podrške, a dijelom su postavljeni i modaliteti poslovnog odlučivanja koji su u funkciji tako osmišljenog marketinga, čime se doprinosi i daljnjem razvijanju teorije ponašanja subjekata društvenih djelatnosti u cilju minimizacije suboptimalnih rješenja i akcija, posebice sa stajališta optimalne alokacije resursa

Ključne riječi: društvene djelatnosti društveni marketing marketing modalitet poslovno odlučivanje tržište

Ciljevi istraživanja: Temeljni cilj istraživanja je utvrđivanje modaliteta poslovnog odlučivanja u subjektima društvenih djelatnosti u uvjetima njihovog vlasničko-upravljačkog preustrojavanja i djelovanja tržišnih zakonitosti, a što bi u konačnici trebalo znakovitije pridonijeti potpunijem zadovoljenju potreba "potrošača proizvoda" društvenih djelatnosti, s jedne, te alimentiranju znakovitijeg dijela dohotka subjekata društvenih djelatnosti, s druge strane. Primarni rezultat ovog istraživanja jest teorijsko razrađivanje "tržišta" pojedinih društvenih djelatnosti, spoznavanje njegovih karakteristika i procesa razmjene unutar njega, te potom postavljanje poslovnog odlučivanja kao racionalnog i sustavnog pristupa problemskim situacijama subjekata društvenih djelatnosti na tom specifičnom tržištu. Težište istraživanja je u tu svrhu na istraživanju donošenja racionalnih poslovnih, a napose marketing-odluka kao doprinosa razvitku teorije ponašanja subjekata društvenih djelatnosti. Pritom se kroz istraživanje postojećeg do dosegnutog stupnja poslovnog odlučivanja u okviru poslovne politike subjekata društvenih djelatnosti u Republici Hrvatskoj, posebice na temelju istraživanja vezanih za opću primjenu teorije odlučivanja na odabranim reprezentantima nastojalo dokazati aplikativnu i operativnu valjanost pojedinih modaliteta poslovnog, odnosno marketing-odlučivanja.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 18.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr