SVIBOR - Projekt broj: 5-02-147

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-02-147


UTJECAJ KOMASACIJE NA RACIONALIZACIJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE


Glavni istraživač: PANJAKOVIĆ, MATIJA (110162)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Ekonomski fakultet, Osijek (10)
Odjel/Zavod: Zavod za ekonomska istraživanja
Adresa: Stjepana Radića 17
Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)31 23-543
teleFaks: 385 (0)31 27-265

Sažetak: Nastavak istraživanja sadašnjeg stanja poljoprivrednog zemljišta i gospodarstva na području Republike Hrvatske i Slavonije i Baranje u pogledu stanja uređenosti vodozračnog režima. Nastavak istraživanja efekata koji su do 1988. godine postignuti provođenjem postupka komasacije na području Slavonije i Baranje. Utvrđivanje potreba, mogućnosti i ekonomskih pretpostavki nastavka uređivanja zemljišta u budućnosti postupkom komasacije.

Ključne riječi: komasacija, agrotehnika mjera, arondacija

Ciljevi istraživanja: Na području Republike Hrvatske i Slavonije i Baranje se neadekvatno koriste zemljišni potencijali, a prisutne su i negativne tendencije u odnosu na kretanje poljoprivrednih površina. U Republici Hrvatskoj je još uvijek 3.306.837 ha rascjepkano na 0.18 ha. Pod suvišnim međama nalazi se 3-5% produktivnih površina, genetski potencijal sorti koristi se u prosjeku 30-60% itd. Na temelju dobivenih rezultata, u narednom srednjoročnom razdoblju, uređivanjem zemljišta mogu se očekivati sljedeći osnovni rezultati: - površine poljoprivrednih poduzeća na ovom području povećale bi se u prosjeku za cca 27% odnosno u rasponu od 1-50%, - stabilne površine što ste tiče vodozračnog režima povećale bi se na preko 50% od stanja prije komasacije, - ugari i neobradive oranice svele bi se na svega oko 10% od prvobitne površine, - prinosi glavnih ratarskih kultura povećali bi se u rasponu od 30-100% uz istovremeno smanjenje troškova za cca 20-50%, - dobile bi se potrebne površine za proizvodnju šećerne repe, kojih danas na području Republike Hrvatske nema u dovoljnoj količini, itd.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Ministarstvo znanosti i tehnologije
    Tip ustanove: Državna uprava
    Tip suradnje: Novčana potpora
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 31.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr