SVIBOR - Projekt broj: 5-02-320

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-02-320


Gospodarska politika Hrvatske prema javnim poduzećima


Glavni istraživač: OTT, KATARINA (140891)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.04.93. do 30.06.96.

Ukupno radova na projektu: 17
Naziv ustanove: Institut za javne financije, Zagreb (172)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 43-30-06
teleFaks: 385 (0)1 27-07-89
E-mail: kott@maijf.ijf.hr

Sažetak: Projekt je usmjeren na produbljavanje teorijskih i iskustvenih znanja o javnim poduzećima, te davanje prijedloga nosiocima gospodarske politike o mogućim mjerama koje je nužno poduzeti kako bi se stabilizirao ovaj sektor gospodarstva. Prvi dio istraživanja usmjeren je na prikaz teorijskih i iskustvenih osnova za reformu javnih poduzeća, dok je drugi dio posvećen analizi javnih poduzeća u Hrvatskoj s prijedlozima mjera gospodarske politike prema javnim poduzećima.

Ključne riječi: javna poduzeća, javni sektor, državni proračun, gospodarska politika, industrijska politika, privatizacija, tranzicija, reforma poduzeća.

Ciljevi istraživanja: Ovim bi se istraživanjem: - prikazalo osnovna teorijska rješenja različitih oblikavlasništva nad javnim poduzećima; - ukazalo na iskustva pojedinih zemalja u gospodraskoj politiciprema javnim poduzećima; - iznijelo pregled mogućih mjera gospodrske politike prema javnimpoduzećima u Hrvatskoj. Konačni cilj takvog istraživanja bio bi da se stvori s jednestrane teorijska, a s druge strane iskustvena osnova zaformulaciju gospodarske politike prema javnim poduzećima. Očekivani doprinos: Doprinos projekta trebao bi biti da se nosiocima gospodarskepolitke pruže odgovori na slijedeća pitanja: 1. koja bi postojeća javna poduzeća trebalo privatizirati 2. koja javna poduzeća ostaju u državnom vlasništvu 3. kako definirati transparentan odnos između države i javnih poduzeća.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr