SVIBOR - Projekt broj: 5-02-285

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-02-285


POMORSKA PRIVREDA HRVATSKE U OPTICI MARKETINGA


Glavni istraživač: NEMARNIK, IVAN (33302)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.06.92. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 37
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Ekonomski fakultet, Rijeka (81)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)51 332777
teleFaks: 385 (0)51 512178
E-mail: efri@oliver.efri.hr

Sažetak: U Hrvatskoj privredne djelatnosti koje svoje poslovanje i razvoj temelje na iskorištavanju mora, s obzirom na stupanj razvijenosti, po svojem značenju za privredu zemlje spadaju među ključne čimbenike posljeratne obnove i nosioce ukupnog društveno-ekonomskog razvoja. Poduzeća pomorske privrede, međusobnu povezanost i ekonomsku ovisnost, ostvaruju na pomorskom tržištu na kojem se javljaju posebna tržišta. Ona su međusobno zavisna tako da stanja i kretanja na pojedinima od njih određujuće utječu na druge. Primjena marketinške koncepcije u pomorskoj privredi predstavlja bitni preduvjet tržišne efikasnosti. Međutim, marketing još je uvijek nerazvijen u praksi poslovanja tih poduzeća. On ima specifične značajke s obzirom na posebnosti tih djelatnosti u pomorskom privređivanju. Istraživači su u 1993., 1994. i 1995. godini obrađivali makroaspekte, tj. društvenoekonomske uvjete razvoja pomorskog gospodarstva Hrvatske i to : Ekonomske činitelje; Utjecaj tehničko-tehnoloških faktora na razvoj pomorskog gospodarstva Hrvatske; Institucijski činitelji razvoja pomorskog gospodarstva Hrvatske; Marketinška redefinicija pomorskog gospodarstva Hrvatske; Pomorski marketing - činitelj tržišne valorizacije u pomorskoj orijentaciji Hrvatske.

Ključne riječi: pomorska privreda, pomorsko tržište, marketing u pomorskoj privredi

Ciljevi istraživanja: 1. Utvrditi značajke međunarodnih kretanja robnih tokova morem; svjetskih, regionalnih, između zemalja, kao izvorište tržišnih i marketinških aktivnosti poduzeća pomorske privrede Hrvatske. 2. Definirati značajke pomorskog tržišta i izvršiti razradu, te analizirati specifičnost posebnih tržišta. Razrada obuhvaća sveobuhvatnu analizu sadašnjih i potencijalnih tržišta poduzeća pomorske privrede Hrvatske. 3. Uvjeti postindustrijskog tehnološkog razvoja i djelovanja poduzeća u svjetskoj tržišnoj konstelaciji obilježenoj erom marketinga, nameću potrebu definicije značajki i posebnosti marketinga poduzeća pomorske privrede s aspekta njegove plansko-upravljačke funkcije. Razrada obuhvaća: informacijska osnova marketinga; planiranje i strategija marketinga; elementi mix marketinga; kontrola marketinga; organizacijska provedba marketinga u poduzeću. Međutim, markteing još je uvijek nerazvijen u praksi poslovanja tih poduzeća. On ima specifične značajke s obzirom na posebnosti tih djelatnosti u pomorskom privređivanju.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr