SVIBOR - Projekt broj: 5-03-113

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-03-113


TURISTIČKA PROMETNA DELINKVENCIJA


Glavni istraživač: CARIĆ, ANTE (6530)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.04.91. do 31.03.94.

Ukupno radova na projektu: 29
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Pravni fakultet, Split (18)
Odjel/Zavod: Zavod za kaznene znanosti i kriminologiju "Ivan Vučetić"
Adresa: Ulica Domovinskog rata 8
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)21 355-550 (centrala)
Telefon: 385 (0)21 362-957 (Dekanat)
teleFaks: 385 (0)21 48-851
E-mail: office¦pravst.hr
E-mail: dekanat¦pravst.hr
E-mail: dean¦pravst.hr

Sažetak: Turistička prometna delinkvencija poseban je segment turističkog kriminaliteta koji nije bio obuhvaćen u našem dosadašnjem, gotovo dvadestgodišnjem istraživanju fenomena turističkog kriminaliteta na turističkom području Dalmacije. Ovim se istraživanjem želi upoznati prometna delinkvencija u turizmu i to s fenomenološkog, etiološkog, pravnog (materijalnog i procesnog) i kriminalnopolitičkog aspekta. Tri su glavna područja našeg interesa u okviru složene pojave turističke prometne delinkvencije. To su prije svega krivična djela ugrožavanja javnog prometa počinjena od domaćih i stranih turista, koja ćemo proučavati kompleksno kao kriminološku i krivičnopravnu pojavu. S obzirom na velik broj raznovrsnih prekršaja u cestovnom prometu istraživanje prekršaja kao lakšeg oblika kažnjivih radnji ograničit ćemo isključivo na pomorske prekršaje, budući da se ta specifična vrsta prekršaja višestruko negativno odražava na naš turizam općenito a nautički turizam posebno. Najzad, treće područje kojemu ćemo u okviru turističke prometne delinkvencije posvetiti posebnu pozornost jest ustupanje krivičnog progona stranoj državi kada se radi o stranim turističkim počiniteljima prometnih krivičnih djela, kao novom i u svijetu sve više korištnom obliku međunarodne krivičnopravne pomoći. Na temelju rezultata dobijenih istraživanjem moći ćemo predložiti organizaciju i primjenu preventivnih mjera u cilju sprečavanja i suzbijanja prometne delinkvencije na turističkom području.

Ključne riječi: turistička prometna delinkvencija, prometno krivično djelo, pomorski prekršaj, ustupanje progona stranoj državi

Ciljevi istraživanja: Glavni je cilj ovog istraživanja svestrano upoznati prometnu delinkvenciju u turizmu, tj. prometna krivična djela i pomorske prekršaje što ih za vrijeme turističke sezone počine turisti (domaći i inozemni). Promatrana pojava obradit će se s fenomenološkog, etiološkog i naročito pravnog (materijalnog i procesnog) aspekta. U okviru ovako generalno postavljenog cilja istraživanjem bi trebalo prikupiti podatke o obimu i strukturi prometnih krivičnih djela turista, o pokretanju i vođenju krivičnog postupka prema počiniteljima turistima, te o kaznenoj politici prema njima. Iz ukupne mase počinitelja izdvojit će se i posebno obraditi tretman inozemnih turista, pri čemu će se naročita pažnja posvetiti primjeni instituta ustupa krivičnog progona stranoj državi kao oblika međunarodne krivičnopravne pomoći. Istraživanje treba utvrditi pravi stupanj društvene opasnosti prometne delinkvencije u turizmu te da ukaže na eventualne razlike između prometnih krivičnih djela turista (posebice inozemnih) i ostalih počinitelja. Na temelju dobijenih rezultata istraživanja moći ćemo predložiti poduzimanje odgovarajućih preventivnih mjera u cilju sprečavanja i suzbijanja prometne delinkvencije na turističkom području. Posebno očekujemo da će istraživanje pokazati kako se primjenjuje institut ustupanja krivičnog progona stranoj državi, koji se problemi s tim u vezi javljaju i kakve mogućnosti postoje za šire uvođenje i primjenu ovog oblika međunarodne krivičnopravne pomoći.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 20.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr