SVIBOR - Projekt broj: 5-02-272

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-02-272


DEFINIRANJE GRAVITACIJSKIH ZONA JADRANSKIH LUKA I INTEGRACIJSKI PROCESI EUROPSKIH ZEMALJA


Glavni istraživač: MENCER, IVAN (30422)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.10.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 25
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 21
Naziv ustanove: Pomorski fakultet, Rijeka (112)
Odjel/Zavod: Tehnologija prometa
Adresa: Studenska 2
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)51 36 755

Sažetak: Prometna politika, a time i lučka politika Republike Hrvatske Ť nije konzistentna. Nekonzistentnost je rezultat odlučujućeg Ť utjecaja političkih, često znanstveno nefundiranih odluka. Te Ť odluke ne vezuju se samo za područje pojedinih lučkih poduzeća, Ť već i prometnu infrastrukturu koja odlučujuće utječe na tijek Ť kretanja ljudi i dobara. Ovim istraživanjem, a na temelju osobnom Ť afiniteta pojedinih istraživača, željela se naglasiti Ť kompleksnost utjecaja na razvoj luka i istodobno uočiti temeljne Ť utjecaje koji pridonose konzistentnosti nacionalne lučke Ť politike. Koliko je lučka politika značajna u okviru nacionalnog Ť gospodarstva ukazuje i činjenica o sporosti usaglašavanja Ť jedinstvene pomorske politike današnje Europske Unije.

Ključne riječi: Lučka gravitacijska zona, pomorska i lučka politika, robni tijek, prometni sustav, jadranska orijentacija, kapacitet trgovačke mornarice i nacionalni sustav morskih luka.

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je utvrditi relevantne prije svega ekonomskefaktore koji pridonose definiranju gravitacijskih zona i potomutvrditi prioritete lučkog sustava Republike Hrvatske. Time bi seizbjegla dosadašnja praksa koje je rezultat nepotrebno dupliranjelučkih kapaciteta, česta nelojalna konkurencija i smanjenjekonkurencije u odnosu na inozemne luke. Očekivani znanstveni doprinos treba pridonjeti uočavanjudosadašnjih propusta i mogućih rješenja budućeg razvoja lučkogsustava Republike Hrvatske.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 08.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr