SVIBOR - Projekt broj: 5-02-205

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-02-205


Sistem i politika financiranja društvenih djelatnosti


Glavni istraživač: ĐODAN, ŠIME (101386)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.93.

Ukupno radova na projektu: 7
Naziv ustanove: Institut za javne financije, Zagreb (172)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 433 006
teleFaks: 385 (0)1 277 089
E-mail: ured@maijf.ijf.hr

Sažetak: Najveći broj društvenih djelatnosti više ili manje ima utjecaja na razvoj gospodarskog sustava što ih čini bitnim elementom društvene reproducije. Pored ovoga veoma bitnog utjecaja za razvoj gospodarskog sustava one su konstitutivni elemenat u podizanju životnog standarda na viši stupanj te isključivo doprinose većoj humanizaciji. Kao jedno od najvažnijih pitanja javlja se pitanje doprinosa društvenih djelatnosti kao i njegove mjerljivosti u stvaranju društvenog proizvoda i strukturiran optimalni kvantitativni odnos materijalne proizvodnje i ovih djelatnosti kao proporcije cjelokupnosti društvene reprodukcije.

Ključne riječi: društvene djelatnosti, obrazovanje, znanost, kultura, zdravstvo, socijalna skrb, javni rashodi, javni prihodi, ulaganje-korist

Ciljevi istraživanja: Područje društvenih djelatnosti nije moguće u cijelosti istražiti te zahtijeva permanentno praćenje. Posebno se to može reći za razdoblje izgradnje samoupravnog društva u kojem su se ove djelatnosti našle na vjetrometini društvenih zbivanja te su ponajviše osjetile ovaj unikatni eksperiment. Budući da je višestranačje u velikoj mjeri uvjetovalo revidiranje svih rješenja koje je apologetski postavljalo samoupravno socijalističko društvo to je potreba za istraživanjima na području društvenih djelatnosti neminovnost. Jer, ući u Europu, a toliko malo izdvajati za znanost i cjelokupno obrazovanje velika je iluzija. Osnovni pokazatelji o ovim djelatnostima govore da su se širila i to veoma brzo prava, temeljena na zakonskim odredbama, a materijalna osnova za njihovo financiranje se smanjivala. Doveli smo se u situaciju idealnog rješenja za korisnike, a djelatnosti smo ostavili da vegetiraju uz značajna zapošljavanja što je imalo za posljedicu lošu razinu usluga. Kao jedno od najvažnijih pitanja javlja se pitanje doprinosa društvenih djelatnosti stvaranju društvenog dohotka i strukturiran optimalni kvantitativni odnos materijalne proizvodnje i ovih djelatnosti kao proporcija cjelokupnosti društvene reprodukcije. Za prevladavanje podvojenosti društvenih djelatnosti i neposrednih interesa radnih ljudi i građana potrebno je utvrditi (na bazi iskustava visokorazvijenoga svijeta) društvene, organizacijske i metodološke standarde. Bilo koji aspekt društvenih djelatnosti ako se uzme u promatranje može da se shvati samo u okvirima odnosa cjelokupne društvene reprodukcije o čemu će ovo istraživanje voditi računa. Promatranje ovih djelatnosti posebno će u istraživanjima uključivati: 1. pitanje kakav je odnos između aktualne strukture društvenih djelatnosti na bazi poznavanja (to jest dosadašnjih saznanja) tih djelatnosti i poželjne strukture koje proizlaze iz sadašnjih ustavnih i zakonskih rješenja; 2. sa kojim postotkom bi trebale društvene djelatnosti sudjelovati u razmjernoj raspodjeli društvenog fonda rada u gospodarstvu Republike Hrvatske; 3. kako riješiti pitanje vrednovanja rada radnika zaposlenih u društvenim djelatnostima.


SURADNJA - PROJEKTIOstali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr