SVIBOR - Projekt broj: 5-02-159

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-02-159


MEDITERANSKI KONCEPT NACIONALNOG GOSPODARSTVA


Glavni istraživač: PETRIĆ, IVO (175605)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 09.07.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Ekonomski fakultet, Split (55)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)58 36-60-33 36-24-65
teleFaks: 385 (0)58 36-60-26
E-mail: mijacika@oliver.efst.hr

Sažetak: Mediteranski razvojni koncept znači korištenje vrlo značajnih privrednih demografskih i gospodarstvenih resursa koji se nalaze na mediteranskom području za budući razvoj obalnih područja, ali i cjelokupnog gospodarskog razvoja Hrvatske. U tu svrhu izučava se šire okruženje Mediterana i njegovi gospodarski resursi, posebno u tome najrazvijenijih i Hrvatskoj najbližih mediteranskih zemalja: Italije, Grčke, Francuske i Španjolske. Na osnovu dobivenih saznanja predlaže se mediteranski razvojni koncept godpodarstva Hrvatske te predlažu mjere ekonomske i razvojne politike za poticanje i usmjeravanje gospodarski najefikasnijeg razvoja zemlje.

Ključne riječi: Obalni resursi mediteranskih područja (prirodni-demografski-gospodarstveni), mediteranski koncept razvojne strategije, komparativne prednosti mediteranskih područja, gospodarstvo obalnih područja, obalni prostori, jadranska orijentacija - jadranski koncept nacionalnog gospodarstva

Ciljevi istraživanja: Dosadašnja istraživanja imala su za cilj istraživanjaspecifičnosti gospodarstva Mediterana, i to resursa igospodarskih djelatnosti. To je osnova za početak ostvarivanjaosnovnog cilja istraživanja, a to je utvrđivanje strategijegospodarskog razvoja Hrvatske na osnovu mediteranskog razvojnogkoncepta, tj. na osnovu optimalnog korištenja obalnih resursa ufunkciji razvoja cjelokupnog gospodarstva Hrvatske. Prethodni rezultati ovih istraživanja prezentirani su javnosti naznanstvenom skupu "Mediteranski koncept razvojne strategijeHrvatske" koji je održan u Splitu 8. i 9. prosinca 1993. godine.Na skupu je bilo prezentirano 40 radova, a Zbornik skupa tiskan je 1994. godine. Već prilikom prvog susreta dogovoreno je da skup bude tradicionalan. 1995. godine orginiziran je drugi znanstveni skup pod nazivom "Mediteranski koncept gospodarskog razvitka Hrvatske". Na skupu je predstavljen 41 rad iz slijedećih osnovnih područja: mediteranizacija gospodarstva Hrvatske, globalni koncept razvoja, razvojni resursi, obalna gospodarska struktura, otoci, poduzetništvo, razvitak i okolisš. S obzirom na broj autora, te institucije i središta iz kojih dolaze, ovaj znanstveni skup je već sada općehrvatskog karaktera. Međutim, nakana organizatora da ovaj oblik okupanja znanstvenika preraste nacionalne okvire, odnosno postane međunarodnog karaktera.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 5-02-235 Integralni razvoj otoka
  Naziv ustanove: Ekonomski fakultet Split
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 2. Naziv projekta: 5-05-213 Dizajniranje organizacije poduzeća u tržišnim uvjetima privređivanja
  Naziv ustanove: Ekonomski fakultet Split
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: CENTRE DES HAUTES ETUDES TOURISTIQUES AIX-EN-PROVENCE, FRANCE
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna

 2. Naziv ustanove: C.I.H.E.A.M. - MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE ZARAGOZA, SPAIN MONTPELLIER, FRANCE
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet

 3. Naziv ustanove: THE MEDITERRANEAN ACTION PLAN - UNEP BLUE PLAN SOPHIA ANTIPOLIS, FRANCE
  Tip ustanove: Državna uprava

 4. Naziv ustanove: FOUNDATION FOR MEDITERRANEAN STUDIES ATHENS, GREECE
  Tip ustanove: Državna uprava

 5. Naziv ustanove: I.M.E.O. - INSTITUTE FOR THE STUDY OF THE GREEK ECONOMY ATHENS, GREECE
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet

 6. Naziv ustanove: URBAMA - CENTRE D'ETUDES DE RECHERCHES SUR L'URBANISATION DU MONDE ARABE UNIVERSITE DE TOURS, FRANCE
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet

 7. Naziv ustanove: IMCOM - INSTITUT MEDITERRANEEN DA LA COMMUNICATION PARIS, FRANCE
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet

 8. Naziv ustanove: EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 9. Naziv ustanove: FAKULTET ZA TURIZAM I VANJSKU TRGOVINU DUBROVNIK
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 20000 - Dubrovnik, Hrvatska

 10. Naziv ustanove: EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

 11. Naziv ustanove: UNEP - PRIORITY ACTION PROGRAMME REGIONAL ACTIVITY CENTRE
  Tip ustanove: Državna uprava
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 30.04.96
Informacije: svibor@znanost.hr