SVIBOR - Projekt broj: 5-02-238

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-02-238


MANAGMENT U FUNKCIJI PODUZETNIČKE EKONOMIJE


Glavni istraživač: DUJANIĆ, MARČELO (75143)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.06.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 158
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 16
Naziv ustanove: Ekonomski fakultet, Rijeka (81)
Odjel/Zavod: Znanstveno-istraživački centar
Adresa: Trpimirova 2/V
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (051)21-22-64
teleFaks: 385 (051)21-22-68

Sažetak: U tržišnoj ekonomiji zahtjevi tržišta i rizici brzo se mijenjaju zbog toga je neophodno predviđati budući razvoj potražnje, razvoj tehnologije i donositi odluke u skladu s očekivanim promjenama. Odvajanje prava vlasništva od ekonomskog subjekta stvorilo je pretpostavke da se u jednom poslovnom subjektu povežu razni oblici vlasništva, te domaćeg i stranog kapitala. Takva rješenja uvjetuju bitne promjene u organizaciji, strukturi i funkcioniranju managementa. Efikasnost ekonomskih procesa zavisi o kvaliteti organizacije, vlasničke, poduzetničke i managerske funkcije. Najznačajnije karike u lancu su poduzetnici i manageri koji trebaju osigurati pokretljivost kapitala, stvaranje prema kriterijima svjetskog tržišta, unapređenje razmjene, konkurencije, djelovanje ekonomskih zakonitosti, uvođenje fleksibilne i poduzetničke organizacije poslovanja. Suvremena teorija i praksa managementa prihvaća inovacije kao inherentne poduzetništvu pa se govori o inovativnom poduzetništvu i managementu. Postojeća poduzeća, kompanije i ustanove postepeno propadaju ako ne uvode inovacije. S druge strane svaka nova organizacija, poduzeće, kompanija i ustanova dolazi u teškoće ako ne uvede suvremeni management. Pojedini autori koji istražuju management ne obraćaju pozornost na poduzetništvo i inovacije, te smatraju glavnom zadaćom managementa kako upravljati postojećim, a smatraju manje značajnim uvođenje inovacija u nove i različite pothvate. Nove koncepcije managementa mijenjaju ova stajališta jer svijet ulazi u razdoblje inovacija koje obuhvaćaju područje poduzetništva i managementa.

Ključne riječi: Poduzetništvo, vlasništvo, management, efikasnost, organizacijski sistem, motivacija, čimbenici, razvoj, očekivane promjene, kriteriji svjetskog tržišta, poduzetnička organizacija, inovacije, rizici, odlučivanje, okružje, marketing, financiranje, analiza, revizija, management informacijski sustav, strategija, mala i srednja poduzeća.

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja na ovom projektu je utvrđivanje karakteristika suvremenog managementa u poduzetničkoj ekonomiji. Definiranje ciljeva odnosi se na: 1) Utvrđivanje karakteristika managementa u poduzetničkoj ekonomiji, 2) Analiza faktora koji utječu na efikasnost managementa, 3) Utvrđivanje sistema organizacije managementa u poduzetničkoj organizaciji, 4) Utvrđivanje karakteristika managementa s obzirom na pluralizam vlasništva, 5)Utvrđivanje potencijalnih rizika i neizvjesnosti u odlučivanju.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: FACOLTA DI ECONOMIA E COMMERCIO
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Trieste, Italija

 2. Naziv ustanove: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Udine, Italija

 3. Naziv ustanove: EKONOMSKA FAKULTETA LJUBLJANA
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

 4. Naziv ustanove: CENTRO INTERUNIVERSITARIO LUGANO
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Lugano, Švicarska

 5. Naziv ustanove: HERIOT-WATT UNIVERSITY EDINBURG
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Edinburg, Velika Britanija

 6. Naziv ustanove: JOHN CAROLL UNIVERSITY
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 44118 - Cleveland, AMERIKA

 7. Naziv ustanove: MASTER IN INTERNATIONAL BUSINESS: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE E UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: Trieste, Italija


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Organizacija međunarodnog Okruglog stola: "Management malih i srednjih poduzeća", Rijeka 2-3.XII 1993. Organizatori: Facolta di Economia e Commercio Trieste i Ekonomski fakultet Rijeka. Predsjednik Organizacijskog odbora: prof.dr. Marčelo Dujanić.
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Vladimir Nanut, Marčelo Dujanić, Cristiana Compagno, Božidar Stevanović, Ondina-Gabrovec Mei, Jadranka Deželjin, Josipa Mrša, Livio Cossar, Neda Vitezić, Dušan Jagodić, Francesko Zacchigna, Darko Jardas, Doris Sošić, Zvonko Matić.

 2. Naziv: Međunarodni znanstveni skup: Mala i srednja poduzeća u gospodarskom razvoju, Rijeka 16. i 17.XI 1995. Organizator: Ekonomski fakultet Rijeka
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Prof.dr. Marčelo Dujanić, doc.dr. Bruno Grbac, doc.dr. Neda Vitezić, mr. Marija Kaštelan-Mrak, doc.dr. Zdenko Prohaska.

 3. Naziv: Inovirani nastavni planovi i programi Ekonomskog fakulteta Rijeka, dodiplomskog studija (Management;Teorija odlučivanja; Projektiranje organizacije; Upravljanje projektima) i poslijediplomskog studija (Principi managementa; i Poduzetnički management)
  Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal
  Autor(i): Prof.dr. Marčelo Dujanić

 4. Naziv: Implementacija rezultata teorijskih istraživanja kod izrade studija i elaborata za gospodarstvo (pretvorbe društvenih poduzeća u društva kapitala, studije izvodljivosti, seminari za obuku poslov. kadrova, strategije razvoja)
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Dujanić Marčelo, Popović Žarko, Jagodić Dušan, Deželjin Josip, Prohaska Zdenko, Balen Marko, Grbac Bruno, Vitezić Neda, Kaštelan-Mrak Marija, Čapko Zvonko

 5. Naziv: Predavanja na poslijediplomskom studiju: Master in international business studija u Trstu , u svojstvu gostujućeg profesora, Trst 1991-1995.
  Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal
  Autor(i): Prof.dr. Marčelo Dujanić

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr