SVIBOR - Projekt broj: 5-03-120

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-03-120


MEĐUNARODNO I PRIVREDNOPRAVNO UREĐENJE ODNOSA NA MORU I PRIMORJU


Glavni istraživač: RUDOLF, DAVORIN (41685)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.96.

Ukupno radova na projektu: 124
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 29
Naziv ustanove: Pravni fakultet, Split (18)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)21 355-550 (centrala)
Telefon: 385 (0)21 362-957 (Dekanat)
teleFaks: 385 (0)21 48-851
E-mail: office¦pravst.hr
E-mail: dekanat¦pravst.hr
E-mail: dean¦pravst.hr

Sažetak: Međunarodnopravno i privrednopravno uređenje odnosa na moru i morskoj obali, uključuju i uređenje turističkih odnosa, iskorištavanje mineralnog bogatstva iz podmorja, morski ribolov i lov te zaštitu, očuvanje i unapređivanje morskoga okoliša posebice je važno za Republiku Hrvatsku jer ima najdužu obalu i gotovo sve otoke u istočnom dijelu Jadranskog mora i službeno vodi politiku jadranske orijentacije. Stoga su važna i zakonodavna rješenja drugih država, osobito u okviru EEZ, sudska praksa (nacionalnih i medjunarodnih sudova i arbitraža), standardi i običaji, koje valja proučiti i na temelju znanstvenih sinteza oblikovati našu znanstvenu misao i praksu.

Ključne riječi: međunarodno pravo mora, mirno rješavanje međunarodnih sporova, pomorsko pravo, trgovačko pravo, ribolovno pravo

Ciljevi istraživanja: Temeljni cilj istraživanja jest u znanstvenim spoznajama suvremenog meĐunarodnog prava mora, i ugovornog i obižajnog, te modernog trgovažkog i turističkog prava koje se odnosi na iskoriŠtavanje morskih bogatstava (ribolov, crpljenje nafte i plina, iskoriŠtavanje mora radi proizvodnje energije i dr.) i ureĐenje jadranskog turizma. Rezultati istraživanja obogatit Će, naravno, naŠu pravnu znanost, ali Će istodobno moĆi služiti i kao znanstvena podloga normativnom ureĐenju odnosa na Jadrnaksom moru i primorju. Posebice držimo važnim istraživanje učinaka proglaŠenja morskog gospodarskog pojasa u Jadranskome moru (podjele mora izmeĐu jadranskih država), prava i dužnosti obalnih država ali i stranih država u tome pojasu. Istraživanje je osobito važno za Republiku Hrvatsku, jer je u njezinim granicama najveĆi dio mora uz istočnu obalu i gotovo svi otoci. Jednako tako držimo važnim proučavanje pravnog ureĐenja morskog ribolova i lova, iskoriŠtavanje rudnog bogatstva iz podmorja, pravno ureĐenje turizma, prije svega jadranskog.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Universita degli studi di Trieste, Istituto di diritto internazionale e legislazione comparata
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 34126 - Trieste, Italia


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Član ekspertne grupe Državne komisije Vlade Republike Hrvatske za granice sa Slovenijom i Crnom Gorom
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): BariĆ-Punda Vesna

 2. Naziv: Prijevodi na engleski jezik sažetaka radova objavljenih u Zborniku radova Pravnog fakulteta u Splitu
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): BonačiĆ, Mirjana

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 20.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr