SVIBOR - Radovi - projekt broj: 5-04-032

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 5-04-032


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 59
Ukupno objavljenih radova: 59


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Institucije međunarodne privrede
  Izdavač: ROGZD
  Godina: 1991
  Broj stranica: 318
  Broj referenci: 244
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Knjiga se sastoji od dva dijela. U prvom su dijelu teorijskarazmatranja o međunarodnim integracijama i međunarodnimgospodarskim organizacijama, te su razrađene političke igospodarske teorije integracije. U drugom dijelu obrađeno je 119međunarodnih organizacija, bez čijeg je nepoznavanja nemogućerazumijevanje međunarodnog gospodarskog života. U tom je dijeluposebna pažnja posvećena gospodarskim organizacijama iintegracijama u europskom prostoru, budući da je njihovoposlovanje od izuzetne važnosti za Hrvatsku.
  Ključne riječi: Tipologija međunarodnih organizacija i integracija, međunarodne gospodarske organizacije, međunarodne gospodarske integracije, teorije integracije, UNCTAD, gospodarske komisije, OEEC, OECD, GATT, MMF, Mežunarodni fondovi, COCOM, BIS, Interamerička banka, BERD, Islamska banka za razvoj, Azijska banka, Afrička banka, Europska zajednica, Evropska unija, EFTA, Rimski klub, Alpe-Jadran.


 2. Tip rada: Knjiga

  Naslov: ABC Evropske zajednice
  Izdavač: Školske novine
  ISBN: 86-7457-069-0
  Godina: 1992
  Broj stranica: 201
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Knjiga je leksikon temeljnih pojmova koji se sureću u literaturio Europskoj zajednici, odnosno u konkretnoj praksi. U osnovi jenamijenjena svima koji žele nešto više doznati o Europskojzajednici (Europskoj uniji). Složena materija međusobnih odnosačlanica Europske zajednice iskazana je u preko 230 zasebnihjedinica (pojmova). Pored toga data je geneza svakog od obrađenihsadržaja, prikazan je razvoj i buduća stremljenja, sa stanovištarazličitih projekcija.
  Ključne riječi: Agrarna politika, agrarna politika Zajednica, agrarni protekcionizam, Airbus, AKP zemlje, američko-kanadska trgovinska zona...


 3. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Gospodarska sinteza Europe
  Izdavač: Školska knjiga
  ISBN: 339.923:061.1
  Godina: 1993
  Broj stranica: 139
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Knjiga se sastoji od tri dijela. U prvom su dijelu razrađenisadržaji gospodarske suradnje u europskom prostoru u kojimaEuropska zajednica nakon sloma komunističko-totalitarnih sustavaima ključnu ulogu. U drugom dijelu razrađeni su važni globalnisustavi, dok je treći dio usredotočen na razmatranje različitepozicije velikih i malih država u svjetskoj privredi. U tomkontekstu posebno se razmatra pozicija Hrvatske. Spoznaje dokojih se došlo dugogodišnjim istraživanjem međunarodnih odnosa upodručju gospodarstva, napose u prostoru Europe, prilagođene suovom knjigom edukativnim potrebama.
  Ključne riječi: Gospodarska sinteza Europe, Pariška povelja, Europska unija, Europsko udruženje, MMF, monetarni sustav, Europska investicijska banka, KESS, GATT, moderno gospodarstvo, financiranje razvoja, trgovinska politika, transfer tehnologije.


 4. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Teorije međunarodne ekonomske integracije

  Autori:
  Brkić, Luka (135930)
  Izdavač: Gordon d.o.o.
  ISBN: 953-96387-0-4
  Godina: 1995
  Broj stranica: 238
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Knjiga je podijeljena u četiri dijela. Prvi je dio posvećen teorijskim modelima međunarodne ekonomske integracije. Posebno su pri tome obrađene klasične, suvremene i teorije integracije nerazvijenih zemalja. U drugom dijelu su navedeni najznačajniji autori s područja teorija ekonomske integracije. U trećem dijelu knjige se prikazuju ocjene kvantitativnih efekata Europske unije na međunarodnu trgovinu. U posljednjem dijelu autor daje rekapitulaciju razvoja teorije međunarodne ekonomske integracije.
  Ključne riječi: Teorije međunarodne ekonomske integracije, Europska unija, carinska unija, zajedničko tržište, jedinstveno tržište, monetarna unija, zona slobodne trgovine, EFTA

 5. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Europsko gospodarsko područje; Hrvatska u međunarodnim gospodarskim odnosima

  Autori:
  Mileta, Vlatko
  Urednici
  Vukadinović, Radovan
  Izdavač: Fakultet političkih znanosti
  ISBN: 953-6402-00-9
  Godina: 1995
  Stranice: od 116 do 186
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Autorov prilog sastoji se od dva dijela. Prvi je dio posvećen Europskom gospodarskom području, novoj integraciji što su je uspostavile Europska unija (EU) i Europsko udruženje za slobodnu trgovinu (EFTA). Ta je integracija postala najveće područje slobodne trgovine u svijetu. Drugi dio priloga razmatra položaj Hrvatske u međunarodnim gospodarskim odnosima.
  Ključne riječi: Europsko gospodarsko područje, Europska unija, Europsko udruženje za slobodnu trgovinu, ekonomske integracije, zona slobodne trgovine

 6. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Za Hrvatski nacionalni program

  Autori:
  Mileta, Vlatko
  Urednici
  Maras, Mate
  Izdavač: Matica Hrvatska
  ISBN: 953-150-012-6
  Godina: 1994
  Stranice: od 104 do 111
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Središnja tema ovog priloga je problem hrvatskog nacionalnog gospodarskog programa. U prvome poglavlju autor razmatra osnovne trendove u razvoju svjetske ekonomije. Nakon toga nastavlja s pitanjem o ulozi malih zemalja unutar svjetske ekonomije. Treće poglavlje posvećeno je temeljnim elementima ekonomske konstitucije Hrvatske. U narednom se poglavlju razlaže značaj Europske unije za hrvatsko gospodarstvo. Na kraju se, u zadnjem poglavlju, razmatraju funkcije države
  Ključne riječi: nacionalna ekonomija, male zemlje u svjetskoj ekonomiji, uloga države u ekonomiji, ekonomski razvoj, ekonomska politika

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Mogućnosti interpolacije Hrvatske u sustav MMF

  Autori:
  Mileta, Vlatko
  Časopis: Banka
  Broj: 5
  ISSN: 0353-6335
  Volumen: 2
  Godina: 1991
  Stranice: od 56 do 58
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku je objašnjen postupak učlanjenja u MMF i uvjeti kojeHrvatska mora ispuniti da bi kao novopriznati čimbenikmeđunarodnih odnosa mogla postati članicom ove važne međunarodneorganizacije.
  Ključne riječi: Bretonvudski monetarni sustav, tržišna ekonomija, konvertibilnost valuta, Svjetska banka, odbor guvernera, carinski sustav, nacionalna valuta

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Međunarodni monetarni fond i njegovi mehanizmi II
  Časopis: Banka
  Broj: 5
  ISSN: 0353-6335
  Volumen: 2
  Godina: 1991
  Stranice: od 48 do 53
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku se analizira poslovanje MMF-a, način odlučivanja iglasačka snaga pojedinih država. Iskazane su tekuće i upisnekvote, te problemi otplate međunarodnih dugova. Shodno trimarazličitim načinima na koje se posuđuju krediti (prava vučenja,"stand-by" krediti, specijalna prava vučenja) proizlaze različiti načini utjecaja na ostale kreditore.
  Ključne riječi: Posebna prava kupnje, upotrebljive valute, međunarodna zaduženost, Bakerov plan, Bradyjev plan, Komitet za razvoj.


 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Međunarodni monetarni fond i njegovi mehanizmi (I)
  Časopis: Banka
  Broj: 4
  ISSN: 0353-6335
  Volumen: 2
  Godina: 1991
  Stranice: od 42 do 52
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Autor analizira razvoj Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), odtrenutka njegova osnivanja do danas. Kao ključni čimbenikstabilizacije cjelokupnog financijskog sustava, MMF je izgradiokompleksnu strukturu i sofisticirane mehanizme djelovanja. Učlanku su posebni razmotrene vrste MMF-ovih kredita.
  Ključne riječi: MMF, Klub desetorice, prava kupnje, posebna prava kupnje, okvirni kredit, vanjski dug, Pariški klub, interesne grupe.


 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Europska investicijska banka
  Časopis: Banka
  Broj: 2
  ISSN: 0353-6335
  Volumen: 2
  Godina: 1991
  Stranice: od 101 do 105
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Autor analizira poslovanje Europske investicijske banke,najznačajnije institucije Europske zajednice. Posebna pažnjaposvećena je problemima kredita danih bivšoj Jugoslaviji.Slijedom sukcesije Hrvatska ima pravo, a također i obvezu njihovavraćanja.
  Ključne riječi: Europska zajednica, Europska investicijska banka, kreditne granice, financijski protokol, upisne kvote.


 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Monetarni sustav Europske zajednice
  Časopis: Banka
  Broj: 2
  ISSN: 0353-6335
  Volumen: 2
  Godina: 1991
  Stranice: od 44 do 50
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Monetarno zajedništvo je ključna karika integracijskog prožimanjačlanica Europske zajednice. U tom području postoje najvećinesporazumi, koji su razlogom pomicanja monetarnog jedinstva zakraj stoljeća. U članku se razmatraju razlozi uspostavljanjamonetarnog zajedništva, razvojni put i krajnja stremljenja, sasvim nesporazumima koji prate monetarno zajedništvo.
  Ključne riječi: Program monetarnog zajedništva, Wernerov plan, plan Barre, monetarni sporazum, monetarni sustav, evropska valutna jedinica, europski novac, monetarna "zmija", monetarni "udav".


 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Europska unija - veliki korak Zajednice prema cilju
  Časopis: Zakonitost
  Broj: 6
  ISSN: 0353-7099
  Volumen: 45
  Godina: 1991
  Stranice: od 723 do 738
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Evropska je zajednica u posljednje 2 godine donijelakapitalne odluke značajne za uspostavljanje Unije. Tako se processjedinjavanja, što je trajao desetljećima, sustavnim ipromišljenim aktivnostima vodi k cilju - savezu europskih državakakav se još nedavno nije mogao zamisliti. Po svim temeljnim oznakama taj će savez poremetiti uhodanesheme i pod pretpostavkom sjedinjavanja još 6 država EFTA sustavas državama Zajednice, Europa će se naći u novom stanju kojemožemo nazivati Sjedinjene Države Europe.
  Ključne riječi: Carinska unija, zajedničko tržište, jedinstveno tržište, poljoprivredna politika, regionalna politika, politika prema trećim državama, konvencija Lome, slobodna trgovina, trgovinski ugovori.


 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Položaj velikih in malih držav na raspotjih svetovnega gospodarstva
  Časopis: Teorija in praksa
  Broj: 5
  ISSN: 0040-3598
  Volumen: 28
  Godina: 1991
  Stranice: od 646 do 654
  Jezik: slovenski
  Sažetak: U članku se analizira položaj malih država u svjetskomgospodarstvu. Na podacima međunarodne statistike dokazuje se danema izravne korelacije između veličine nekog gospodarstva iuspješnosti. Analizom više od 50 država različite veličine igospodarske snage, dokazuje se da su u posljednjih tridesetgodina upravo neke male države imale uspješniji gospodarskinapredak i razvoj. Članak je pisan kao odgovor na ishitrenastajališta po kojima bi dezintegracija jugoslavenskog prostorabila štetna za republike koje su tražile svoju samostalnost.
  Ključne riječi: Gospodarski rast, gospodarski razvoj, bruto društveni proizvod, vanjska trgovina, gospodarska suradnja, protekcionizam, međunarodni odnosi.


 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Croatia's International Economic Position After Recognition

  Autori:
  Mileta, Vlatko
  Časopis: Croatian Political Science Review
  Broj: 1
  ISSN: 0032-3241
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 53 do 60
  Jezik: engleski
  Sažetak: Članak razmatra različita pitanja odnosa Hrvatske i drugihdržava, međunarodnih organizacija i tijela, nakon njezinameđunarodnog priznanja. Na osnovi međunarodne statistike pokazanoje da su male zemlje to uspješnije što su više otvorene premasvijetu. U članku se istodobno izlaže da poželjna integracija sdržavama Zapadne Europe zahtijeva brojne promjene u organizacijihrvatskog gospodarstva.
  Ključne riječi: Gospodarska snaga, komparativne prednosti, turizam, industrija, brodogradnja, tranzitna trgovina, usluge, poljoprivreda

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Gospodarski sadržaj sukcesije bivše države
  Časopis: Banka
  Broj: 3
  ISSN: 0353-6335
  Volumen: 3
  Godina: 1992
  Stranice: od 42 do 44
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku se analiziraju sadržaji sukcesije, odnosno razdiobaimovine i obveza nakon raspada bivše države (Jugoslavije). Izmeđuostalog pitanja sukcesije odnose se i na trgovinske ugovore kojeje bivša država zaključila s Europskom zajednicom, odnosno naugovore o financiranju određenih razvojnih projekata, na kojeHrvatska polaže pravo kao jedna od sukcesora, te na obvezuvraćanja neplaćenih kredita od brojnih međunarodnih organizacija.
  Ključne riječi: Sukcesija, trgovinski ugovor, ugovor sui generis, izvozne kvote, međunarodno dugovanje, reprogramiranje dugova, međunarodna pomoć, gospodarski sadržaj sukcesije


 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Funkcije Evropske zajednice u gospodarskoj integraciji Europe
  Časopis: Politička misao
  Broj: 1
  ISSN: 0032-3241
  Volumen: 30
  Godina: 1993
  Stranice: od 3 do 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Promjene u Europskoj zajednici imat će dalekosežne posljedice naodnose Hrvatske s tom integracijom. Temeljna je preokupacija EZ-asređivanje vlastitih redova u kontekstu zaključenog Ugovora oEuropskoj uniji, te nije realno očekivati da će Hrvatska unarednih desetak godina postati punopravnom članicom oveintegracije. Mežutim, posotoje brojni načini prilagođavanjazahtjevima tržišta što ih EZ njeguje u odnosima između svojihčlanica, a koje bi Hrvatska trebala primjenjivati u promjenamavlastitog gospodarskog sustava.
  Ključne riječi: Europska unija, "Omnibus act", Europsko gospodarsko područje, interlakenska načela, pridruženo članstvo, GATT, agrarni protekcionizam, trgovinski ratovi.


 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Sporazum iz Maastrichta - napredak i prijepori o europskom ujedinjenju

  Autori:
  Brkić, Luka (135930)
  Časopis: Informator
  Broj: 3994
  Volumen: 40
  Godina: 1992
  Stranice: od 1 do 16
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom tekstu, objavljenom povodom potpisivanja sporazuma uMaastrichtu, govori se o povijesti europske integracije,temeljnim općim aranžmanima ovoga sporazuma, te značenju iopcijama uključivanja Hrvatske u europske integracije. Podrobnijese upoznaje s interesima i gledanjima pojedinih europskih državana njegovu cjelinu i aspektima europskog ujedinjenja.
  Ključne riječi: Bijela knjiga, Jedinstveni europski akt, Europska politička suradnja, komunitarni sustav centralnih banaka, Europski fond za novčarsku suradnju, Europski parlament.

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ideja europeizma i njeno oživotvorenje
  Časopis: Informator
  Broj: 4031
  Volumen: 40
  Godina: 1992
  Stranice: od 1 do 60
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U prikazu povijesnog razvitka Europske zajednice autor polazi odrefleksija globalnih inicijativa na europskom prostoru polazećiod ideja evropeizma i stvaranja europske federacije još u 14.stoljeću (P.Dubois). Poslijeratne inicijative detaljno suobrazložene u djelovanju Komiteta europske ekonomske suradnje,Organizacije za europsku ekonomsku suradnju, Europskog platnogsaveza itd.
  Ključne riječi: Komitet europske ekonomske suradnje, Organizacija za europsku ekonomsku suradnju, Vijeće Europe, Europska zajednica za ugljen i čelik, Rimski ugovor, Bijela knjiga, Jedinstveni europski akt, Evropsko vijeće, Evropska investicijska banka, Sud Europskih zajednica.


 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Europska monetarna unija - problemi prijelaznog razdoblja

  Autori:
  Brkić, Luka (135930)
  Časopis: Informator
  Broj: 4069
  Volumen: 41
  Godina: 1993
  Stranice: od 1 do 17
  Broj referenci: 18
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Autor analizira monetarnu politiku Europske zajednice s posebnimosvrtom na stvaranje europskog monetarnog sustava. Taj je sustavformiran s ciljem osiguranja valutne stabilnosti unutarekonomskog prostora zemalja koje su mu pristupile, i zbogdoprinosa integracijskim procesima u Europskoj zajednici. Izprikaza osnovnih komponenti toga sustava jasno je da on znantnimdijelom slijedi praksu MMF-a, odnosno da ekonomskuregionalizaciju slijedi monetarna regionalizacija.
  Ključne riječi: Europski monetarni fond, Europska obračunska jedinica, optimalno valutno područje, paritetna rešetka, "zvono upozorenja", Europski fond za monetarnu suradnju, Banka za međunarodna poravnanja, Udruženje za monetarnu uniju Europe, Europska monetarna unija, sustav centralnih banaka (EUROFED).

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Multilateralno sporazumijevanje - GATT i Hrvatska

  Autori:
  Brkić, Luka (135930)
  Časopis: Poslovna analiza
  Broj: 12
  ISSN: 1330-2477
  Volumen: 1
  Godina: 1993
  Stranice: od 47 do 51
  Broj referenci: 12
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Poseban naglasak ovoga teksta je na Urugvajskoj rundi pregovoraGATT-a. U pregovaračkom maratonu, riješena su tri krupnaproblema. SAD su pokazale dosta razumijevanja za europskipoljoprivredni "dosje", za probleme subvencija u aeronautici kaoi za razumijevanje za slobodniji pristup svom financijskomtržištu. Republici Hrvatskoj tek predstoji cjelovito postavljanjeprilagođavanja tim aranžmanima.
  Ključne riječi: Opći sporazum o carinama i trgovini (GATT), Međunarodna organizacija za trgovinu (ITO), GATT-ove runde, necarinske barijere, Opća shema preferencijala, Svjetska banka, klauzula iskakanja, dobrovoljno samoograničenje izvoza, klauzula protiv invazije.

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Fiskalna decentralizacija i regionalni razvoj Hrvatske
  Časopis: Društvena istraživanja
  Broj: 1
  ISSN: 1330-0288
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 101 do 113
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Autor u članku razmatra odnos fiskalnog sustava i regionalnograzvoja Hrvatske. U prvom dijelu teksta iznosi osnovne postavketeorije fiskalnog federalizma, poddiscipline unutar javnihfinancija. Tezu o centralizaciji javnih financija u Hrvatskojpromatra iznoseći komparativno iskustvo suvremenih fiskalnihsustava u unitarnim državama, koji pokazuju sličan stupanjcentralizacije. Posebnu pažnju autor posvećuje razmatranju ulogemeđubudžetskih transfera u financiranju javnih potreba, negativnoocjenjujući nerazvijenost tog instituta u hrvatskom sustavujavnih financija.
  Ključne riječi: Javne financije, teorija fiskalnog federalizma, fiskalna politika, fiskalni sustavi, fiskalna decentralizacija, državni proračun, javna privreda, javna dobra, regionalni razvoj, međubudžetski transferi.


 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Gospodarsko povezivanje Republike Hrvatske
  Časopis: Informator
  Broj: 3983
  Volumen: 40
  Godina: 1992
  Stranice: od 1 do 2
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom članku autor razmatra problem gospodarskog povezivanjarepublike Hrvatske na prostoru bivše Jugoslavije. Pratećipojedine faze raspada Jugoslavije, autor analizira aranžmaneekonomskih odnosa koji su nuženi ili su se javljali - odhrvatsko-slovenskog prijedloga konfederalnog ugovora (1990) doHaške konvencije (1991) i bilateralnog gospodarskog sporazuma saSlovenijom (1992).
  Ključne riječi: Ekonomska unija, zona slobodne trgovine, carinska unija, zajedničko tržište, monetarna unija, bilateralni aranžmani.


 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ekonomske posljedice moguće blokade Hrvatske

  Autori:
  Mileta, Vlatko
  Časopis: Politička misao
  Broj: 1
  ISSN: 0032-3241
  Volumen: 31
  Godina: 1994
  Stranice: od 93 do 98
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Jedno je od pravila međunarodnih gospodarskih odosa da su male države ovisnije o intenzivnijoj međunarodnoj gospodarskoj suradnji nego velike države. Ta suradnja u pravilu nije potpuno liberalizirana, nego ovisi o brojnim multilateralnim i bilateralnim sporazumima. U težnji da uredi svoju međunarodnu gospodarsku poziciju Hrvatska je prije svega upućena na regulaciju odnosa s Europskom zajednicom. U tom svom naporu Hrvatska je suočena s neravnopravnim tretmanom u usporedbi s Poljskom, Češkom, Slovačkom, Mađarskom i Slovenijom. Autor pokazuje da takav nepovoljan odnos prema Hrvatskoj djelomice proizlazi iz političkih zahtjeva i interesa Europske zajednice.
  Ključne riječi: međunarodni gospodarski odnosi, međunarodni gospodarski položaj malih zemalja, međunarodni gospodarski položaj Hrvatske

 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Liberalizam i protekcionizam: dileme i proturječja

  Autori:
  Mileta, Vlatko
  Časopis: Politička misao
  Broj: 3
  ISSN: 0032-3241
  Volumen: 31
  Godina: 1994
  Stranice: od 92 do 98
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Spor između liberalizma i protekcionizma autor promatra na dvije razine: teorijskoj i praktičnoj. Ponajprije naznačuje konflikt između liberalizma kod A.Smitha i ekonomskog nacionalizma u djelu F.Lista. Tijekom vremena Milton Friedman i James Tobin postaju predvodnici suprotstavljenih tabora. Oštrina rasprave je otupjela, ali su neslaganja znatna oko mikro i makro problema nacionalne privrede kao i na međunarodnom planu. Konflikt između liberalizma i protekcionizma u svjetskoj privredi završio je zasad u regionalnom liberalizmu i globalnom protekcionizmu.
  Ključne riječi: liberalizam, protekcionizam

 25. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Teze o neutralnosti gospodarske politike u novoj klasičnoj makroekonomiji

  Autori:
  Brkić, Luka (135930)
  Časopis: Politička misao
  Broj: 3
  ISSN: 0032-3241
  Volumen: 31
  Godina: 1994
  Stranice: od 99 do 108
  Broj referenci: 22
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Autor analizira osnovne postavke škole racionalnih očekivanja (RATEX, krilo čikaške ekonomske škole). Izlažu se teorijske osnove nove klasične makroekonomije: hipoteza o racionalnim očekivanjima u uvjetima perfektne konkurencije i načelo strateške međuovisnosti. U središtu pažnje su hipoteze o varijanci, pogrešnoj alokaciji resursa i neutralnosti gospodarske politike. Ukratko se izlažu modeli "rent-seeking" i "direct unproductive profit-seeking", kao i alternativni modeli u novoj teorijskoj ekonomiji: ekonomski konstitucionalizam, deficitarci, teorija o političkim poslovnim ciklusima, "supply side economics".
  Ključne riječi: racionalna očekivanja, nova klasična makroekonomija, ekonomija ponude, politički poslovni cilusi, ekonomski konstitucionalizam, neutralnost gospodarske politike

 26. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Teorije rasta, konkurentna prednost zemalja i gospodarska politika

  Autori:
  Brkić, Luka (135930)
  Časopis: Društvena istraživanja
  Broj: 1
  ISSN: 1330-0288
  Volumen: 3
  Godina: 1994
  Stranice: od 107 do 120
  Broj referenci: 17
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku se razmatraju doprinosi teoriji ekonomskog rasta, počevši od standardnog Harrod-Domarovog modela, neoklasičnog modela R.Solowa i modela rasta nove kembričke škole. Predmet razmatranja su zatim suvremeni trendovi u teoriji rasta što su usmjereni na razvijanje dinamičkih modela. U drugom dijelu članka razmatraju se čimbenici što utječu na konkurentnu poziciju nacionalnih privreda.
  Ključne riječi: teorije gospodarskog rasta, Harrod-Domarov model, neoklasični model Roberta Solowa, model rasta nove kembričke škole, teorija racionalnih očekivanja, konkurentna pozicija nacionalnih gospodarstava

 27. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov:


 28. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Odredbe trgovinskog režima Europske unije prema Hrvatskoj u 1994. godini

  Autori:
  Brkić, Luka (135930)
  Časopis: Poslovna analiza
  Broj: 1-2
  ISSN: 1330-2477
  Volumen: 2
  Godina: 1994
  Stranice: od 31 do 33
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom se tekstu govori o trgovinskim odnosima Hrvatske i EU s aspekta asimetričnih povlastica koje EU daje Hrvatskoj u trgovinskom i carinskom režimu, a nakon prestanka važenja ugovora "sui generis".
  Ključne riječi: Europska unija, međunarodni trgovinski ugovori, carinski režim

 29. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Međunarodna banka za obnovu i razvoj- MMF-ov brettonwoodski blizanac

  Autori:
  Brkić, Luka (135930)
  Časopis: Poslovna analiza
  Broj: 5-6
  ISSN: 1330-2477
  Volumen: 2
  Godina: 1994
  Stranice: od 34 do 38
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Tekst obrađuje mehanizme stvaranja kapitala Banke, korištenje njezinih sredstava, kao i mehanizme upravljanja njome. Posebno se razmatra članstvo Hrvatske u ovim modalitetima suradnje.
  Ključne riječi: Međunarodna banka za obnovu i razvoj, međunarodni krediti, međunarodno kreditiranje Hrvatske

 30. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov:


 31. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov:


 32. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Međunarodne financijske organizacije: Europska banka za obnovu i razvoj

  Autori:
  Brkić, Luka (135930)
  Časopis: Poslovna analiza
  Broj: 3-4
  ISSN: 1330-2477
  Volumen: 3
  Godina: 1995
  Stranice: od 38 do 41
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U tekstu se daje iscrpan prikaz ciljeva i zadataka, osnivačkog kapitala, poslovanja, organizacije i rukovođenja Bankom. Razmatraju se i mogućnosti korištenja sredstava zemalja korisnika, s posebnim osvrtom na mogućnosti Hrvatske u tom pogledu.
  Ključne riječi: Europska banka za obnovu i razvoj, međunarodni krediti

 33. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Financijske organizacije Europske unije: Europska investicijska banka

  Autori:
  Brkić, Luka (135930)
  Časopis: Poslovna analiza
  Broj: 1-2
  ISSN: 1330-2477
  Volumen: 3
  Godina: 1995
  Stranice: od 34 do 38
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U tekstu se govori o financijskim organizacijama Europske unije, s posebnim naglaskom na mehanizme odobravanja zajmova i banknota kod Europske investicijske banke, Fonda za regionalni razvoj, Europskog fonda za razvoj, Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za usmjeravanje i garancije u poljoprivredi (FEOGA), te proračuna EU.
  Ključne riječi: financijske organizacije EU, Europska investicijska banka, Fond za regionalni razvoj, Europski fond za razvoj, Eurospki socijalni fond, FEOGA, proračun EU

 34. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov:


 35. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Međunarodno udruženje za razvoj (IDA); Međunarodna financijska korporacija (IFC)

  Autori:
  Brkić, Luka (135930)
  Časopis: Poslovna analiza
  Broj: 7-8
  ISSN: 1330-2477
  Volumen: 2
  Godina: 1994
  Stranice: od 41 do 47
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pored kratke povijesne retrospektive, posebno su obrađeni financiranje, mehanizmi odobravanja sredstava, kontrola i upravljanje unutar IDA-a i IFC-a. Obrađeni su i mehanizmi financiranja projekata, kao i mogućnosti suradnje Hrvatske s ovim financijskim institucijama.
  Ključne riječi: međunarodna gospodarska suradnja, međunarodno kreditiranje, Međunarodno udruženje za razvoj, Međunarodna financijska korporacija

 36. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Međunarodne financijske organizacije: Afrička banka za razvoj

  Autori:
  Brkić, Luka (135930)
  Časopis: Poslovna analiza
  Broj: 9-10
  ISSN: 1330-2477
  Volumen: 2
  Godina: 1994
  Stranice: od 33 do 36
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Kod ove regionalne financijske organizacije posebno su razrađeni mehanizmi financiranja i odobravanja zajmova. Posebno se ukazuje i na moguće koristi Hrvatske u suradnji s ovom organizacijom.
  Ključne riječi: međunarodna gospodarska suradnja, međunarodni gospodarski odnosi Hrvatske, Afrička banka za razvoj.

 37. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Međunarodne financijske organizacije: Interamerička banka za razvoj

  Autori:
  Brkić, Luka (135930)
  Časopis: Poslovna analiza
  Broj: 11
  ISSN: 1330-2477
  Volumen: 2
  Godina: 1994
  Stranice: od 32 do 35
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pored prikaza načina formiranja kapitala ove Banke i mehanizama odobravanja zajmova, obrađena je i Azijska banka za razvoj.
  Ključne riječi: financiranje međunarodnog gospodarskog razvoja, Interamerička banka za razvoj, Azijska banka za razvoj.

 38. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Europska unija i strategija za Srednju i Istočnu Europu

  Autori:
  Brkić, Luka (135930)
  Časopis: Informator
  Broj: 4300
  ISSN: 0537-6645
  Volumen: 43
  Godina: 1995
  Stranice: od 1 do 2
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Tekst donosi prikaz institucionaliziranja ekonomskih odnosa Europske Unije i zemalja nečlanica, nove strategije gospodarske suradnje s državama Srednje i Istočne Europe, kao i mogućnosti daljnjeg prihvaćanja pridruženih zemalja u članstvo Unije.
  Ključne riječi: Europska unija, odnosi s državama nečlanicama

 39. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov:


 40. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Međunarodni monetarni fond: stožerna točka međunarodnih financija

  Autori:
  Brkić, Luka (135930)
  Časopis: Poslovna analiza
  Broj: 4
  ISSN: 1330-2477
  Volumen: 2
  Godina: 1994
  Stranice: od 40 do 45
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U tekstu se govori o osnivanu i članstvu, formiranju sredstava Fonda, posebnim pravima vučenja (SDR), korištenju sredstava Fonda, kao i o hrvatskim očekivanjima vezanim za ovu središnju točku međunarodnih financija.
  Ključne riječi: MMF, specijalna prava vučenja, odobravanje kredita

 41. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Tržišta euroobveznica i novih financijskih instrumenata
  Časopis: Informator
  Broj: 4300
  ISSN: 0537-6645
  Volumen: 42
  Godina: 1994
  Stranice: od 8 do 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Tekst donosi detaljan opis vrijednosnih papira na ovom tržištu: vrijednosnih papira s varijabilnom stopom prinosa, obveznica s varijabilnom stopom


 42. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Europska valutna unija - drugi korak

  Autori:
  Brkić, Luka (135930)
  Časopis: Informator
  Broj: 4324
  ISSN: 0537-6645
  Volumen: 43
  Godina: 1995
  Stranice: od 11 do 12
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Autor razmatra monetarnu poitiku Europske Unije, s posebnim osvrtom na stvaranje EMU kroz mehanizme valutne politike, Europskog valutnog instituta i jedinstvene valute ECU.
  Ključne riječi: monetarna plitika, Europska monetarna unija, valutna politika, Europski valutni institut, ECU

 43. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Schengenski sporazum

  Autori:
  Brkić, Luka (135930)
  Časopis: Informator
  Broj: 11
  ISSN: 0537-6645
  Volumen: 43
  Godina: 1995
  Stranice: od 11 do 12
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Autor se bavi problemom "Male Europe" bez unutarnjih granica, čime je stupila na snagu pojačana kontrola na granicama između zemalja EU, potpisnica sporazuma, i onih izvan njega. Ovim sporazumom potvrđuju se odredbe Jedinstvenog europskog akta i Ugovora iz Maastrichta o slobodnom kretanju roba, usluga, kapitala i ljudi.
  Ključne riječi: Schengenski sporazum, Jedinstveni europski akt, Ugovor iz Maastrichta, slobodno kretanje roba, ljudi i kapitala

 44. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov:


 45. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Značajna previranja u međunarodnom gospodarstvu i međunarodnim odnosima

  Autori:
  Mileta, Vlatko
  Časopis: Informator
  Broj: 4210
  ISSN: 0537-6645
  Volumen: 42
  Godina: 1994
  Stranice: od 1 do 2
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Autor razmatra nekoliko značajnih momenata vanjskog okruženja hrvatskog gospodarstva:završetak pregovaračkog procesa unutar GATT-a, ekspanziju sjevernoameričke integracije NAFTA i sukobe što prate budući razvoj Europske unije.
  Ključne riječi: GATT, Europska unija, NAFTA, ekonomsko okruženje, međunarodni gospodarski odnosi

 46. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Transformacija GATT-a

  Autori:
  Mileta, Vlatko
  Časopis: Informator
  Broj: 4218
  ISSN: 0537-6645
  Volumen: 42
  Godina: 1994
  Stranice: od 1 do 2
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Tema ovog članka je završetak pregovaračkog procesa unutar tzv.Urugvajske runde GATT-a. Posebno se naglašava značaj GATT-ove transformacije u Svjetsku trgovinsku organizaciju (WTO).
  Ključne riječi: GATT, Svjetka trgovinska organizacija, carine, međunarodni gospodarski odnosi

 47. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Međunarodni gospodarski sustav

  Autori:
  Mileta, Vlatko
  Časopis: Informator
  Broj: 4220
  ISSN: 0537-6645
  Volumen: 42
  Godina: 1994
  Stranice: od 1
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Predmet članka je sastanak šefova država sedam najrazvijenijih zemalja (G-7) u Napulju. Autor ukazuje na različite momente preko kojih se iskazuje vodeća uloga tih zemalja u svjetskoj ekonomiji.
  Ključne riječi: Grupa 7 velikih, međunarodni gospodarski odnosi

 48. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Hrvatska i Međunarodni monetarni fond

  Autori:
  Mileta, Vlatko
  Časopis: Informator
  Broj: 4240
  ISSN: 0537-6645
  Volumen: 42
  Godina: 1994
  Stranice: od 1 do 2
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku se razmatra dodjeljivanje "stand by" kredita Hrvatskoj. Autor ukazuje na značaj pristupanja Hrvatske međunarodnom tržištu kapitala.
  Ključne riječi: Međunarodni monetarni fond, "stand by" krediti, međunarodno tržište kapitala

 49. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Hrvatska pred vratima Pariškog kluba

  Autori:
  Mileta, Vlatko
  Časopis: Informator
  Broj: 4255
  ISSN: 0537-6645
  Volumen: 42
  Godina: 1994
  Stranice: od 1 do 2
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku se razmatraju općenita uloga Pariškog kluba i njegov utjecaj na međunarodne financije. Opširno se prikazuju i uspješno završeni pregovori Hrvatske i te međunarodne financijske institucije.
  Ključne riječi: Pariški klub, međunarodne financije, međunarodni dug Hrvatske

 50. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Europska unija i triangularni svijet budućnosti

  Autori:
  Mileta, Vlatko
  Časopis: Informator
  Broj: 4627
  ISSN: 0537-6645
  Volumen: 43
  Godina: 1995
  Stranice: od 1 do 2
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku se razmatraju mogući pravci budućeg razvoja Europske unije, sa stanovišta sukobljenih interesa članica Unije.
  Ključne riječi: Europska unija, ekonomska integracija, monetarna unija

 51. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Konfederalizacija ili federalizacija EU - ishitrena dilema, riječ je o nečem trećem

  Autori:
  Mileta, Vlatko
  Časopis: Informator
  Broj: 4298
  ISSN: 0537-6645
  Volumen: 43
  Godina: 1995
  Stranice: od 7 do 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Središnja tema članka je pitanje da li je Europska unija konfederacija ili federacija. Autor ukazuje da je takvo postavljanje pitanja pogrešno i da ne ukazuje adekvatno na osnovni proces integracije unutar Europske unije.
  Ključne riječi: Europska unija, ekonomska integracija, konfederacija, federacija

 52. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Godišnji sastanak sedam najrazvijenijih država svijeta

  Autori:
  Mileta, Vlatko
  Časopis: Informator
  Broj: 4324
  ISSN: 0537-6645
  Volumen: 43
  Godina: 1995
  Stranice: od 1 do 2
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Tema članka je godišnji sastanak sedam najrazvijenijih zemalja svijeta. Opsežno se razlaže utjecaj gospodarskog stanja u tim zemljama na stanje svjetskog gospodarstva.
  Ključne riječi: Grupa 7, međunarodni ekonomski odnosi, svjetska ekonomija

 53. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Pretenciozni savjeti neprimjereni konkretnoj situaiji

  Autori:
  Mileta, Vlatko
  Urednici
  Novosel, Pavao
  Naslov zbornika: Trenutak hrvatske komunikacije
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96058-2-2
  Stranice: od 74 do 78
  Skup: Trenutak hrvatske komunikacije 1993.
  Održan: od 09.12.93 do 09.12.93
  Sažetak: U prilogu autor razmatra postavke o osnivanju i djelovanju slobodnih i neovisnih medija američkog autora Davida Webstera. Njegove postavke autor razmatra na primjeru konkretne situacije u Hrvatskoj, ističući neprimjerenost tih postavki za Hrvatsku.
  Ključne riječi: sloboda medija, financiranje neovisnih medija

 54. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Jugoslavija i Europska zajednica - analiza ekonomsko-političkih aspekata odnosa Jugoslavije i Europske zajednice
  Fakultet: Fakultet političkih znanosti Sveučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 27.02.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 594
  Sažetak: Ekonomsko-politički aspekti odnosa male zemlje i Europskezajednice važna su i aktualna tema jer omogućuju da se izperspektive međunarodnih ekonomskih odnosa sagledaju relevantnedimenzije naših privrednih teškoća i identificiraju odgovarajućiizlazi. Polazimo od stanovišta da integracijski procesi usvjetskoj privredi nisu slučajna i prolazna pojava nego nužnostkoja rezultira iz intenzivnog transnacionalnog povezivanja ivisokog stupnja međuzavisnosti nacionalnih privreda.
  Ključne riječi: Teorije rasta i razvoja, teorije međunarodne ekonomske integracije, institucije Evropske zajednice, Ekonomske politike EZ, metoda otkrivenih komparativnih prednosti, indeksi trgovinske orijentacije, efektivna zaštita, "constant market share" analiza, efekti stvaranja i skretanja trgovine, obračun domaćih troškova resursa, izvozno orijentirana strategija.


 55. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Europska monetarna unija: Pro et contra

  Autori:
  Brkić, Luka (135930)
  Naručitelj: Fakultet političkih znanosti
  Depo ustanova: Fakultet političkih znanosti
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 27
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Nakon kraćeg prikaza osnovnih pojmova iz teorije međunarodnemonetarne integracije, autor analizira monetarnu politikuEuropske ekonomske zajednice s posebnim osvrtom na stvaranjeEuropskog monetarnog sistema (EMS). Članice EZ odlučile su se zaevolutivan proces monetarne integracije koji bi se trebaozavršiti transformacijom EMS-a u Europsku monetarnu uniju.Izvještaj Delorsove komisije predviđa oblikovanje monetarne unijeu tri faze pri čemu prvu fazu treba karakterizirati ukidanjedeviznih ograničenja u pogledu kretanja kapitala.
  Ključne riječi: Europski monetarni sistem, Europska obračunska jedinica, optimalno valutno područje, paritetna rešetka, dozvoljene marže fluktuiranja, "zvono upozorenja", Europski fond za monetarnu suradnju, Banka za međunarodna poravnanja, Udruženje za monetarnu uniju Europe, sustav centralnih banaka (EUROFED).

 56. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Ekonomska politika Europske zajednice prema trećim zemljama - Interpolacija Hrvatske u eurospke integracije

  Autori:
  Brkić, Luka (135930)
  Naručitelj: Fakultet političkih znanosti
  Depo ustanova: Fakultet političkih znanosti
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 305
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Promjene i prilagođavanja promjenama u okruženju su najvažnijeodrednice sposobnosti opstanka i razvojasuvremenih društava. Sastanovišta promjena u tehnološkim i strukturnim osnovama svjetskeprivrede uspostavljena je nova morfologija subjekata svjetskeprivrede, čije je razumijevanje značajno za strateškopozicioniranje Hrvatske prema Europi.
  Ključne riječi: Ugovor o suradnji, ugovor o asocijaciji, Eurospka zajednica, EFTA, Radna zajednica Alpe-Jadran, trgovinski sporazumi, necjenovni faktori konkurentnosti, financijski protokoli, posebni sporazumi.

 57. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Suvremeni privredni sustavi i europske integracije - EY i EFTA

  Autori:
  Brkić, Luka (135930)
  Naručitelj: Fakultet političkih znanosti
  Depo ustanova: Fakultet političkih znanosti
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 250
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Rad je posvećen analizi politike prilagođavanja koje pojedinezemlje ne-članice Zajednice slijede s ciljem maksimalnogadaptiranja njihovih gospodarstava i društva integracijskomprocesu na europskom kontinentu. Pristup tih zemalja internomtržišnom programu Zajednice analiziran je na tri razine.multilateralnoj (na nivou grupacije EFTA), regionalnoj (mjere iakcije u okviru Nordijskog vijeća), te bilateralnoj (specifičnimodeli svake pojedinačne zemlje).
  Ključne riječi: Cecchinijev izvještaj, Interlakenski principi, Nordijsko vijeće, "mirrorimage", prilagođavanje putem strukturnih promjena, "bridge-builder", Luksemburška deklaracija, treći put, EFTA puta, AKP zemlje.

 58. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Industrijska integracija Europskog ekonomskog prostora

  Autori:
  Brkić, Luka (135930)
  Naručitelj: Fakultet političkih znanosti
  Depo ustanova: Fakultet političkih znanosti
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 155
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Privreda zemalja članica Europske zajednice i EFTA-e je urelativnom zaostajanju u okvirima svjetske privrede. Uzroci tomusu raznovrsni: od vanjskog okruženja preko različitog zatečenognivoa razvoja i naslijeđene privredne strukture, odnosnounutrašnjih socijalnih i političkih snaga do različitog pristupai metoda djelovanja u procesu prilagođavanja u uvjetima postojećesvjetske krize.
  Ključne riječi: Europski gospodarski prostor (EEA), industrijska politika, zajednička industrijska politika, generalni direktorat, Spinellijev izvještaj, Program ESPRI, RACE, COST, BRITE, COMETT, EURORAM, CUBE, SPRINT, EURECA, Europska tehnološka zajednica (ETC).

 59. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Fiskalni i ekonomski federalizam u bivšoj Jugoslaviji, EEZ, Australiji, Kanadi i SAD
  Naručitelj: Fakultet političkih znanosti
  Depo ustanova: Fakultet političkih znanosti
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 239
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Studija razmatra kompleksnost fiskalnih, konstitucionalnih ipolicy odnosa unutar pet decentraliziranih ekonomskih sustava:bivše Jugoslavije, EEZ, Australije, kanade i SAD. U prvom dijelustudije autor osvjetlava osnovne trendove u međuvladinimdotacijama i podjeli fiskalnih kompentencija u spomenutimsustavima. U drugom dijelu razmatraju se ne-fiskalne kompetencijecentralnih tijela tih sustava nad ekonomijom. Najveća pažnja jeposvećena vladinim intervencijama i distorzijama tržišta,unutrašnjim barijerama na zajedničkom tržištu i problemimakoordinacije i harmonizacije ekonomske politike.
  Ključne riječi: Fiskalni sustavi, fiskalni federalizam, fiskalna prelijevanja, fiskalna decentralizacija, međuvladine dotacije, Tieboutova hipoteza, kreiranje proračuna, fiskalno izjednačavanje, nefiskalne ekonomske barijere, koristi od integracije, zajedničko tržište, konstitucionalne nadležnosti nad privredom, distorzije tržišta, koordinacija ekonomska politika, harmonizacija ekonomske politike.MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr